Derneğimiz 2 yıl aradan sonra Ülke çapında temsilci atanması kararı aldı. Hizmetlerimizin tabana yayılması ve ülkemizin her köşesinde Disleksili meleklerimizin hayatına dokunmak, ailelerimize rehber olmak, alanda kendinizi geliştirmek ve bilim ışığında çalışan dernek faaliyetlerimizde bilimsel çalışmalara katılmak istiyorsanız temsilcilik için başvuruda bulunabilirsiniz.

KİMLER TEMSİLCİ OLABİLİR?

Aile temelli olarak kurulan derneğimizde temsilci olarak atanabilmek için;

  • Aile
  • Öğretmen / Uzman /Eğitmen (Mezun olmak şartı vardır. Öğrenci temsilci olamaz)
  • Hukukçu

DEVLET MEMURUYUM DERNEKTE TEMSİLCİ OLABİLİR MİYİM?

Evet. 2002 yılında uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Devlet Memurları derneklerde görev alabilir, Yöneticisi olabilir, faaliyetlerine katılabilirler (Kannda aynen bu tabirler kullanılmaktadır.)

DERNEK YÖNETİM KURULUNDAKİLER MEMUR MU? MESLEĞİ NEDİR?

Yönetim Kurulumuz 5, Denetim Kurulumuzda 3 kişi görev almaktadır. 5 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2'si Devlet Memuru, 1'i Devlet Üniversiesinde Yar.Doç., 1'i Kamudan memur emeklisi, 1'i de Türk Telekomda çalışmaktadır. Denetim Kurulu Üyelerimizin tamamı devlet memurudur.

DERNEK KİMLERLE ÇALIŞMAKTADIR?

Derneğimiz tüm faaliyetlerinde Üniversiteler veya Bakanlıklarla çalışmaktadır. Aile Bakanlığı, RTÜK, ATO, Ankara Kent Konseyi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ile protokolü olan ve protokolü devam eden bir kuruluştur.

TEMSİLCİLERDEN NE BEKLENİYOR?

Temsilciliklerimiz Derneğimizin en önemli organıdır. Temsilciliklerimiz bulundukları il/ilçede İl Milli Eğitim başta olmak üzere kamu kuruluşları ile görüşmeler / projeler yapmak, dernek üyesi ailelerimizden okula problem yaşayanlar varsa ve talep etmişse okul idaresi ile STK temsilcisi olarak görüşme yapmak, farkındalık çalışmaları, atölye çalışmaları, kamp-gezi gibi sosyal faaliyetler yapmak, Derneğin düzenlediği büyük çaplı organizasyonlarına katılmak, derneğin (Eğitim, organizasyon, tanıtım, yayın, proje vb) komisyonlarında alanındaki birikimleri ile katkılar sunmak temsilcilerimizin görevlerindendir.

DERNEK TEMSİLCİLİĞİNDEN İSTEDİĞİM ZAMAN AYRILABİLİR MİYİM?

Elbete. Bu konu hem Dernekler Yasası hem de Tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Her üye (temsilci de üyedir) dilediği zaman istifa edebilir.

TEMSİLCİLER ÇOK MU PARA HARCAR?

Dernekçiliğin ruhu gönüllülüktür. Hiç kimse zorlayarak veya talimatla bir iş için para harcatamaz. Temsilci maaş alamaz, temsilcilikten gelir elde edemez, bununla birlikte temsilcilik faaliyetleri için para harcamak zorunda değildir.

TEMSİLCİLER TEMSİLCİLİK İÇİN DERNEĞE ÜCRET ÖDER Mİ?

Hayır. Derneklerin resmi gelir kalemleri 2 tanedir. Üye aidatı ve bağışlar. Bu nedenle hangi derneğe üye olmak isterseniz üye aidatı doğar. Aidatların rakamını ise Dernek Yönetimi belirler. Temsilciler de dernekerin üyelerinden oluşur. Derneğimizin temsilcilik aidatı yıllık olarak alınır ve 350TL'dir. Ancak bu işlem, adayın temsilciliği onaylandıktan sonra yatırılır. Adaylık döneminde bir ödeme yapılmaz.

BAŞVURU SONRASINDA NE GİBİ İŞLEMLER OLUYOR

Başvurular Ekim ayı sonuna kadar açıktır. Başvuru süreci biter bitmez başvurular Temsilci İzleme Komiyonuna devredilir ve komisyon üyeleri adaylarımızı telefon ile aranırlar. Bu aramada adaylara temsilcilik hakkında geniş bilgilendirme yapılır ve tüm soruları cevaplanır. Adaya anlatılan bilgiler ışığında temsilci olmak isteyip istemediği tekrar sorulur ve aday EVET derse sözlü mülakata geçilir. Bu görüşme sırasında adaylardan istenecek evraklar da belirtilir. Dernek ilkelerimiz doğrultusunda oluşturulan soruları, adaylarımızdan aldıkları ilgili bilgileri formlara yazarlar ve raporlarını Kasım ayının 13'ünde mesai saati sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunarlar. Adaylarımız da 13 Kasım mesai bitimine kadar belirtilen evrakları mail ile dernek resmi e-posta adresine göndermiş olmalıdır. Yönetim Kurulumuz, ilk toplantıda adaylık işlemlerini gelen raporlar doğrultusund karara bağlar ve sonuçlar, adaylara mail yolu ile bildirilir.

ADAYLIĞIM ONAYLANDI NE ZAMAN TEMSİLCİ OLARAK FAALİYETLERE BAŞLARIM

Adaylarımızın onay işlemi bittikten sonra atanma yazıları gönderilir ve resmi olarak göreve başlarlar. Ancak adaylar doğrudan Temsilci olarak değil, Temsilci Yardımcısı olarak 1 yıl faaliyetler yapar 1 yıl sonra Temsilci olarak devam ederler.

TEMSİLCİLİK ADAYLARA NE GİBİ YARARLAR SAĞLAR

Herşeyden önce şunu biliyoruz; Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, alanda ciddi prestiji olan bir kurumdur ve bu derneğin il temsilciliği de prestijli bir konumdur. Bununla birlikte derneğimiz üye ve temsilcilerine her zaman öncelik tanımaktadır. Dernek temsilcileri ve üyeleri, protokol yaptığımız MEDIPARK hastanelerinde %30'a varan sağlık indirimi, Ücretli eğitimlerden %10 indirim, yılda 1 kez yapılan Temsilciler Toplantısında konaklama ya da yemek ücretinin karşılanması, AB Projelerinde yurtdışına gönderilme, alandan gelen temsilcilerin ücretsiz eğitimlerle donatılması (bunlara bazı test eğitimleri de dahildir) i/ilçede yapacağı çalışmalarda dernek adına yaptığı için mekan, malzeme temini gibi çok alandan temsilcilere ciddi yararı vardır. Bu eğitimleri aile kökenli olan temsilciler kısmen alırlar (test eğitimlerini alamaz ancak ne olduğu ve ne kazanım sağladığı hakkında bilgilendirme yapıır)

TEMSİLCİ ADAYI OLMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM

Derneğimizin bilgi@disleksidernegi.com mail adresimize cv'nizi ekleyerek hangi il/ilçeden başvurduğunuzu da yazarak göndermeniz yeterlidir.

DERNEĞİMİZE OLAN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.Header
Content