Erot, Çalışma Belleği ve Hızlı İsimlendirme Kurs Programları Açıldı!


Erken Okuryazarlık Testi - EROT

Çalışma Belleği Ölçeği Testi - ÇBÖ

Hızlı İsimlendirme Testi - HİT

Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programımız Açıldı!


Sizde Türkiye'nin az sayıda yetiştirdiği testörlerimizden olmak ister misiniz?

Kurs sonunda il ve ülkelerde açacağımız EROT TEAM takımımız içinde yer alabilir, AB Projesi dahil Bakanlıklarla yapacağımız protokolle projelerimizde testörümüz olarak yer alabilirsiniz.

Prof. Dr. Cevriye Ergül hocamız tarafından 3 - 4 - 5 EKİM 2020 tarihlerinde Erken Okuryazarlık Testi, Çalışma Belleği Ölçeği ve Hızlı İsimlendirme Testi Sertifikasyon Programı Uygulayıcı Eğitimi artık on-line ve Dünyanın her yerinden kursiyerlerimize açıktır...

Aday testörlerimiz test eğitimlerini ayrı ayrı veya tamamını birlikte alabilirler.

Başvuru koşullarımız ve kurs içeriklerimiz aşağıda detaylıca yazılmıştır.

Ödemelerin aşağıdaki hesap numaramıza TAMAMI PEŞİN OLARAK yatırılması gereklidir. ;

Ödemenizi yaptıktan sonra

KENDİ MAİLİNİZDEN hangi kurs için yatırdığınızı belirten DEKONTU bilgi@disleksidernegi.com mailine veya 0534593 6 777 watsapp numaramıza GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ!

Eğitim sonuda ULUSLARARASI geçerliği olan sertifika alacaksınız.

Kurs sonunda Testör olarak adınızı derneğimiz ve DİSLEV'in web sayfalarındaki SERTİFİKALI TESTÖRLERİMİZ sayfasına kaydedeceğiz.

Eğitime ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir.

E R O T

Tarih: 12 EYLÜL 2020

Saat : 15:00 - 21:00 Arası

Yer : Zoom üzerinden on-line

Ücret: Erot'ta 2 türlü ödeme vardır. Test bataryalı veya sadece Pdf olarak

Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL

(Kutu içinde test bataryaları, kesme puanları, test yaprakları olarak set halinde gönderiliyor)

Erot testi Eğitimi Dijital Materyal= 650 TL

(Test bataryası PDF olarak mailinize gönderiliyor)

Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi (EROT) Hakkında

Eğitimin İçeriği:

Erken Okuryazarlık Testi (EROT) erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine ve okuma yazma güçlükleri açısından risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesine yönelik standart bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Risk grubunda olan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve güçlük alanlarının belirlenmesi bu çocukların erken dönemde desteklenebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu amaçla geliştirilen EROT erken okuryazarlık becerilerini

  1. Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi,
  2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi,
  3. Genel İsimlendirme,
  4. İşlev Bilgisi,
  5. Harf Bilgisi,
  6. Ses Bilgisel Farkındalık ve
  7. Dinlediğini Anlama olmak üzere yedi boyutta değerlendirmektedir.

EROT’a yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir.

Bu eğitimin ilk bölümünde erken okuryazarlığın ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır.

İkinci bölümde EROT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir.

Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir.

Erot Testi Eğitimini Avantajlı Şekilde Sizlere Sunuyoruz. Dilerseniz eğitim materyalini 650₺ ücretle Dijital E-kopyasını alarak katılabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise 950₺ ödeyerek kutu test bataryası materyalinede sahip olabilirsiniz.


ÇALIŞMA BELLEĞİ TEST EĞİTİM HAKKINDA

Tarih : 13 Eylül 2020

Saat : 15:00- 21:00

Yer : Zoom

Ücret : 950 TL

Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi Hakkında

Eğitimin İçeriği:

Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır.

ÇBÖ’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır.

İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir.

Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir.


HIZLI İSİMLENDİRME TEST EĞİTİMİ

Tarih : 14 Eylül 2020

Saat : 20:00- 22:00

Yer : Zoom

Ücret : 250 TL

Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Hakkında

Eğitimin İçeriği:

Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir.

Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır.

HİT’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir.

Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır.

İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir.

Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır.

Kurs sonunda uluslararası geçerliği olan sertifikalarınız ve test bataryalarınız, kitapçıklarınız ve test yapraklarınız anlaşmalı kargo şirketi Yurtiçi Kargo ile adresinze gönderilecektir.Yurtdışından katılan kursiyerlerimize Yurtiçi Kargonun gitmediği yerlere dlh gibi uluslararaası kargo ile gönderilecektir.

Sertifikalarınız :

Her türlü sorularınız için lütfen Dernek Genel Merkez telefonumuz 0312481 3 773 arayınız.

Ya da bilgi@disleksidernegi.com adresimize mail gönderiniz

  • Başvurulan eğitim : Erot, Çalışma Belleği ve Hızlı İsimlendirme Kurs Programları Açıldı!

Header
Content