Disleksi Derneği

Disleksili bireylere sahip ebeveynler olarak sizlerle aynı sorunları yaşayan aileler ile 2013 yılında Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği’ni kurduk. Türkiye'de hak ve hizmet temelli çalışan, aile odaklı ilk sivil toplum örgütüyüz. İl Dernekler Müdürlüğü 06.112.73 kütük numarası ile kayıtlı derneğimizin genel merkezi Ankara'da bulunmakta olup yurtiçi ve yurtdışında temsilciliklerimiz vardır.

Amacımız

Amacımız

Ülkemizde "DİSLEKSİ FARKINDALIĞININ“ artırılması, disleksili bireylere ekonomik, sosyal, kültürel destek sağlamak, uygun eğitim şartlarına sahip olunması ve çocuklarımızın kendilerine yeterli bir hayat standardına sahip olabilmeleri için düzenleyici kuruluşlarla iletişime geçilmesi, tanılama, kaynaştırma gibi süreçlerin disleksi özelinde bilimsel kriterlerinin oluşturulması, farklı eğitim modellerinin geliştirilmesi, eşitleyici önlemlerin alınması ve hak temelli politikalar üretilmesi için teşebbüslerde bulunmak.

Derneğimiz Avrupa Disleksi Birliği Türkiye Ülke Temsilcisidir.

Disleksi Derneği

Dernek olarak çalışmalarımız

***********

****************************************************************

******************************

*******************************************************************

**************************************

**********************************************************************

*******************************

***********************************************

İşbirliği Yaptığımız Kuruluşlar