Disleksili bireylerin profil çıkarımı, eğitim ihtiyaçları, bu bireylere hizmet veren birimlerin ihtiyaç analizi İndir
Rehabilitasyon merkezlerinin Disleksili bireylere katkısı, velilerin beklentileri ve bu kuruluşların verimlilik analizi araştırması İndir
Disleksi öğrenme güçlüğünde güncel yaklaşımlar ve gelecek hedeflerinin belirlenmesi çalıştay raporu İndir
Disleksili Senaryom Belgesel Film Projemiz İndir
Türkiye'de Özgül Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin (Disleksi) Erken Dönem Tanılama sürecine ilişkin yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri İndir
Türkiye'de Özgül Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin (Disleksi) Tanılama Sürecinde ve Destek Eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri İndirHeader
Content