Bloglar
EROT HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR Erken Okuryazarlık Testi (EROT) Erken okur yazarlık kavramı, okuma- yazma öğretimine başlamadan önceki dönemde, okuma yazmaya ilişkin kazanımları beklenen ön koşullar sayesinde tamamlamaktır. Erken okuryazarlık, çocuğa sadece harf becerisi değil, bütün bir dil becerisi, konuşma, öğrenme ve iletişim kurma kolaylığı da sağlar. Çocuklar için okula başlama önemli bir süreçtir. Özellikle okul öncesi dönemi bilgi ve becerileri öğrenmek için atılan ilk adımdır. Bu adımda okul öncesi kurumlarında ses farkındalığı oluşturmak adına çocuklara sesler öğretilmekte ve ilk okula geçtiğinde sesleri birleştirerek okuma ve yazma adımları başlatılmaktadır. Fakat bu süreçte seslerin öğrenilememesi, karıştırılması (b, d, p, m,n vb.), kendini ifade edememe, okuduğunu anlayamama, tersten okuma gibi süreçlerle karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda ebeveynin aklında çocuklarının ilkokula hazır olup olmadığı hakkında soru işaretleri kalır, bu süreçleri gidermek amacı ile çocuklara EROT testi yapılmalıdır. EROT testi ile erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir. Bu test ile, erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilebilmesi için öncelikle çocukların gereksinimleri belirlenmeli, çocukların ihtiyacına göre eğitime nereden başlanacağına karar verilmelidir. EROT testi, anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Bu boyutlar, 1.Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, 2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, 3. İşlev Bilgisi, 4. Genel İsimlendirme, 5. Harf Bilgisi, 6. Ses bilgisel Farkındalık 7. Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir. Erken okuryazarlık becerileri arasında sıralanan bu beceri çocukların ilkokuldaki okuma performansları için güçlü bir belirleyicidir. Bu becerilerin değerlendirilmesi ile risk grubunda olan çocuklar tespit edilip erken müdahale ile ilkokulda yaşanabilecek sorunlar ortadan kaldırılabilir. Unutmayalım ki, erken okuryazarlık okumayı erken öğrenmek değildir. Okuma yazma öğrenmek için okul öncesinde çocuk yeterince desteklenmemişse okul travması oluşmakta ve okul travması yaşayan çocuklarda tikler, davranış problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte erken müdahale önemlidir. 12 Eylül, 2020
Özel Eğitimde Bellek, Dikkat ve Görsel Algının Güçlendirilmesi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Bu program toplam 12 saatte tamamlanacaktır. Programda; Otizm Spektrum Bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, dikkat bozukluğu gibi birçok yetersizlik grubunun problemi olan Bellek, Dikkat ve Görsel Algının güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve ilkokul döneminde yapılacaklar hakkında bilgi verilecek ve stratejilerin uygulanması konusunda yeterlilikler kazandırılacaktır. Kurs Hocamızı: Prof. Dr. Emine Rüya Özmen (Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü) Kimler başvurabilir: Lisans ya da yüksek lisansı; Öğretmenlik Alanı Tüm Branşlar Özel Eğitim Bölümü (işitme-görme- zihin-üstün) Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi PDR/ Psikoloji Dil Konuşma Terapisti Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.) Aileler haricinde yukardaki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir. Günlük Katılım ücreti 150 tldir. Günlük katılımlar için sadece katılım belgesi verilecektir. Eğitim günleri: 4 Haziran- 7 Haziran 2020 Eğitim saatleri: 11.00-12.30 13.30-15.00 Ücret: 600 TL PROGRAM Bellek stratejileri: Kısa süreli bellek, çalışan bellek ve uzun süreli bellekte depolama için gerekli stratejiler (tekrar stratejileri, ilişkisel stratejiler, hatırlatıcılar) açıklanacak ve örneklendirilecektir. (3 saat) Bellek stratejilerin akademik öğretimlerde kullanımı: Bellek stratejilerin akademik öğrenme alanlarına (matematik hayat bilgisi fen bilgisi sosyal bilgiler okuma yazma) nasıl yerleştirileceği (ör: kümülatif anlatımlar, hatırlatıcılar, şematik düzenleyicilerle sunum) açıklanacak ve örneklendirilecektir. (3 saat) Dikkat: Farklı dikkat türleri örneklenecek ve bu dikkat türlerini geliştirmek için yapılacaklar açıklanacaktır. (3 saat) Görsel algı: Görsel algıyı (eşleme, ayırt etme, sınıflama ve örüntü) desteklemek için becerilerin nasıl analiz edileceği ölçü araçlarının nasıl hazırlanacağı ve öğretimin nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır. (4 saat) 14 Mayıs, 2020
Okul Öncesi Dönem Öğrenme Güçlüğüne Müdahale Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Bu program toplam 15 saatte tamamlanacaktır. Bu programın amacı; eğitime katılan uzmanların öğrenme güçlüğü olan okul öncesi çocukların belirtileri, algı, dikkat, bellek becerilerini geliştirme, erken okur yazarlık becerileri, dil becerilerini ve erken matematik becerilerini geliştirme hakkında bilgilendirmek ve stratejilerin uygulanması konusunda yeterlilikler kazandırmaktır. Öğretim elemanları Prof. Dr. Emine Rüya Özmen Öğr. Gör. Dr. Arzu Doğanay Bilgi Arş. Gör. Gökhan Açıkgöz Kimler başvurabilir: Lisans ya da yüksek lisansı; Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin-üstün) Okul öncesi öğretmenliği Çocuk Gelişimi Dil konuşma terapisi PDR Psikoloji Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.) Aileler haricinde yukardaki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir. Yukardaki ölçütleri karşılamayan kişiler kursa katılabilir. Onlara katılım sertifikası verilecektir. ***Aşağıdaki programda günlük katılımlar sağlanabilir. Günlük katılımlar için sadece katılım belgesi verilecektir. Eğitim günleri: 21, 22,23, 24,25 Haziran 2020 Eğitim saatleri: 19:00-22:00 Ücret: 1000 tl Tek günlük katılım ücreti: 200 tl dir. 1.Gün Okul öncesi dönem öğrenme güçlüğü belirtileri: Okul öncesi dönem öğrenme güçlüğünün belirtileri tanıtılacaktır. Okul öncesi dönemde çocuklarda görülen belirtiler gelişim alanlarına göre ele anılıp dikkat edilecek önemli göstergeler sunulacaktır. 2.gün Algı, dikkat, bellek becerilerini geliştirme: Okul öncesi dönem dikkat ve belleği geliştirmede kullanılan stratejiler tanıtılacak ve algı çalışmaları sıralanacaktır. 3 gün Okul Öncesi Dönem Öğrenme Güçlüğü Riski Olan Çocuklarda Erken Okuryazarlık: Erken okuryazarlık becerileri tanıtılarak okuma yazma becerileri ile ilişkileri üzerinde durulacak ve bu becerilerinin öğretiminde kullanılan etkileşimli kitap okuma, yazıca zenginleştirilmiş oyun gibi temel yöntemler ve bu yöntemlerde yer alan stratejiler tanıtılacaktır. 4 gün Erken matematik: Okul öncesi dönemde sayı hissi ve sayma becerilerinin gelişimi üzerinde durulacak ve bu temel matematik becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretimsel stratejiler örnek materyaller sunulacaktır. 5 gün Dil çalışmaları: Okul öncesi dönem öğrenme güçlüğü riski olan çocukların dilin kullanım gelişimi amacıyla yapılacaklar tanıtılacaktır. Başvuru koşullarımız ve kurs içeriklerimiz aşağıda detaylıca yazılmıştır. Ödemelerin aşağıdaki hesap numaramıza TAMAMI PEŞİN OLARAK yatırılması gereklidir. ; Ödemenizi yaptıktan sonra KENDİ MAİLİNİZDEN hangi kurs için yatırdığınızı belirten DEKONTU bilgi@disleksidernegi.com mailine veya 0534593 6 777 watsapp numaramıza GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ! 3 Mayıs, 2020
Erot, Çalışma Belleği ve Hızlı İsimlendirme Kurs Programları Açıldı! EROT: Erken Okuryazarlık Testi, ÇBÖ: Çalışma Belleği Ölçeği Testi, HİT; Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programımız Açıldı! Sizde Türkiye'nin az sayıda yetiştirdiği testörlerimizden olmak ister misiniz? Kurs sonunda il ve ülkelerde açacağımız EROT TEAM takımımız içinde yer alabilir, AB Projesi dahil Bakanlıklarla yapacağımız protokolle projelerimizde testörümüz olarak yer alabilirsiniz. Prof. Dr. Cevriye Ergül hocamız tarafından 18, 19, 20 Temmuz 2020 tarihlerinde Erken Okuryazarlık Testi, Çalışma Belleği Ölçeği ve Hızlı İsimlendirme Testi Sertifikasyon Programı Uygulayıcı Eğitimi artık on-line ve Dünyanın her yerinden kursiyerlerimize açıktır... Aday testörlerimiz test eğitimlerini ayrı ayrı veya tamamını birlikte alabilirler. Başvuru koşullarımız ve kurs içeriklerimiz aşağıda detaylıca yazılmıştır. Ödemelerin aşağıdaki hesap numaramıza TAMAMI PEŞİN OLARAK yatırılması gereklidir. ; Ödemenizi yaptıktan sonra KENDİ MAİLİNİZDEN hangi kurs için yatırdığınızı belirten DEKONTU bilgi@disleksidernegi.com mailine veya 0534593 6 777 watsapp numaramıza GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ! Eğitim sonuda ULUSLARARASI geçerliği olan sertifika alacak, testör olarak adınızı derneğimiz ve DİSLEV'in web sayfalarındaki SERTİFİKALI TESTÖRLERİMİZ sayfasına kaydedeceğiz. Eğitime ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir. 18 TEMMUZ 2020 Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi (EROT) Eğitimin İçeriği: Erken Okuryazarlık Testi (EROT) erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine ve okuma yazma güçlükleri açısından risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesine yönelik standart bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Risk grubunda olan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve güçlük alanlarının belirlenmesi bu çocukların erken dönemde desteklenebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu amaçla geliştirilen EROT erken okuryazarlık becerilerini Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, Genel İsimlendirme, İşlev Bilgisi, Harf Bilgisi, Ses Bilgisel Farkındalık ve Dinlediğini Anlama olmak üzere yedi boyutta değerlendirmektedir. EROT’a yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde erken okuryazarlığın ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde EROT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Erot Testi Eğitimini Avantajlı Şekilde Sizlere Sunuyoruz. Dilerseniz eğitim materyalini 650₺ ücretle Dijital E-kopyasını alarak katılabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise 950₺ ödeyerek kutu test bataryası materyalinede sahip olabilirsiniz. Saat: 15:00- 21:00 Kontenjan: 40 kişi Ücret: Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL Erot testi Eğitimi Dijital Materyal= 650 TL Saat: 15:00- 21:00 19 TEMMUZ 2020 Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin İçeriği: Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır. ÇBÖ’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Saat: 20:00-22:00 20 TEMMUZ 2020 Kontenjan: 40 kişi Ücret: Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin İçeriği: Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir. Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır. HİT’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır. *Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 250 TL Kurs sonunda uluslararası geçerliği olan sertifikalarınız ve test bataryalarınız, kitapçıklarınız ve test yapraklarınız anlaşmalı kargo şirketi Yurtiçi Kargo ile adresinze gönderilecektir.Yurtdışından katılan kursiyerlerimize Yurtiçi Kargonun gitmediği yerlere dlh gibi uluslararaası kargo ile gönderilecektir. Sertifikalarınız : Her türlü sorularınız için lütfen Dernek Genel Merkez telefonumuz 0312481 3 773 arayınız. Ya da bilgi@disleksidernegi.com adresimize mail gönderiniz 2 Mayıs, 2020
Genel Kurul Toplantısı 26 Ocak Pazar Günü Gerçekleşti! 2023’e bizi taşıyacak yeni Yönetim Kurulumuz; Derneğimizin en yüksek organı olan Genel Kurulumuz Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2019 tarihinde almış olduğu karar gereği ikinci bir çağrıya gerek kalmaksızın 26 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00'da Dernek Genel Merkezimiz olan Mutlukent Mahallesi 1979 sokak 15/2 Ümitköy-Çankaya/Ankara adresinde toplandı. Toplantıya 50'nin üzerinde Genel Kurul Üyesi İzmir, İstanbul, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Afyon, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Ayvalık, Samsun, Urfa, Düzce, Aydın, Kayseri, Isparta, Konya,Ordu, Çanakkale, Zonguldak, Ordu, Edirne, Kırıkkale, Gaziantep Iğdır, Akhisar, Tuzla, Didim, Çorlu Vezirköprü, Karadeniz Ereğli, Fethiye, Sakarya ve Hatay'dan gelip katılım sağladılar. Organ seçimli ve tüzük tadilatını'da içeren Genel Kurulumuzda 2018-2020 faaliyetleri ve bütçeleri Genel Kurul üyelerimize aktarılarak oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2020-2023 dönemi için de tahmini bütçe oylanarak onaylandı. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulumuz için üyelerimizden gelen Önerge okunarak oylandı ve Derneğimizi 2023 yılına taşıyacak olan yeni kadrosu belirlendi. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanı: Atıf TOKAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Meral ŞAHİN Genel Sekreter: Fazilet TOKAR Üye: Tamer AYDEMİR Üye: Ekrem ÇALGIN bugun itibariyle goreve başlanmıştır. Denetim Kurulumuza ise; Barış ÖZDEMİR Zeliha ÇAĞLAR İlknur DOĞAN olarak seçilmiştir. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulumuza görevlerinde başarılar diliyoruz. 28 Ocak, 2020
1.ci Disleksi Konferansı için Çorlu'daydık. Alanında uzman kişilerin ve bilim insanlarının katılacağı Eğiten Kitap işbirliği ile 14-15 Eylül 2019'da Çorlu’da yapılan olan Disleksi Konferansında ; Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Kurucu Üyesi ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Genel Başkanı Atıf TOKAR, Üsküdar Üniv. Dil ve Konuşma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet KONROT, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç.Dr. Ayşegül Şükran Öz Anadolu Üniv.Engeliler Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ayten DÜZKANTAR ve Yazar Taylan Özgür KELEŞOĞLU sunumlarını yaptılar. 100'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen programda yoğunluklu olarak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerininyer alması dikkat çekti. İki günlük eğitimin sonunda katılımcılara ÜSTDER üstün zeka Özel Yetenek ve Derneğimiz onaylı katılım belgesi verildi. Dernek Başkanımız Atıf TOKAR'ın sunumuyla açılan konferansta Disleksi alanındaki son gelişmeler ve politikalardan bahsedildi. Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. Ahmet Konrot ve Doç.Dr. Ayşegül ÖZ hocamız ile birlikte Bilim Kurulu üyemiz Doç. Dr. Cevriye ERGÜL hocalarımızın sunumları çok ilgi gördü. Didim, Balıkesir, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay il temsilcilerimizde toplantıya katıldılar. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için 72adnismail@gmail.com adresine mail atabilirsiniz; Sizleri de aramızda görmek isteriz. www.tdcv.org.tr 4 Ağustos, 2019
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Numarası: 573 Kabul Tarihi: 6/6/1997 Resmî Gazete: 23011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özel eğitim gerektiren bi reylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusun da, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yö nelik esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar. Tanımlar Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen; a) “Özel eğitim gerektiren birey”, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi, b) “Özel eğitim”, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi, c) “Kaynaştırma”, özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşı lıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamlarını, d) “Tanılama”, eğitsel amaçla, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi sürecini, e) “Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını, İfade eder. Özel eğitimin temel ilkeleri Madde 4 – Türk Milli Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır: a) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. b) Özel eğitime erken başlamak esastır. c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. d) Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alı narak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. e) Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır. f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim proğramlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır. g) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır. h) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir. i) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır. İKİNCİ KISIM Eğitim Öğretim BİRİNCİ BÖLÜM Eğitim Öğretim Tanılama-Değerlendirme-Yerleştirme Madde 5 – Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir. Tanılama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin de görüşü alınarak katılımı sağlanır. Erken çocukluk dönemi eğitimi Madde 6 – Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve kurumlarda sürdürülür. Okul öncesi eğitimi Madde 7 – Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir. İlköğretim Madde 8 – Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren çocuklar için hazırlık sınıfları açılabilir. Hazırlık sınıflarının amacı, öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri ile gereksinimleri doğrultusunda onları örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmektir. Özel eğitim gerektiren bireyler, ilk öğretimlerini özel eğitim okulları ve/veya diğer ilköğretim okullarında sürdürürler. Zorunlu ilköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan bireyler için gelişim alanlarındaki performans düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanacağı kurumlar açılır. Ortaöğretim Madde 9 – Özel eğitim gerektiren bireyler, ortaöğretimlerini özel eğitim okullarında ve/veya diğer genel ve mesleki teknik ortaöğretim okullarında sürdürürler. Yükseköğretim Madde 10 – Özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde yükseköğretim imkanlarından faydalanabilmeleri için gerekli özel tedbirler alınır. Yaygın eğitim Madde 11 – Özel eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda farklı konu ve sürülerde, özel eğitim gerektiren bireyler için temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla yay gın eğitim programları düzenlenir. Özel eğitim gerektiren bireylerin aileleri ve yakın çevrelerinin bireyin gelişim sürecinde aktif rol almalarına ve onlar la birlikte yaşama becerilerini geliştirmelerine yönelik yaygın eğitim prog ramlarına öncelik verilir. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim Ortamları Kaynaştırma Madde 12 – Özel Eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür. Özel eğitim okullarında eğitim Madde 13 – Benzer yetersizlikleri olan akranları ile birlikte ayrı bir okul veya kurumda eğitim görmeleri gereken özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimi, uygun kaynaştırma modelleri ile düzenlenerek, özel eğitim okul ve kurum larında sürdürülür. Özel eğitim desteği Madde 14 – Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim ortamlarında devam ettiği eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirmek üzere özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve grupla eğitim imkanları sağlanır. Herhangi bir eğitim kurumuna devam edecek durumda olmayan zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere yetersizlikten etkilenme düzeyine bakılmaksızın temel yaşam becerilerini geliştirme ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim programları uygulanır. Eğitim programları Madde 15 – Özel eğitimde, eğitim programları bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak ve programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır. Özel eğitim okul ve sınıflarında normal okul programları uygulanır, ancak; öğrencilerin özellikleri ve öğrenme yeterlilikleri dikkate alınarak, sözkonusu programlarda denkliği bozmayacak şekilde düzenlemeler yapılır. Özel eğitim okul ve sınıf programları, öğrencileri, eğitimlerini normal okullarda akranlarıyla birlikte sürdürecek yeterliliklere ulaştırmayı amaçlayan bir yaklaşımla hazırlanır. Özel eğitim okul ve sınıflarında süreleri ve içerikleri öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları da uygulanabilir. Bu programları tamamlayanlara verilecek diploma veya sertifikaların denkliği ile üst öğrenim kurumlarına devam gibi konular ve öğrenciye sağlayacağı haklar Bakanlıkça belirlenir. Özel eğitim gerektiren bireyleri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı iş ve meslek eğitim programları; uygulama ağırlıklı ve bireyin o işi veya mesleği amaçlanan yeterlilikte yapmasını sağlayacak şekilde sürdürülür. Değerlendirme Madde 16 – Normal akranları ile birlikte eğitim gören özel eğitim gerektiren öğrencilerin hazırlanan eğitim planındaki amaçları gerçekleştirme düzeyleri, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak, özür ve özellikleri dikkate alınarak sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin değerlendirilmesinde, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında konulan amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır. ÜÇÜNCÜ KISIM Kurumlar ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Koordinasyon Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri Madde 17 – Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere her ilde milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi kuru lur. İllerde özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu birim tarafından yürütülür. İKİNCİ BÖLÜM Özel Eğitim Okul ve Kurumları Özel eğitim okulları Madde 18 – Durumları ayrı bir okulda özel eğitim gerektiren bireyler için özür ve özelliklerine uygun gündüzlü veya yatılı özel eğitim okulları açılır. Birden fazla özürü bulunan öğrenciler için özel eğitim okullarında özel eğitim sınıfları açılabilir. Özel eğitim okullarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan özel eğitim gerektiren bireyler ile söz konusu okulların aile eğitimi programlarına katılanlardan öğrencilerin birinci derecede yakınlarının eğitimleri süresince iaşe ve ibateleri Bakanlıkça karşılanır. Özel Eğitim Kurumları Madde 19 – Özel eğitim gerektiren biriylere özel eğitim desteği sağlamak veya onları iş ve mesleğe hazırlamak veya örgün eğitim programlarından yararlanamayacak durumda olanların temel yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündüzlü özel eğitim kurumları açılabilir. Özel eğitim kurumlarında, özel eğitim gerektiren biriyleri iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlamak amacıyla açılan iş ve meslek kurslarına devam edenler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’nun çırak öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar. Diğer okul ve kurumlarda özel eğitim Madde 20 – Durumları normal akranları ile birlikte eğitim görmeye uygun olan özel eğitim gerektiren bireyler, eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sürdürürler. Bu okullarda özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim desteği sağlamak üzere yardımcı derslikler oluşturulur, özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve diğer özel tedbirler alınır. Durumları ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrenciler için özür ve özelliklerine göre okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel eğitim sınıfları açılır. Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinde de bu tür uygulamalara yer verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Eğitime Destek Sağlayan Kurumlar Rehberlik ve araştırma merkezleri Madde 21 – Rehberlik ve araştırma merkezleri, eğitimöğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaların yanısıra özel eğitim gerektiren bireyleri de tanılamada belirtildiği şekilde inceler, tanılar, yer leştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir ve bu bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar. Nüfus ve hizmet potansiyeline göre merkez ve diğer ilçelerde de rehberlik ve araştırma merkezleri açılabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi Madde 22 – Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri götürmek üzere eğitimöğretim kurumlarında kurulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri, kurumlarındaki özel eğitim gerektiren bireylere de eğitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre bu hizmetleri sunar. Bu servisler, rehberlik ve danışma hizmetlerini yürütürken bölgelerindeki rehberlik ve araştırma merkezi ile diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparlar. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Okul ve kurum açma Madde 23 – Özel Eğitim okul ve kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezleri Bakanlıkça açılır. Gerçek ve tüzel kişiler özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler. Bakanlık, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış ve hisselerinin tümü kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara ait özel eğitim okul ve kurumlarının hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve öğrencilere maliyeti düşürmek amacıyla, bu okul ve kurumlara eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında personel, program gibi destekler sağlayabilir. Resmi ve özel öğretim kurumlarında özel eğitim Madde 24 – Resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumları; kendi çevrelerindeki özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler. Söz konusu okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim- öğretim görmelerini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınır. Personel Madde 25 – Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek sağlayan okul ve kurumların eğitimöğretim sınıfı personel ihtiyacı öncelikle karşılanır; ihtiyaç duyulan uzman personel atanır veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak görevlendirilir. Teftiş ve Denetim Madde 26 – Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek sağlayan kurumların faaliyetlerinin teftiş ve denetimi özel eğitim ve/veya rehberlik ve psikolojik danışma alanlarında yetişmiş müfettişlerce yapılır. Özel eğitim araçları Madde 27 – Resmi okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimlerini sürdürdükleri sürece, özel eğitim gerektiren bireylerin bu hizmetlerden etkin şekilde yararlanmalarını sağlayacak her türlü araç-gereç ihtiyaçları Bakanlıkça karşılanır. Kaldırılan hükümler Madde 28 – 12/10/1983 tarihli ve 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir. Söz konusu yönetmelikler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkartılır. Yürürlük Madde 29 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 30 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 26 Temmuz, 2019
Tüzük DİSLEKSİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı ve merkezi: Derneğin adı ”DİSLEKSİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DERNEĞİ”dir Derneğin merkezi Ankara’dır. İhtiyaç oldukça Yurtiçi veya Yurtdışında Şube ya da Temsilcilik açar. Madde 2- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı; Dernek; Toplumda yüksek oranda ve yaygın olarak görülen Öğrenme Güçlüğü çeken bireylerin gelişimsel olarak yaşam boyu çaresizce katlandıkları bir sorun olan ve ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ adı altında çeşitli gruplandırılmaları yapılan “DİS GRUBU” olarakta adlandırılan bu olguyla mücadele etmek, ülkemizde halen eğitim sürecinde olan pek çok disleksili çocuk- aile ve öğretmenlere yasal hakları hakkında bilinç oluşturmak, ekonomik, sosyal ve akademik anlamda yalnızlık çeken bu bireylere destek olmak, Toplumda disleksi/Öğrenme güçlüğü hakkında bilinç oluşturmak, disleksi sorunları ve disleksili bireylere yaklaşım, sorunlarının çözümü hakkında yazılı-görsel ve işitsel tanıtıcı spot, makale, ilanlar hazırlamak/hazırlatmak, Üniversiteler, Uzman kişiler veya kamu kurum/kuruluşları ya da özel/özerk kuruluşlar ile STK’lar veya Yerli ya da Uluslar arası firmalarla ortaklaşa ve bilimsel verilerle çalışmalar yapmak, bunları kendi organlarında veya medya araçları yada basın kuruluşlarında yayınlamak/yayımlatmak. İlgili kamu kurum/kuruluşları veya özel ya da tüzel kişi veya kuruluşlarla ortak çalışmalar, yayım ya da yayınlar yapmak, sesli görüntülü veya yazılı ürünler üretmek, Disleksili bireyleri her türlü platformda temsil etmek, onlar adına hareket etmek, onlardan gelen öneri ve şikayetleri ilgili kuruluşa iletmek, şikayetlerin takipçisi olmak, kamuoyu ve yasal haklar çerçevesinde eylemler yapmak, bildiri yayınlamak, Disleksili bireyler adına yurtiçi ve yurtdışında ilgili kuruluşlarla dernek çatısı altında örgütlenmek ve/veya onlarla işbirliği yapmak, ortak şura, kongre, sempozyum, seminer, panel, konferans, toplantı, çalıştay, gezi, piknik, konser, balo, kermesler yapmak, standlar açmak/açtırmak, konu ile alakalı dergi, gazete çıkarmak yada çıkarttırmak, disleksili birey yada çocuklara eğitim, sağlık, sosyal konularda hizmet vermek amacıyla kurulmuş yada kurulacak bağımsız firma/kurum/kuruluşlara belirlenecek ayni veya mali katkı/ücret karşılığı belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan anlaşmalarla marka/isim hakkını kullandırma (franchising modeli) Disleksili bireylerin yaşam standartlarını geliştirici ürün ya da ürünlerle, eğitim ve/veya okul açmak, ya da ders alet-edevat veya yardımcı veya ana ders kitapları üretmek, yapmak/yaptırmak, bunları satmak/kiralamak veya amaçları doğrultusunda kullanmak, Okul yada Eğitim veya Dinlenme tesisleri yapmak/yaptırmak, satın almak yada kiralamak, buralarda dernek amaç ve çalışmaları ile ilgili iş veya işler yapmak, bunları satmak yada kiraya vermek, etüd, yazokulu, rehabilitasyon merkezi, spor kulübü, kültür, düşünce, sanat kulübü yada kurs merkezleri açmak. İlgili kurum ya da kuruluşlarla ortak ya da tek başına sertifika verebilecek eğitimler vermek, Tanılamalar yapmak, bunlarla ilgili merkezler açmak, Çıkmış ya da çıkacak olan tüm yasa, yönetmelik, genelge veya taslak çalışmalarında Disleksili bireyler adına hareket etmek, onlar adına onları temsil etmek görüş, öneri sunmak, bu çalışmaları sonuçlanana kadar takip etmek, Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gerek Bakanlık ve birimleri gerekse de yurtiçi veya yurtdışı organizasyonlarda lobi çalışmalarında bulunmak, bu çalışmalar hakkında bireyleri aydınlatmak, davalar açmak, bunları sonuçlandırmak ve ilgili kişi-kurum ya da kuruluş ve/veya özel-Tüzel kişiler ile Üniversiteler veya STK’lar ile paylaşmak, Yurtiçi ve Yurtdışında faaliyet gösteren Kamu ya da STK, Fakülte/üniversite veya tüzel kişilerle ile faaliyet alanlarına giren konularda burs, kurs, yurt ve stajyerlik veya iş hizmetleri vermek, Dikkat dağınıklığı veya Öğrenme güçlüğü çeken ve/veya “DİS GRUBU” adı altında toplanan ve kendi içinde çeşitli gruplara ayrılan DİSLEKSİ, DİSGRAFİ ve DİSKALKULİ adları verilen ve tıp alanında tanılanıp eğitim hayatında yeni yeni fark edilen bu olguyu yaşayan insanlara bu durumla mücadele yöntemlerini, topluma da bilinilirlik ve farkındalık yaratma amacıyla akademik, görsel, işitsel her türlü mecradan yardımcı olma amacını taşır. Madde 3- DERNEK AMACINI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ 1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma/çalışma/yayın/yayım/ürünler yapmak/yaptırmak, 2-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 3-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 4-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 5-Tüzük amaçlarının gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, kiralamak, işletmek/işlettirmek, 6- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel yada dinlenme tesisleri kurmak, çalıştırmak, işletmek yada işlettirmek, kiralamak ve/veya bunları tefriş etmek, 7- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli/yemeksiz toplantılar, Konser, balo, tiyatro, sergi, gezi, piyango vs. eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 8- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz, mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, 9- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda üst birlik, meslek birliği veya vakıf, federasyon, konfederasyon kurmak veya kurulu bu tür oluşumlara katılmak, 10- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak/yaptırmak veya yardımlaşmak, 11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, Üniversiteler, özel ya da tüzel kuruluşlar ile görev alanlarına giren konularda ortak proje veya çalışmalar yürütmek, 12- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek, dinlenecek, barınacak ya da okuyacak zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmet gibi kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, açılmış ya da açılacak eğitim tesisi, yurt, kurs, burs veya okul aidat ve/veya malzemeleri ya da dinlenme tesislerinden hizmet almalarını temin için üyelerine kredi vermek, 13- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçi ya da yurtdışında şube ya da temsilcilik açmak, 14- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, 15- Dis grubu bireylerinin ailelerinin konuyla ilgili bilgi düzeylerini artırmak, diğer ailelerle deneyimlerini paylaşımlarını sağlamak, böylece konunun hem tanınmasını sağlamak hem de mevcut eğitim uygulamalarına destek sağlamak, 16- Dis grubu bireylerinin eğitim ve öğretim ortamlarında ve mezuniyet sonrası yaşadıkları zorlukları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak, işbirliği ve desteği sağlamak, 17-Ülkemizde Disleksili bireylerin yararına ortak tutum ve yeni eğitim müdahalelerinin bilincini ve geliştirilmesini sağlamak, 18- Dis grubu ile ilgili olan resmi ve gayri resmi kurum ve kuruluşlarla bilgi ve deneyim paylaşımını yapmak, ortak çalışmalar planlamak ve yürütmek, 19-Ulusal ve uluslararası alanda Disleksili bireylerin sorunlarını dile getirerek çözüm arayışında bulunmak, 20-Aile-okul ve özel eğitimcileri bir araya getirerek ortak çalışma zeminini oluşturmak, kurulmuş ya da kurulacak organizasyonlarda görev almak, 21-Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin, Disleksili bireylerin gereksinimlerine uyumlu bir şekilde uygulamasına destekte bulunmak. Yurt, okul, kütüphane, üniversite ve meslek okulları açıklamasına yardımcı olmak, gerekli izinler alınarak sağlık merkezi, huzurevi, kreş, lokal, misafirhane, konferans salonu vs. gibi yararlı tesisler açmak ve çalıştırmak, 22-AB Hibe Programlarını takip ederek üyeleri bilgilendirmek ve gerektiğinde Disleksili bireyler yararına olan Hibe Programlarına katılmak, Dernek adına ya da üst birlik, alt birlik veya kiraya verdiği ya da kiraladığı her türlü oluşum için AB dahil tüm dünyadaki resmi yada tüzel kuruluşlara Hibe yada kredi başvurusunda bulunmak, bunlardan yararlanmak, hibe, teşvik yada kredileri almak/ aldırmaya yardımcı olmak, 23-Dis grubu bireylerinin menfaatlerine her türlü platformda, ülke, üye veya Disleksili birey çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak. 24- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak için süreli ve süresiz dergi, kitap, cd, dvd, kamu spotu, radyo televizyon spotları, kaset, gazete bildiriler yayınlamak. Belediyelerle ortaklaşa kamu hizmeti verilen yerler ya da kamuya açık alanlarda bilboard veya ilan tahtalarında dernek faaliyetlerine veya çalışma sonuç ya da bildirilerine yer veren görüntülü-görüntüsüz yayın/yayımlar yapmak, yayınlar, 25- Gerekli izinler alınmak ya da kanuni izinler dahilinde, gerçek veya tüzel kişilerden, örgütlü kurum/kuruluşlardan veya diğer Kamu kurum/kuruluşlarından ve yurt içinden veya yurt dışından ayni yada nakdi yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, şartlı/şartsız bağış kabul etmek, 26- Dis grubu bireylerinin yanı sıra Özel öğrenim güçlüğü çeken çocuklarla beraber hiperaktif tanısı alan veya davranış bozukluğu çeken çocukların eğitim hayatını kolaylaştırıcı materyallerle onları desteklemek, onların eğitim alabileceği okul, kreş, yurt, kurs gibi yerler açmak, bunları kiralamak ya da kiraya vermek, ayni veya nakdi yardımda bulunmak, burs vermek, 27- Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapmak. Madde 4- Derneğin Faaliyet Alanı Dernek; SAĞLIK – EĞİTİM – ÖĞRETİM ve Bunların Yan kolları ya da ilişkili olduğu konularda faaliyet gösterir. Madde 5- DERNEĞİN YURTDIŞI FAALİYETLERİ Dernek, Yurtdışında Yönetim Kurulunun belirleyeceği kişi ya da kişiler kadar temsilcilik veya şube açabilir. Bu kişiler 5253 sayılı Dernekler Kanunun 5. Maddesine göre; Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere Uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, Yurtdışında dernek veya Üst Kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler. Bu temsilcilerin bağış ya da yardım toplaması için ayrıca yetkili kılınmış olması zorunludur. Madde 6 – DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ İLE ONURSAL ÜYELİKLER. ÜYE OLMA: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini okuyup kabul ettiklerini belirten ” ÜYELİK FORMU ” nu doldurup Şube, ya da dernek başkanlığına sunarlar. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Şube, ya da Dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişi ya da kuruluşlardır. Dernek Fahri üyede kaydeder. ASİL ÜYE – FAHRİ ÜYE MADDE 7: Dernek; resmi internet sitesinden üye olanlarla fahri üyeliğe kabul edilenler için ayrı defter tutar. Fahri üyeliğe gerçek ya da tüzel kişilikler kabul edilir, yurtiçi ya da yurtdışında ikametleri aranmaz. Fahri üyelerin Genel Kurulda oy hakkı yoktur. Genel Kurula çağrılmaz ancak dernek faaliyet ve projelerine katılabilirler. Fahri üyelerin aidat verme zorunluluğu yoktur. Asil üyelerin ise Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asil üyelik için yurtiçi ya da yurtdışında ikamet şartı aranmaz ve gerçek ya da tüzel kişiliklerden oluşur. ÜYELİKTEN ÇIKMA MADDE 8: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir. Kanunda ve tüzükte aranılan niteliklerin kaybedilmesi halinde üye istifa eder. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. Üyenin istifa dilekçesi Şube ya da Dernek Yönetim Kuruluna resmi olarak kayda geçmek suretiyle ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlandırılmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA MADDE 9: Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek, Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybetmek (tespit halinde), Yetkisiz iş/beyanat yaparak derneği vecibe altına sokmak, derneği küçük düşürücü ya da hukuki sorumluluk altına sokan ya da sokmaya çalışan faaliyetlerde bulunmak. Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üye; üyelikten çıkarılır. MADDE 10: Dernekten istifa etmek suretiyle ayrılanlar Genel Kurul kararıyla yeniden üye olabilirler. DERNEĞE Onursal üye olabilmenin şart ve koşulları MADDE 11: Dernek faaliyetleri açısından derneğe yararlı olabileceğine Yönetim Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilen veya derneğe maddi ya da manevi yardımlarda bulunan kişiler derneğe Yönetim Kurul kararı ile Onursal üye olabilirler, ancak bu kişiler derneğin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, Genel Kurula katılabilir fakat oy kullanamazlar. Onur Üyelerini Genel Kurul’da seçebilir. Seçilen bu gerçek ya da tüzel kişilerin Onur Üyeliği Yüz kızartıcı suç veya hürriyeti kısıtlayıcı hüküm almalarının kesinleşmesi halinde Yönetim Kurulunca ya da Genel Kurul kararı ile sona erer. 5 – DERNEĞİN ORGANLARI MADDE 12: Derneğin organları şunlardır; a ) Genel Kurul b ) Yönetim Kurulu c ) Denetleme Kurulu MADDE 13: Derneğin resmi internet yayın organı vasıtasıyla Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu kararlarının uygun görülenleri, duyurular, üyelik bilgileri, anket, forum, etüt gibi dernek çalışma sonuçları ile dernek çalışma alanı ve amaçlarına giren konular bu sitede yayımlanır. MADDE 14: Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir basın sözcüsü seçer. Dernek üyelerinin ve şubeler ya da temsilciliklerinin açık oturum veya panel, radyo, televizyon yayınlarında demeç vermesi ya da konuşmacı olarak katılması Yönetim Kurulu iznine tabidir. 6– GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ İLE TOPLANMA ŞEKİL VE ŞARTLARI. GENEL KURULUN YETKİLERİ MADDE 15: Genel Kurul derneğin en büyük karar organıdır. Genel Kurulun Kanunlarla belirlenen yetkileri haricinde yetkileri şunlardır; 1-Dernek organları ve kurullarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ve raporlarının ibrası, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 8-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin Üst birlik veya federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması. 9- Derneğin vakıf kurması, 10-Derneğin fesih edilmesi, 11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 13-Birlik, üst birlik, federasyon, konfederasyon gibi organizasyonlar içinde yer almaya, bunlara katılmaya ya da bu organizasyonu yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermeye Genel Kurul karar verir. 14-Üyelik aidatlarını belirler 15- Dernek isim hakkı, logo, marka yada başka varlıklarının kiralanması, devredilmesi, feshedilmesi gibi konularda karar alır, bu kararların uygulanması, yönetilmesi, denetlenmesi, feshedilmesi için Yönetim Kuruluna ve/veya diğer organlara yetki verir. Genel Kurul, Türk Medeni Kanunu 80. Maddesine göre üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır. Dernek üyelik aidatları her sene artış oranı ile birlikte Genel Kurul tarafından belirlenir. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ MADDE 16: Genel Kurulun kararları açık oylama ile yapılır. Oylamada, toplantıya katılanların oylarının yarıdan bir fazlasına erişmek gereklidir. Genel Kurul toplantısında divan başkanlığına verilen önergenin oylanarak oyçokluğu oluşması halinde belirtilen konunun oylanması kapalı oy kullanma usulü ile yapılır. Ancak Dernek Organlarının seçimi kapalı oy kullanılarak yapılamaz. MADDE 17: Genel Kurulda yalnızca gündeme konulan maddeler görüşülür ancak toplantıda bulunan üyelerin 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur Toplantısız ve çağrısız alınan kararlar: MADDE 18: Türk Medeni Kanununun Dernekler Kanunu 2. Bölümüne ait 76. Maddesine göre ; “Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uyulmaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.” hükmü, derneğin karar alma usullerinden sayılır. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 19: Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya üyelerin üçte ikisinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile olur.. MADDE 20: Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernekler Kanunu usulüne uygun olarak yapılır. GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKİL VE ŞARTLARI MADDE 21: 1-Bu tüzükte belli edilen zamanlarda olağan, 2-Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, ŞUBAT ayı içerisinde, Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği gün yer ve saatte toplanır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü/saati/yeri ve gündemi mahalli veya bölgesel bir gazete de ilan edilmek sureti ile veya elden imza karşılığı yada dernekler yönetmeliği gereği elektronik posta yolu ile toplantıya çağrılır. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Bu toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 7 günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında herhangi bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geriye bırakılamaz. MADDE 22: Genel Kurula katılacak üyelerin, Yönetim Kurulunca hazırlanacak listedeki adları hizasındaki yeri imza ederek toplantı yerine girerler. Kongre, dernek başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır ve toplantı yeter sayısı tespiti için yoklama yapılır. Toplantı yeter sayısının varlığı halinde üyeler arasından bir başkan ve iki kâtip seçilerek “kongre divanı” teşkil edilir. Toplantının yönetimi kongre başkanına aittir. Kâtipler, toplantı tutanağını düzenler, başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel Kurul tarafından Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilenlerin görev süresi üç yıldır. MADDE 23: Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen 30 gün içerisinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetim kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâh adreslerinin bir yazı ile valiliğe bildirilmesi zorunludur. 7 – YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI YÖNETİM KURULU MADDE 24: Yönetim Kurulu derneğin Genel Kuruldan sonra en büyük ve yetkili organı ve temsilcisidir. Genel Kurul tarafından 3 yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya bir kaçına ya da şubelerde şube yönetim kuruluna, temsilciliklerde ise temsil heyetine veya komite/proje gruplarında bir üyeye bu yetkisinin bir kısmını devredebilir. Dernek defterini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak, tüzükteki amaçlara uygun faaliyetler göstermek, Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, üye başvurularını kabul/red etmek, şube, temsilcilik, komite, proje grupları açmak ve/veya Genel Kurulun aldığı kararları uygulamak danışmanlık hizmetleri alabileceği süreli/süresiz ve ücretli yada ücretsiz komisyonlar kurmak, Yönetim Kurulunun görevlerindendir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, iki üye seçer. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazeret göstermeksizin üst üste üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer. Bunların yerine yedek üyeler sırası ile çağrılır. MADDE 25: Yönetim Kurulu; oy çokluğu esasına göre çalışır. En az 3 üyenin varlığı durumunda oturum başlar ve oturumu Başkan ya da yokluğunda Genel Sekreter tarafından yönetir. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde bir Yönetim Kurulu üyesiyle ilgili hakkında disiplin ya da şikâyet görüşmesi var ise o kişi, yapılan bu toplantıya katılamaz. MADDE 26: Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut üyelerden birinin yetkilenmesi ile otuz gün içerisinde Genel Kurul çağrısı yapılır. Çağrı yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi otuz gün içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. MADDE 27: 5253 sayılı dernekler Kanununun Yardım ve işbirliği bölümünün 10. Maddesinde belirtilen; “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernekler kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde Kamu Kurum ve Kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler” hükmünü, Yönetim Kurulu bir karar alarak yürütebilir. MADDE 28: Dernek, Genel Kurul tarafından verilen yetki ile Yönetim Kurulu kararı ile Üst birlik, federasyon ya da konfederasyon kurabilir, Yurtiçi ya da Yurtdışındaki dernek ya da kuruluşlara katılabilir ve/veya onlarla çalışma konu/alanlarında çalışmalar ya da işbirliği yapabilir bunlara katılabilir. 8 – İÇ DENETİM DENETLEME KURULU MADDE 29: Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından açık oyla üç ( 3 ) yıl için seçilecek 3 asil, 3 yedek üyeden seçilir. Kurul; bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve bir Üyeden teşekkül olur. Derneğin hesapları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme yılda en az bir defa ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapılır. Kurul denetleme raporunu Yönetim Kuruluna ve/veya Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, denetim sırasında yapılan denetimin özüne usulüne ve aslına müdahale ettirilmemek kaydıyla danışmanlık hizmetleri alabilir. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun verdiği diğer işleri yapar. Denetim Kurulu en az 2 üyenin başkanlığında toplanır ve raporlarında en az iki üyenin imzası gerekir. Denetim Kurulu raporları Denetim Kurulu Başkanının imzasıyla sunulur, ancak üç üyenin raporu ile de sunulabilir. DİSİPLİN KURULU MADDE 30: Disiplin kurulu, Yönetim Kurulu tarafından 3 asil üyeden seçilir. Disiplin kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir başkan ve iki üye seçer. Disiplin kurulu, dernek tüzüğünde belirtilen şartlara, genel ahlak ilkelerine uymayan dernek üyelerinin ikaz, ihtar ve/veya ihracı istemi ile Yönetim Kuruluna rapor verir. Ayrıca dernek üyeleri arasında ve çalışma ortamlarında disiplini sağlamak, üyeliğe giriş şartlarını belirlemek üzere “disiplin yönetmeliği” hazırlar. Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar. 9– DİĞER ORGANLAR MADDE 31: Yönetim Kurulu ya da Genel Kurul tarafından derneğin amaçlarına ulaşabilmek için katılımı sağlamak ve üyeleri arasında iletişim sağlamak amacıyla gerekirse başka organlar, kurullar, komiteler kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Dernek Yönetim Kurulunun bilgi ve hizmete doğrudan ulaşması amacıyla teşkilat şemasında da yer alacak şekilde Danışma Kurulu, Bilim Kurulu yada Temsilciler Meclisi adlı istişari amaçlı yardımcı hizmet birimleri kurulabilir. Temsilciler Meclisi ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı ile genel sekreter seçer. Temsilciler meclisi Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen üyelerden oluşur. Meclisin toplanma esas ve usullerine meclis üyelerince ilk toplantıda karar verilir. Meclisin aldığı kararlar, meclis başkanı yada başkan yardımcısı tarafından Yönetim Kuruluna sunulur. Meclis genel olarak Disleksili bireylerin sosyal yaşam refahı, eğitim yada yasal prosedürlerin yaşama yansıması konusunda incelemeler yapılması için alt komisyonlar kurabilir. Meclis üyeleri dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilir. Genel Kurulunun Temsilciler Meclisini lağvetme yetkisi vardır. İhtiyaç duyulduğu takdirde Yönetim Kurulu yada Yönetim Kurulu Başkanına bilgi veya hizmete doğrudan ulaşmak için Danışma Kurulu ihdas edilebilinir. Bu kurulun üye ya da üyelerinin çalışma süreleri, aylık ücretleri ve çalışacak kişilerin niteliği işin gerekliliği nedeniyle Yönetim Kurulunun takdirindedir. Bu birimde çalışanlar doğrudan tahsis edildiği birime karşı sorumludurlar. Rapor, sunu ya da hizmetlerini doğrudan o birime sunarlar. Dernek üyesi olanlara bir ücret ödenmez, ancak dernek üyesi olmayan kurul üyelerine ücret ödemesi yapılabilir. Bu ücretleri Yönetim Kurulu belirler. Derneğin, bilimsel çalışmalar yapmak yada proje veya bir çalışma yapacağı zaman ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmak için Bilim Kurulu oluşturabilir. Bu kurulun üyelerinin üniversal titri olmak zorundadır. Bilim Kurulu üyeleri ücret almadan hizmet verirler. DERNEGİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI, BULUNACAK İSE, ŞUBELERİN NASIL KURULACAĞI, GÖREV VE YETKİLERİ İLE DERNEK GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ. MADDE 32: Yeni Şube Açma: Dernek; Türk Medeni Kanununun 94. Maddesine göre gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararı ile şube açar. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en 3 kişilik Kurucular Kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kurucular kurulu bildirme tarihinden itibaren görevini ifa için ilk toplantısını yaparak görev dağılımı yapar. Yeni üyeler kaydeder. Temsilcilik Açma: Herhangi bir il ya da ilçede Temsilcilik açılmasına ya da kapatılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Temsilciliklerin kurulabilmesi için en az 1 kişinin olması gereklidir. Temsilciliklerin denetimi Denetim Kurulu tarafından yapılır. Temsilciler dernek adına bağış toplayabilirler. Harcamalar konusunda kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli defterleri tutarlar. Bu defterlerdeki bilgilerin doğruluklarından birinci derecede sorumludurlar. Temsilciler her türlü proje ve protokol aşamasında Yönetim Kurulunun yazılı onayını alması gereklidir. Temsilciler dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda gönüllü olarak çalışırlar. Yönetim kurulu, Temsilci olmak için başvuranlar ile bir protokol yapar ve temsilci olarak atandığına dair yazı gönderir. Temsilcilik; atama yazısı gönderilen kişi yada kuruluşların bulundukları ilin dernekler müdürlüğüne atanma yazısını götürdükten sonra tüzel kişiliğe kavuşur. MADDE 33: Şubelerin toplantıları Başkanın gerekli gördüğü hallerde ayda en az 1 kez yapılır. Şube Yönetim Kurulu üyelerin salt çoğunluğunun imzasıyla lüzum görürlerse olağan üstü de toplanabilir. MADDE 34: Türk Medeni Kanununun 95. Maddesine göre her şubede Genel Kurul ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu veya denetçi bulunması zorunludur ilkesine ve 4721 sayılı yasanın 84.cü maddesine göre; Dernek, şube Yönetim Kurulu 5 Asil 5 Yedek, Denetim Kurulu da 3 Asil 3 Yedek üye ile aşağıdaki hiyerarşik düzeyde yapılanmaya gider. Genel Kurul Yönetim Kurulu Genel Sekreter Üyeler Denetim Kurulu Denetçi Başkan Denetçi Üyeler MADDE 35: Şube yada Temsilcilerin yurtdışı faaliyetleri yada yurtdışı girişimleri için Yönetim Kurulundan izin alınmak şartı aranır. Şube Genel Kurul periyotları Merkez Genel kurulundan en az iki ay önce yapılır. Şubeler, Genel Kurul sonrasında o şubenin temsilcisi olarak Yönetim Kuruluna 1 Üye göndermek üzere yetki verir. Şube Yönetim Kurulu ise ilk toplantılarında görev dağılımı yapar, ardından Genel Merkez Genel Kuruluna kimin gideceğine karar verir. Alınan bu kararı Genel Merkeze Genel Merkez Genel Kurulundan 2 ay önce bildirir. 10 – DERNEK GELİRLERİ TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER, ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI VE MALİ HÜKÜMLER MADDE 36: Dernek üyeleri için giriş ödentisi olarak 20.00 TL (Yirmi Türk Lirası) alınır, bu miktar Genel Kurulun onaylayacağı bütçe ile yeniden tespit edilebilir. Üyeliğin devamı için yıllık ödentilerin dernek Yönetim Kurulunca belirlenen zaman diliminde ödenmesi zorunludur. Dernek üyelerinin aylık olarak verecekleri aidatlar ise 15 TL ( Onbeş Türk Lirası)’dır. Bu ücret Genel Kurul tarafından onaylayacağı bütçe ile yeniden belirlenebilir. Yurt, burs, kurs ya da okul için sandıktan yardım ya da kredi isteyen üyelerin hem üyelik hem de sandık ya da kredi borçlarının bulunmaması şartı aranır. Stajyerler ya da çalışanların bu kredi ya da sandıktan yararlanabilmesine Yönetim Kurulu karar verir. MADDE 37: Derneğin gelirleri şunlardır: Üye ve üyelik aidatı. Yurtiçi ve Yurtdışındaki resmi veya özel/özerk/tüzel kişi ile gerçek kişilerden ya da kuruluşlardan alınan koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, Yemek, gezi, konser, balo, spor, kültür yarışmaları vs. sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler. Yurtiçi veya yurtdışındaki Kamu / Yarı Kamu – Özel ya da Özerk / tüzel / resmi kuruluşlarla yapılan ortak çalışma / projelerden elde edilen gelirler. Yardım toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzüğe uygun olarak yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler, bağış veya yardım ile şartlı veya şartsız vasiyetler. 2860 sayılı kanuna göre görevlendirilecek kişiler eliyle kampanya şeklinde para yardımı, Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, Kanunların verdiği izinler çerçevesinde toplanacak diğer gelirler. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla (Kanunla izin verilmesi halinde) giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. Dernek faaliyetleri ve ürünlerini tanıtım ve bağış amaçlı kurulan bağış standlardan elde edilen gelirler, sertifika programları, eğitim materyallerinden elde edilen gelirler. GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ. MADDE 38: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır, ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı ve harcama belgelerinin 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. MADDE 39: Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesi resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde, usulüne uygun olarak dernek tarafından bastırılıp tescil ettirilir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği bulunması zorunludur. Bu belgeler numaralıdır ve derneğin mühür ve kaşesi ile kullanılır. MADDE 40: Bağış ve aidat toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. MADDE 41: Harcama belgesi olarak gider pusulası, fatura, kasa fişi gibi belgeler kullanılır. Gelir ve giderler ilgili deftere işlenir. Gelir gider belgeleri özel dosyalarında saklanır. MADDE 42: Şube ile temsilcilikler gelirlerinin 1 / 3 ‘ünü Yönetim kurulu isterse takip eden ayın ilk pazartesi günü Genel Merkez hesabına aktarır. MADDE 43: Derneğin banka hesabından para çekmeye Yönetim Kurulunun yetki verdiği kişi yada kişiler yetkilidir. Derneğin Mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesine avans verilmesine de Yönetim Kurulu karar verir. Dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin ortak imzasıyla bir bankada hesap açılır, bu hesaplardan Yönetim Kurulu Başkanı ya da Genel Sekreter para çekmeye ve para yatırmaya yetkilidir. İnternet üzerinden de hesaplar arası aktarma veya ödemeler yapılabilir. Ancak kredi çekilmesi gibi durumlarda Başkanla beraber olmak şartıyla iki Yönetim Kurulu Üyesinin daha imzası gerekir. 11 – Derneğin Borçlanma Usulleri Madde 44: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 12 – DERNEĞİN FESHOLMASI YETKİSİ VE FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ MADDE 45: Genel Kurul derneğin veya şube ya da şubelerin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan dernek üyelerin en az 2/3’inin Genel Kurulda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeleriler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıda katılan üyeleri sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih’e ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerinin 2/3’inin oy çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazılı olarak bildirilir. MADDE 46: Genel Kurul tarafından derneğin fesih yetkisi verilmesi halinde 3 kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı amacına uygun bir kamu kuruluşuna veya derneğe aktarılır. 13– HÜKÜM EKSİKLİĞİ MADDE 47: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır 14 – DİĞER KONULAR MADDE 48: Derneğin resmi logosu İlk Genel Kurula Kadar Yönetim Kurulunca belirlenerek kullanılabilir. Alınan karar daha sonra Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. 15 – DERNEĞİN Logosu ve resmi web sitesi; MADDE 50: Derneğimizin resmi logosu: aşağıda renkli olarak verilmiştir. 25 Temmuz, 2019
Gönüllülük Gönüllü adaylarımız; Dernek Tüzüğümüzde yeralan amaçlarımız doğrultusunda bilgi birikimlerini gönüllü olarak ailelerimiz ve Dislektik meleklerimizin yararına paylaşmak isteyen tüm kişi ve kuruluşları bekliyoruz. Derneğimizin kaynaklarına katkıda bulunmak üzere mali yada ayni (materyal, eşya, mal ..vs) bağış veya yardım yapabilecek birey ve/veya kurumlar ile bağlantı kurulmasına veya bu bağlantılar sonucu ayni ya da nakdi bağışların temin edilmesini sağlamak isteyen kişi yada kuruluşlar olarak gönüllümüz olabilirsiniz … Derneğimizin Türkiye genelinde Genel Merkezimiz üzerinden veya İl Temsilciliklerinin olduğu illerde Temsilcimiz üzerinden Derneğimize burs talebi için başvuruda bulunup kriterleri uygun olan disleksili meleklerimize düzenli aralıklarla Burs vermek istermisiniz. Dernek Genel Merkezi ya da İl temsilcilik ofislerimizde kişisel ve mesleki becerileriniz doğrultusunda ofis ortamında ihtiyaç duyulan operasyon kadromuzda yer almak istermisiniz Derneğimizin Genel Merkezi ve İl Temsilciliklerinde proje bazlı etkinlik ve organizasyonlarımızda yer almak istermisiniz. Derneğimizin eğitim kurumlarından hizmet alan öğrencilerimize kişisel gelişim, eğitim veya teknik alanlarında eğitim desteği vermek istermisiniz. Disleksili meleklerimizn başta okullarda olmak üzere çeşitli alanlarda hukuk desteğine ihtiyacı olduğu dönemlerde gönüllü müşavirlik yapmak istermisiniz. O HALDE LÜTFEN BİZİ ARAYIN… ÇÜNKÜ SİZE İHTİYACI OLAN BİRİ MUTLAKA VAR… 0312 481 3 773 bilgi@disleksidernegi.com 25 Temmuz, 2019
ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Numarası : 573 Kabul Tarihi : 6/6/1997 Resmî Gazete : 23011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, özel eğitim gerektiren bi reylerin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusun da, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya yö nelik esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar. Tanımlar Madde 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamede geçen; a) “Özel eğitim gerektiren birey”, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi, b) “Özel eğitim”, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi, c) “Kaynaştırma”, özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşı lıklı etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamlarını, d) “Tanılama”, eğitsel amaçla, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi sürecini, e) “Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını, İfade eder. Özel eğitimin temel ilkeleri Madde 4 – Türk Milli Eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda özel eğitimle ilgili temel ilkeler şunlardır: a) Özel eğitim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. b) Özel eğitime erken başlamak esastır. c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. d) Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alı narak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. e) Özel eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır. f) Özel eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve eğitim proğramlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır. g) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmalarının sağlanması esastır. h) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren bireylerin örgütlerinin görüşlerine önem verilir. i) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır. İKİNCİ KISIM Eğitim Öğretim BİRİNCİ BÖLÜM Eğitim Öğretim Tanılama-Değerlendirme-Yerleştirme Madde 5 – Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri planlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir. Tanılama, değerlendirme ve yerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin de görüşü alınarak katılımı sağlanır. Erken çocukluk dönemi eğitimi Madde 6 – Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim hizmetleri ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve kurumlarda sürdürülür. Okul öncesi eğitimi Madde 7 – Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir. İlköğretim Madde 8 – Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya zorunlu ilköğretim çağına gelmiş özel eğitim gerektiren çocuklar için hazırlık sınıfları açılabilir. Hazırlık sınıflarının amacı, öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri ile gereksinimleri doğrultusunda onları örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmektir. Özel eğitim gerektiren bireyler, ilk öğretimlerini özel eğitim okulları ve/veya diğer ilköğretim okullarında sürdürürler. Zorunlu ilköğretim programlarının amaçlarını gerçekleştirecek durumda olmayan bireyler için gelişim alanlarındaki performans düzeyleri dikkate alınarak hazırlanmış eğitim programlarının uygulanacağı kurumlar açılır. Ortaöğretim Madde 9 – Özel eğitim gerektiren bireyler, ortaöğretimlerini özel eğitim okullarında ve/veya diğer genel ve mesleki teknik ortaöğretim okullarında sürdürürler. Yükseköğretim Madde 10 – Özel eğitim gerektiren bireylerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde yükseköğretim imkanlarından faydalanabilmeleri için gerekli özel tedbirler alınır. Yaygın eğitim Madde 11 – Özel eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda farklı konu ve sürülerde, özel eğitim gerektiren bireyler için temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla yay gın eğitim programları düzenlenir. Özel eğitim gerektiren bireylerin aileleri ve yakın çevrelerinin bireyin gelişim sürecinde aktif rol almalarına ve onlar la birlikte yaşama becerilerini geliştirmelerine yönelik yaygın eğitim prog ramlarına öncelik verilir. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim Ortamları Kaynaştırma Madde 12 – Özel Eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür. Özel eğitim okullarında eğitim Madde 13 – Benzer yetersizlikleri olan akranları ile birlikte ayrı bir okul veya kurumda eğitim görmeleri gereken özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimi, uygun kaynaştırma modelleri ile düzenlenerek, özel eğitim okul ve kurum larında sürdürülür. Özel eğitim desteği Madde 14 – Özel eğitim gerektiren bireylere, her tür ve kademedeki eğitim ortamlarında devam ettiği eğitim programlarının amaçlarını gerçekleştirmek üzere özel eğitim desteği verilir. Bu amaçla bireysel ve grupla eğitim imkanları sağlanır. Herhangi bir eğitim kurumuna devam edecek durumda olmayan zorunlu eğitim çağındaki özel eğitim gerektiren bireylere yetersizlikten etkilenme düzeyine bakılmaksızın temel yaşam becerilerini geliştirme ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim programları uygulanır. Eğitim programları Madde 15 – Özel eğitimde, eğitim programları bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak ve programın amaçları bireye uyarlanarak uygulanır. Özel eğitim okul ve sınıflarında normal okul programları uygulanır, ancak; öğrencilerin özellikleri ve öğrenme yeterlilikleri dikkate alınarak, sözkonusu programlarda denkliği bozmayacak şekilde düzenlemeler yapılır. Özel eğitim okul ve sınıf programları, öğrencileri, eğitimlerini normal okullarda akranlarıyla birlikte sürdürecek yeterliliklere ulaştırmayı amaçlayan bir yaklaşımla hazırlanır. Özel eğitim okul ve sınıflarında süreleri ve içerikleri öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim programları da uygulanabilir. Bu programları tamamlayanlara verilecek diploma veya sertifikaların denkliği ile üst öğrenim kurumlarına devam gibi konular ve öğrenciye sağlayacağı haklar Bakanlıkça belirlenir. Özel eğitim gerektiren bireyleri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlayıcı iş ve meslek eğitim programları; uygulama ağırlıklı ve bireyin o işi veya mesleği amaçlanan yeterlilikte yapmasını sağlayacak şekilde sürdürülür. Değerlendirme Madde 16 – Normal akranları ile birlikte eğitim gören özel eğitim gerektiren öğrencilerin hazırlanan eğitim planındaki amaçları gerçekleştirme düzeyleri, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak, özür ve özellikleri dikkate alınarak sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin değerlendirilmesinde, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında konulan amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır. ÜÇÜNCÜ KISIM Kurumlar ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Koordinasyon Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri Madde 17 – Eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere her ilde milli eğitim müdürlüğüne bağlı olarak il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimi kuru lur. İllerde özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu birim tarafından yürütülür. İKİNCİ BÖLÜM Özel Eğitim Okul ve Kurumları Özel eğitim okulları Madde 18 – Durumları ayrı bir okulda özel eğitim gerektiren bireyler için özür ve özelliklerine uygun gündüzlü veya yatılı özel eğitim okulları açılır. Birden fazla özürü bulunan öğrenciler için özel eğitim okullarında özel eğitim sınıfları açılabilir. Özel eğitim okullarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan özel eğitim gerektiren bireyler ile söz konusu okulların aile eğitimi programlarına katılanlardan öğrencilerin birinci derecede yakınlarının eğitimleri süresince iaşe ve ibateleri Bakanlıkça karşılanır. Özel Eğitim Kurumları Madde 19 – Özel eğitim gerektiren biriylere özel eğitim desteği sağlamak veya onları iş ve mesleğe hazırlamak veya örgün eğitim programlarından yararlanamayacak durumda olanların temel yaşam becerilerini geliştirmek ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere gündüzlü özel eğitim kurumları açılabilir. Özel eğitim kurumlarında, özel eğitim gerektiren biriyleri iş hayatında geçerliliği olan görevlere hazırlamak amacıyla açılan iş ve meslek kurslarına devam edenler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’nun çırak öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar. Diğer okul ve kurumlarda özel eğitim Madde 20 – Durumları normal akranları ile birlikte eğitim görmeye uygun olan özel eğitim gerektiren bireyler, eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında sürdürürler. Bu okullarda özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim desteği sağlamak üzere yardımcı derslikler oluşturulur, özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve diğer özel tedbirler alınır. Durumları ayrı bir sınıfta eğitilmeyi gerektiren öğrenciler için özür ve özelliklerine göre okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında özel eğitim sınıfları açılır. Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinde de bu tür uygulamalara yer verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Eğitime Destek Sağlayan Kurumlar Rehberlik ve araştırma merkezleri Madde 21 – Rehberlik ve araştırma merkezleri, eğitimöğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaların yanısıra özel eğitim gerektiren bireyleri de tanılamada belirtildiği şekilde inceler, tanılar, yer leştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını önerir ve bu bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunar. Nüfus ve hizmet potansiyeline göre merkez ve diğer ilçelerde de rehberlik ve araştırma merkezleri açılabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi Madde 22 – Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden bireylere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri götürmek üzere eğitimöğretim kurumlarında kurulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri, kurumlarındaki özel eğitim gerektiren bireylere de eğitim ihtiyaçları ve özelliklerine göre bu hizmetleri sunar. Bu servisler, rehberlik ve danışma hizmetlerini yürütürken bölgelerindeki rehberlik ve araştırma merkezi ile diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparlar. DÖRDÜNCÜ KISIM Çeşitli Hükümler Okul ve kurum açma Madde 23 – Özel Eğitim okul ve kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezleri Bakanlıkça açılır. Gerçek ve tüzel kişiler özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimleri için 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak özel okul veya kurum açabilirler. Bakanlık, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılmış ve hisselerinin tümü kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara ait özel eğitim okul ve kurumlarının hizmetlerinin niteliğini yükseltmek ve öğrencilere maliyeti düşürmek amacıyla, bu okul ve kurumlara eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında personel, program gibi destekler sağlayabilir. Resmi ve özel öğretim kurumlarında özel eğitim Madde 24 – Resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumları; kendi çevrelerindeki özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler. Söz konusu okul ve kurumlarda, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim- öğretim görmelerini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınır. Personel Madde 25 – Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek sağlayan okul ve kurumların eğitimöğretim sınıfı personel ihtiyacı öncelikle karşılanır; ihtiyaç duyulan uzman personel atanır veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak görevlendirilir. Teftiş ve Denetim Madde 26 – Özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitime destek sağlayan kurumların faaliyetlerinin teftiş ve denetimi özel eğitim ve/veya rehberlik ve psikolojik danışma alanlarında yetişmiş müfettişlerce yapılır. Özel eğitim araçları Madde 27 – Resmi okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimlerini sürdürdükleri sürece, özel eğitim gerektiren bireylerin bu hizmetlerden etkin şekilde yararlanmalarını sağlayacak her türlü araç-gereç ihtiyaçları Bakanlıkça karşılanır. Kaldırılan hükümler Madde 28 – 12/10/1983 tarihli ve 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerde belirtilir. Söz konusu yönetmelikler, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkartılır. Yürürlük Madde 29 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 30 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 25 Temmuz, 2019
Disleksi Aile Eğitim Süreci DİKKAT !!! … Bu program ilk kez yapılıyor… Kursiyerlere KATILIM SERTİFİKASI verilecektir. Kursumuza aşağıda belirtilen bölüm mezunları, ÖĞRETMENLER ve AİLELER KATILABİLİR… Kimler başvurabilir? Lisans ya da yüksek lisansı; Özel eğitim bölümü Sınıf öğretmenliği Dil ve konuşma terapisi bölümü Çocuk gelişimi Psikoloji Sosyal hizmet uzmanı Eğitim Fakültesi mezunları Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü; Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Temel Eğitim Bölümü (Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı), Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İstekli aileler Başlama ve bitiş tarihi : 5 Eylül – 9 Eylül 2018 Eğitim süresi : 25 saat Devam zorunluluğu : En az 22 saat Kurs saatleri : 10.00 – 13.00 14.00 – 16.00 ………..BAŞVURU ve ÖDEME………… Kursumuzda ÖN KAYIT YAPILMAMAKTADIR. Ziraat Bankası Bilkent Şubesinde DİSLEKSİ ve ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DERNEĞİ hesap adına açılan TR47 0001 0017 6271 6461 4350 01 İban numarasına 850TL ödeme yaptıktan sonra şahsi mailiniz üzerinden ödeme dekontunu bilgi@disleksidernegi.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Mail adresinize resmi olarak kursa kayıt olduğunuza ve sınıf kurallarına dair dönüş mailimiz gönderildiğinde kayıt işleminiz tamamlanmış sayılacaktır. HAVALE İŞLEMİ İÇİN: Şube Kodu :1762 Hesap no: 716461435001 *Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. **Katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlıdır. K U R S P R O G R A M I Birinci gün : Öğrenme güçlüğü nedir? Okul öncesi dönemde nasıl fark edilir? Okul döneminde nasıl fark edilir? Öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri nelerdir? İkinci gün : Öğrenme güçlüğü olan çocukları algı, dikkat ve bellek bakımından desteklemek Üçüncü gün : Öğrenme güçlüğü olan çocukları dil becerileri bakımından desteklemek Dördüncü gün: Öğrenme güçlüğü olan çocuklara sınıfta sunulacak öğretimsel destekler Beşinci gün : Öğrenme güçlüğü olan çocuklara evde sunulacak öğretimsel destekler Detaylı bilgi için derneğimizi arayabilirsiniz: 0 312 481 3 773 25 Temmuz, 2019
Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları ……………………………….. VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60 İlgi : a)1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.b)222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.c)01/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.ç)06.06.1997 tarihli ve mükerrer 23011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.d) 31 Mayıs 2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.e)27/08/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Bilindiği üzere kaynaştırma yoluyla eğitimin amacı; özel eğitime ihtiyacı olan bireylere destek eğitim hizmetleri de verilerek yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Bu uygulamalar kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılmaktadır. Anayasamızın 42’nci maddesindeki “… Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.” … hükmü uyarınca; İlgi (a) Kanun’un 7’nci maddesinin “Eğitim Hakkı” ile 8’inci maddesinin “Fırsat ve İmkân Eşitliği” başlığı altında, ”Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.” hükmü yer almıştır. İlgi (b) Kanun’un 6’ncı maddesinde; özel eğitim gerektiren bireyler için okul ve sınıfların açılmalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Aynı Kanunun 52’nci maddesi ile de mülkî amirleri, ilköğretim müfettişlerini ve zabıta teşkilâtını zorunlu öğrenim çağındaki çocukların ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla yükümlü kılmış, veli yahut vasi veya aile başkanlarını ve okul idarelerini yardımla ve her türlü tedbiri almakla görevlendirmiştir. Bu Kanun’un yürürlüğe girmesiyle özel eğitim gerektiren bireylerin de zorunlu eğitimleri kesintisiz sekiz yıl olmuştur. İlgi (c) Kanun’un “Eğitim ve Öğretim” başlıklı 15’inci maddesinde; “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” amir hükmünün yerine getirilmesinde her tür ve kademede görev ve sorumluluğu bulunanlar görevin ifasında tereddüde meydan vermeyecek şekilde hareket edeceklerdir. 1/6 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları İlgi (ç) Kanun Hükmünde Kararname ile özel eğitim yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. Daha önceden özel eğitim okulu ağırlıklı olan bu yapılanma çağdaş bir anlayış ile kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları esas alınarak düzenlenmiştir. Söz konusu kararnamenin “Kaynaştırma” başlıklı 12’nci maddesinde; “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür.” hükmü yer almıştır. Aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Okul Öncesi Eğitimi” başlıklı 7’nci maddesinde “Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu Kararnamenin 24’üncü maddesiyle resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarının; kendi çevrelerindeki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır. İlgi (d) Yönetmelik gereği eğitim-öğretimlerini kaynaştırma yoluyla sürdürecek öğrencilerin eğitim-öğretim haklarından en üst düzeyde yararlanmalarını ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla, okul/kurumlara yerleştirmelerinin yapılması, destek eğitim odalarının ve/veya özel eğitim sınıflarının açılması, bunların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması Özel Eğitim Hizmetleri Kurullarının sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda konu ile ilgili olarak Anayasamız, ilgili Kanun ve Yönetmelik esaslarına göre okul ve kurumlarda aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir. 1) Her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitim alması gereken öğrencilerin okula/kuruma kayıtlarında ve devamlarında gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından eğitsel değerlendirme ve tanılaması henüz yapılmamış özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de okullara/kurumlara kayıtları yapılacaktır. 2) 37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bireylerin gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde okul öncesi eğitim dönemi süresi bir yıl daha uzatılabilecektir. 3) Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 72’nci maddesi gereğince Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi oluşturularak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanacaktır. Bu birimin görev ve sorumlulukları aynı Yönetmeliğin 73’üncü ve 74’üncü maddelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda yerine getirilecektir. Okul ve kurumlarda BEP birimlerinin kurulması ve çalışmaları konusunda gerekli destek rehberlik ve araştırma merkezlerince öncelikli olarak sağlanacaktır. 4) Yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta ya da özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerinde sınıf öğretmenleri, özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlerin yanı sıra okulda görevli tüm yönetici ve diğer öğretmenler aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerdir. 2/6 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları 5) İlgi (e) Yönetmelik hükmüne göre ilköğretim okullarında kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmamakta olup ortaöğretim kurumlarında ise bu öğrenciler bulundukları okul/kurumun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilmektedirler. Bununla birlikte ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde ilgi (d) Yönetmeliğin 24’üncü maddesindeki hususların uygulanmasına dikkat edilecektir. Bu madde gereğince; a) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir. Ancak değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınacaktır. b) Bulunduğu okulun eğitim programına denkliği olmayan bir özel eğitim programını izleyen öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesiyle ilgili işlemler, Yönetmeliğin 84’üncü maddesindeki hükümlerine göre yapılacaktır. c) Öğrencilerin başarılarının değerlendirmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenecektir. ç) Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılacaktır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilecektir. d) Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilecek, sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenecektir. e) Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılacaktır. İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilecektir. f) Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille (Kabartma) yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilecektir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulacak, az gören öğrenciler için sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanacaktır. g) İşitme yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulacaktır. ğ) Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilecektir. ı) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılacaktır. 3/6 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları i) Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulacaktır. 6) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin özellikleri ve yeterlikleri dikkate alınarak onların başarılı olabilecekleri ses temelli cümle (tüme varım)/çözümleme (tümden gelim)/karma yöntemlerden öğrenciye uygun olan bir yöntemle okuma yazma öğretimi yapılacaktır. Yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı bitişik eğik yazı çalışması yapamayan öğrencilere, dik temel yazı tekniğiyle çalışmalar yaptırılabilecektir. 7) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders ile ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılımlarının sağlanması yönünde gerekli tedbirler okul ve kurum yönetimlerince alınacaktır. 8) Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılacaktır. 9) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilecektir. Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası düzenlenmesi yapılmayacaktır. 10) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasında okul öncesi eğitim malzemelerinden ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan araç-gereçlerden yararlanılacaktır. Bu materyal ve donanım ihtiyacı yerel imkânlarla (okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları vb.) temin edilecektir. 11) İlgi (d) Yönetmeliğin 28’inci maddesinin 2’nci paragrafının (g) alt bendinde destek eğitim odalarında kimlerin görevlendirileceği belirtilmektedir. Bununla birlikte ilköğretim okullarının 4’üncü ve 5’inci sınıflarında alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde; sınıf öğretmenleri, gerekli ise kendi sınıflarındaki özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileriyle destek eğitim odalarında eğitim-öğretim faaliyeti yürüteceklerdir. Ayrıca, ilköğretim okulları ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan alan öğretmenlerinden maaş karşılığı ders saatini dolduramayan öğretmenlerin yanı sıra ders saatini dolduranlardan istekli olanlar destek eğitim odasında ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilebilinecektir. 12) Zihinsel yetersizliği ve/veya otizmi olan öğrenciler için açılmış özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenler ile bu sınıflarda etkinliğe katılan diğer eğitim personeli tören ve toplantılar ile makama girme dışında, öğrencilerle bir arada oldukları bireysel ve grup eğitimi etkinliklerinde daha rahat hareket edebilmeleri için gerektiğinde beden eğitim öğretmenleri gibi eşofman veya benzeri rahat kıyafetlerle derslere girebileceklerdir. 13) Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve/veya otizmi olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenler, dinlenme aralarında da öğrencileriyle ilgilenecekler ve bu görevi yapanlar okul nöbetçi öğretmenliği görevinden muaf tutulabileceklerdir. 14)Öğrenci taşıma servislerinde kaynaştırma öğrencilerinin taşınması konusunda kolaylıklar sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. 4/6 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları 15) Okul ve kurumlarda kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilere ilişkin veriler e-okul sistemine zamanında ve doğru bir şekilde girilecek, bu öğrencilerin hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirler alınacaktır. 16) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin de istedikleri takdirde merkezi sistemle yapılan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile il düzeyinde yapılacak sınavlara katılmalarına imkân tanınacaktır. Okul yönetimlerince bu öğrenciler için Sınav Yönergesi’nde belirtilen esaslar dikkate alınarak engel türü ve özelliğine göre gerekli tedbirler alınacaktır. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilerin yılsonu başarı puanı ayrı hesaplanacak ve okul genel başarısının dışında tutulacaktır. 17) 09.02.2004 tarihli ve 2004/7 sayılı “Kaynaştırma Uygulamaları” konulu Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları kapsamındaki hizmetlerin yerine getirilmesinde her türlü önlemin zamanında alınarak uygulamaya konulması büyük önem arz etmektedir. Bu güne kadar başarıyla uygulanan ve önemli ilerlemeler sağlanan özel eğitim alanındaki çalışmaların öngörülen hedeflere ulaştırılması için özel eğitime yönelik gerekli tedbirlerin alınarak plânlamaların yapılmasını ve bu genelgenin okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerine duyurularak gerekli önlemlerin alınmasını önemle rica ederim. (İmzalandı) Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim Bakanı EKLER Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamalarında Öğretmenlere Öneriler (9 sayfa) DAĞITIM : Gereği : Bilgi : B Planı A Planı 5/6 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMLARINDA ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER (02/9/2008 tarihli ve 3601 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu 2008/60 numaralı Genelgenin ekidir.) Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamasıdır. Bu uygulamalar kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler; kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılmaktadır. Öğretim yöntem ve teknikleri açısından genel ve özel eğitim birbirine benzemekle birlikte, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmeyle ilgili konularda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; akademik performansı öğretim amaçları, yararlanacakları özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerinin türü ve süresi, eğitim programına ilişkin uyarlamalar ile değerlendirme süreci belirlenerek “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” hazırlanmalıdır. Hazırlanan BEP doğrultusunda öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve tekniklerinin uyarlanması, problem davranışların ortaya çıkmadan önlenmesi bu bireylerde öğrenmenin etkili ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. Aşağıda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimleri ile ilgili yetersizliklerinin türüne göre öneriler yer almaktadır. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin; Az gören/görme engelli öğrencinizi sırasına kolaylıkla girip çıkabileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun. Az gören öğrencinizi güneş ışınları arkadan gelecek şekilde sınıfta uygun sıraya oturtun. Dersi açık ve anlaşılır bir ses tonuyla öğrenciye dönerek anlatın. Öğrenciye okulun bölümleri ile sınıfı tanıtarak, bağımsız hareketini sağlayacak ipuçlarını belirleyin, gerekiyorsa belirlediğiniz bölümlere Braille kabartma yazı/kabartma sembol ile etiketler hazırlayarak yerleştirin. Öğrenciye çevresini tanıtırken başlangıçta çocuğun elini, elinizi üzerine koyarak çevreyi ve nesneleri tanıtın, nesnelerin neye benzediğini ve nasıl kullanıldığını açıklayın. Sınıftaki diğer öğrencilere görme engelli öğrencinizin özelliklerini anlatarak, görme engelli öğrencinizin bağımsız hareket etme becerilerini sağlayacak tedbirleri birlikte belirleyin. Öğrencinin sınıf arkadaşlarının seslerini ayırt ederek isimleri ile tanıması için, etkinlikler düzenleyin. (Örnek: sorduğunuz soruya cevap veren öğrencinin adının söylenmesi, “Şimdi Zeynep cevap verecek.” denmesi veya “Ayşe soruma doğru cevap verdi.” denmesi gibi.) Sınıftaki eşya, araç ve gereçlerin yerlerini sabit tutun, değişiklik yaptığınızda öğrencinizi haberdar edin. Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Öğrencinizin sırasını paylaştığı arkadaşına uyumunu ve ona olan güvenini arttırmak için sıra arkadaşına görme engelli öğrencinize nasıl destek olacağına ilişkin bireysel olarak bilgi verin ve onun olumlu davranışlarını ve çabalarını ödüllendirin. Az gören öğrencilere yönelik olarak ders materyallerini büyük punto ile hazırlayın. 1/9 Sınıfta görme güçlüğü olan öğrencinizle konuşurken kendisiyle konuştuğunu anlaması için adını söyleyin. Öğrencinize isteklerinizi belirtirken “Şunu bana ver.” gibi görmeye dayalı cümlelerle ifade etmeyin, bunu yerine “Sağ elinin yanında duran kalemi bana ver.” şeklinde açık yönerge vermeye dikkate edin. Ders sırasında tahtaya konuları yazarken, sözel olarak da ifade edin. Öğrenciye uygulanacak sınavda sınav sorularını okuyan kişinin diksiyonunun düzgün olmasına dikkat edin. Sınav sorularını okuyan kişinin sınav yapılan dersle ilgili bilgisi olmasına dikkat edin (Örnek: İngilizce dersi sınavında, soruları okuyan kişinin İngilizce bilmesi) Sınav sırasında öğrencinin isteği doğrultusunda, soruların tekrar okunması için olanak sağlayın, Öğrencinin sınav sürecinde soruların başka kişiye okutulması sırasında doğan zaman kaybını ek süre olarak sınava dahil edin. Sınıf ortamında görme engelli veya az gören öğrencinin derse katılımını sağlamak için her derste ona en az bir iki soru sorun. Öğrencinin sınıfta dersi takip edebilmesi için Braille olarak not tutabilmesine imkân tanıyın, gün içinde tuttuğu notları arkadaşıyla karşılaştırması için zaman verin. Öğrenciye kabartma yazı ile tuttuğu notları okutun. Sınavlarda cevabı karmaşık çizim ve şekillere dayanan sorular sormayın. Öğrencinizin öğrenmesini destekleyecek araç ve gereçlerin (kabartma daktilo, masa tableti, kabartma yerküre vb.) sınıf içinde kullanımını destekleyin. Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin; İşitme yetersizliği olan öğrencinizi tahtayı ve sizi rahat görebileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun. Öğrencinizle konuşurken göz kontağı kurun. Çok yüksek sesle veya fısıldayarak konuşmayın, ses tonunuzun ve konuşma hızınızın normal olmasına dikkat edin. Konuşurken başka yönlere bakmayın. Konuşurken anlaşılır ve kısa cümleler kurun. Konunun açık ve anlaşılır olduğundan emin olun. Konuşurken cümlelerinizi eksik bırakmayın, tamamlayın. Konuştuğunuzda ortamın çok gürültülü olmamasına dikkat edin. Konuşurken, ağzınızı elle veya kâğıt gibi her hangi bir şeyle kapatmayın. Öğrencinizle konuşurken, onun dudak okumasına engel olacak unsurların (bıyık, göz alıcı mücevher gibi) bulunmamasına özen gösterin. Konuşurken yüzünüzün öğrencinize dönük olmasına dikkat edin. Tahtada yazı yazarken ya da arkanız öğrenciye dönükken konuşmamaya özen gösterin. Çok abartılı jest ve mimiklerle konuşmaktan kaçının. Konuşurken cümleyi bölecek şekilde duraklamalardan kaçının. Öğrenciniz kullandığınız sözcüğü anlamadıysa yerine başka bir sözcük kullanın ya da mümkünse göstererek anlatın. Öğrenciniz ile konuşurken dikkatinin sizde olduğundan emin olun, gerektiğinde omzuna dokunarak size bakmasını sağlayın. Öğrencinin konuşmasını anlayamadığınızda öğrenciden söylediğini tekrarlamasını isteyin. Ders sırasında öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak araç ve gereçler (yansıtıcı, ses kayıt cihazı vb) ve materyaller (sunumlar, filmler, vb) kullanın. 2/9 Ders esnasında öğrencinizin işitme cihazını düzenli ve etkin bir şekilde kullandığından emin olun. Öğrencilerinizin tüm etkinliklere katılımını sağlayın. Grup çalışmalarında öğrencinin diğer arkadaşlarını görebileceği şekilde oturmasını sağlayın ve grup içindeki diğer öğrencilerin de mümkün olduğunca görsel ipuçlarını kullanmalarını isteyin. Öğrencilerin sözel ifadeleri yanlış anlamasını önlemek için yazılı ve görsel ipuçlarını birlikte kullanın. Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin; Sınıfınızın okulun giriş katında olmasını ve öğrencinizin okul ve sınıfta olabildiğince bağımsız hareketini sağlayacak düzenlemeler yapılmasını sağlayın. (Örnek: Merdivenlere ve kapı eşiklerine uygun rampa yapılması, alafranga tuvaletler, dokunarak açılan musluklar vb.) Öğrencinizi sınıf içinde kolaylıkla girip çıkabileceği bir yere oturtun. Öğrencinin sıraya oturma, yürüme vb. bağımsız hareketlerini sağlayacak, tekerlekli sandalye, uyarlanmış kalem, vb. destek araç ve gereçleri kullanmasını sağlayın. Sınıftaki diğer öğrencilere ortopedik yetersizliği olan öğrencinizin özelliklerini anlatarak, öğrencinizin olabildiğince bağımsız hareket etme becerilerini sağlayacak tedbirleri belirleyin. Öğrencinize gerektiğinde nasıl yardım isteyebileceğini ve ihtiyacından fazla yardım etmek isteyenleri kibarca reddetmesini öğretin. Öğrenciniz tekerlekli sandalyede oturuyorsa. yardım etmeniz gerektiğinde öğrencinizin göz hizasında oturmaya dikkat edin. Öğrencinizin söylediklerini anlamadığınızda söylemek istediklerini tekrar etmesini isteyin. Öğrenciniz yazmada güçlük çekiyorsa sözel olarak değerlendirin. Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmek için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin; Öğrenciniz konuşurken sakin ve sabır olmaya özen gösterin. Öğrencinizle iletişime her zaman hazır olduğunuzu hissettirin. Öğrencinizin konuşmaya istekli olmadığı durumlarda konuşması için zorlamayın. Öğrenciniz konuşurken sorun yaşadığında cümlesini onun yerine tamamlamayın ancak sözcük eklemeyin. Öğrencinizin konuşmasına müdahale etmeden, göz kontağını sürdürün. Konuşmaya uygun jest ve mimikler kullanın ancak bunların abartılı olmamasına dikkat edin. Öğrencinizin ne söylediğine odaklanın ve onu sözel etkinliklere katılmasını sağlamak için cesaretlendirin. Siz konuştuktan sonra öğrencinizin size cevap vermesi için yeterli zaman tanıyın. 3/9 Öğrencinin iletişimini kolaylaştıracak araç ve gereçler (bilgisayar, vb.) kullanmasını destekleyin. Öğrencinizin olumlu davranışlarını ödüllendirin. Öğrencinizin söylediklerini anlamadıysanız, söylediğini tekrar etmesini isteyin. Öğrencinizin sınıf etkinliklerine katılmasını destekleyin, etkinlikleri tamamlayabilmesi için yeterli zaman verin. Öğrenciniz etkinliklere katılmakta istekli olmadığında konuşması için zorlamayın öğrencinin kendini ifade etmesi olanak sağlayın. Aile ve uzmanlarla iş birliği yaparak öğrencinizin dil ve konuşma güçlüğüne yönelik alınacak önlem ve stratejileri belirleyin. Sınıftaki diğer öğrencilerle birlikte öğrencinizin dil ve konuşma becerileri ile güven duygusunu geliştirmesini sağlayacak tedbirleri belirleyin. Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin; Öğrencinizi tahtayı ve sizi rahat görebileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun. Öğrenciye her dersin konusu, süreci, beklentilerinizi açık net olarak ifade edin. Her dersin başında daha önce öğrenilen konuları kısaca tekrarlayın, dersin sonunda ise önemli konuları özetleyin. Ders içeriğindeki teknik terimleri ve çocuk için yeni sözcükleri açıklayın, yeni terim ve sözcüklerin açıklamasının yer aldığı çalışma kâğıdını ders öncesinde öğrenciye vererek derse hazır olmasını sağlayın. Sınıf kurallarını belirleyin, sınıf kurallarını tek tek öğretin ve kuralların yazılı/görsel olarak yer aldığı bir pano hazırlayın. Öğrencinin çalışma gruplarına katılımını destekleyin. Öğrenciye başarabileceği görev ve sorumluklar verin. Öğrencinin soru sormasına, gerektiğinde konularının tekrar edilmesine fırsat tanıyın. İşlenen konuların pekiştirilmesi ve öğrencinin sınava hazırlanmasını sağlamak amacıyla konu içeriğine uygun sorular hazırlayın. Ders anlatımında jest ve mimikleri kullanın, abartılı jest ve mimiklerden kaçının. Öğrenciniz etkinlik sırasında başarısızlık yaşadığında ya da verdiğiniz yönergeyi anlayamadığında verdiği tepkileri dikkate ederek gerekli önlemleri alın. Dersi anlatırken çok uzun ve karmaşık cümlelerden kaçının. Araştırma projesi, sınıf içi sunum, grup çalışması gibi farklı yöntem ve tekniklerle derste işlenen konuları daha iyi anlamasına imkân tanıyın. Sınıf içinde öğretimi etkileyecek ses, ışık gibi uyaranların olmamasına dikkat edin. Sınavlarda öğrencinize ek süre verin. Öğrenciniz yazılı anlatımda güçlük yaşıyorsa sözlü sınavları, kısa yanıtlı ve boşluk doldurmalı sınavları tercih edin. Öğrencinin sınavını gerekirse bireysel olarak yapın. Sınava başlamadan önce öğrencinin sınav sorularını anlayıp anlamadığını kontrol edin, sınav sorularını kendi cümleleri ile ifade etmesine imkân tanıyın. Matematik, fen ve teknoloji gibi derslerde sınav sonuçlarını değerlendirirken, yalnızca sonuca değil, yaptığı işlemlere de puan verin. Öğrencinin ders sırasında konuyu anlayabilmesi için hesap makinesi, bilgisayar vb teknolojik aletleri kullanmasına imkân tanıyın. Sınav sonrasında zaman kaybetmeden öğrenciye geri bildirim vermeye dikkat edin. Öğrenci ile konuşurken olumsuzdan çok olumlu ifadeler kullanın. Aile ve uzmanlarla iş birliği yaparak öğrencinize yönelik alınacak önlem ve stratejileri belirleyin. 4/9 Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin; Öğrencinizi duvar tarafında olacak şekilde ön sıraya oturtun. Öğrencinin sınıf içinde yakınında oturan öğrencilerin, öğrenciye uygun model olabilecek kişiler olmasına dikkat edin. Daha önce işlenen konuları sık sık tekrar edin. El yazısını geliştirici çalışmalar yapın. Öğrencinin tutuğu ders notlarını kendi notlarınızdan ya da arkadaşının defterinden kontrol etmesine imkân tanıyın, gerekirse dersi ses kayıt cihazı ile kaydetmesine fırsat verin. Ödevlerini hazırlarken bilgisayar ve internet kullanmasına izin verin. Öğrencinin sınıf içinde belli zamanlarda hareket etmesini sağlayacak görevler verin. (Örnek: kalem açma, tahtayı silme) Sınıf ortamında öğrencin dikkatini dağıtacak olan materyalleri sınıfın arka tarafına alın. Sınıf içinde bireysel, grup çalışması ve bireysel ödüllendirmeler için köşeler oluşturun. Yazı yazma problemi olan veya testte başarısız olan öğrencileri sözlü sınav ile değerlendirin. Metni okuma ile ilgili stratejiler geliştirin. (Örnek: metni okurken önemli bölümlerini renkli kalemle işaretleme) Sınıf kurallarını belirleyin, bu kuralları tek tek öğretin ve kuralların yazılı/görsel olarak yer aldığı bir pano hazırlayın. Öğrencinin dürtüselliğini önlemek amacıyla 3D (Dur, Düşün, Davran) tekniğini kullanmasını sağlayın. Okul ve aile iş birliğinin sağlamak ve öğrencin düzenli izlenmesi amacıyla günlük ve haftalık davranış bildirim kartları hazırlayın. Sınava hazırlanma becerileri öğretin. (işlenen konuların sınav öncesi özetini yapma ve öncelikli konuları belirleme) Ders sırasında öğrencinin dikkatinin artması için sözel uyaranlar verin ya da fiziksel etkinlikler planlayın. Verdiğiniz yönergenin öğrenci tarafından anlaşılıp anlamadığı belirlemek için gerekirse yönergeyi tekrar etmesini isteyin. Öğrencinin dağınıklığını önlemek amacıyla bölümlere ayrılmış tek ödev defteri kullanmasını sağlayın. Ödevleri daha kolay yapılabilir parçalara ayırın her bir parçayı tamamladığında ödüllendirin, Sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunda bunu belirten bir işaret seçin. (Örnek: beyaz bir kâğıdı havaya kaldırması, elini havaya kaldırması vb.) Öğrencinin ödevlerini yapıp yapmadığını her gün kontrol edin ve geri bildirimler verin. Akranlarının sosyal kabulünü sağlamak amacıyla öğrencinize özel sorumluluklar verin. Teneffüslerde öğrencinin birlikte oynayıp dolaşabileceği arkadaşlar görevlendirin. Sınıf içi etkinlikleri öğrencinin başarabileceği şekilde düzenleyin. Öğrencinin grup çalışmalarına katılımını destekleyin. Öğrencin uygun olmayan davranışını önlemek için yapmakta olduğu davranış yerine istenilen davranışa yönelik yönerge verin. (Örnek: Sürekli kalem çeviren öğrencinize kalemi çevirme demek yerine “Defterini aç.“ denmesi gibi.) Sınıf içinde öğrencinizin hareketliliğini kontrol altına tutmaya yönelik belli aralıklarla tüm sınıfın katılacağı gevşeme ve esneme egzersizleri yapın. Sınavlarda dikkatinin dağılmaması için daha kısa sorulu ve cevaplı sorular sorun. 5/9 Sınavlarda küçük molalar ve ek zaman verin. Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Otizmi Olan Öğrenciler Okula yeni başlayan öğrencinize sınıf ve okul ortamını tanıtın. Sınıftaki diğer öğrencilere otizmi olan öğrencinize ilişkin bilgi verin, onun farklı davranışlarına verilecek tepkiye ilişkin ortak bir strateji belirleyin. Öğrencinizi sınıfın ön tarafında oturtun ve sınıf içinde yakınında oturan öğrencilerin, öğrenciye uygun model olabilecek kişiler olmasına dikkat edin. Sınıf kurallarını belirleyin, sınıf kurallarını tek tek öğretin ve kuralların yazılı/görsel olarak yer aldığı bir pano hazırlayın. Otizmi olan çocukların bazı özel becerileri (erken okuma-yazma, zihinden matematik işlemlerini yapma … vb) olabilmektedir. Akran kabulünü sağlamak için öğrencinin bu özelliklerini ön plana çıkarın. Öğrencinizin özelliğini dikkate alarak göz kontağı kurma, sınıfta uygun oturma, basit yönergelere uyma gibi becerilerin öğretimine öncelik verin. Sınıf içinde öğrencinizin performansına uygun sorumluluklar verin. Öğrencinizin olumlu davranışlarını ödüllendirin, uygun olmayan davranışlarını arkadaşlarına ve kendisine zarar verecek düzeyde değilse görmezden gelin. Öğrencinizle iletişimizde olumsuz ifadelerden (hayır, yapma, dokunma gibi) mümkün olduğunca kaçının. Öğrencinizin performansını akranlarıyla kıyaslamak yerine, bireysel gelişimini dikkate alarak değerlendirin. Öğrenciniz yüksek ses ve gürültüden rahatsız olabileceği için sınıf içindeki gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmaya dikkat edin. Öğrenciye öğretilecek becerilerin basitten karmaşığa doğru sıra izlemesine dikkat edin, Sınıf içinde yaptığınız eylemleri, sözel olarak da ifade edin. (Örnek: tebeşiri alıyorum ve tahtaya yatay bir çizgi çiziyorum gibi) Kullandığınız cümlelerin basit kısa olmasına dikkat ederek jest ve mimiklerle daha dikkat çekici hale getirin. Yönerge ve sorularınızın öğrencinin özelliğini dikkate alarak kısa olmasına özen gösterin. Okuma ve yazma çalışmalarında nesnenin kendisi ile birlikte ismini yazma daha sonra nesne resmi ile yazma sonrasında yalnızca ismini yazmaya yönelik çalışmalar yapın. Öğrencinin sebep-sonuç ilişkilerini kurmasını desteklemek amacıyla eylem ve resimleri içeren kart ve fotoğrafları göstererek hikâyeleri anlatın ve öğrencinizden aynı şekilde anlatmasını isteyin. Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. Öğrencinin okulun kantini, market gibi yerlere götürerek sınıf dışındaki çevre ile ilişki içinde olmasını sağlayın. Tekrarlayıcı veya yıkıcı olumsuz davranışlarını azaltmaya yönelik özel eğitim yöntemlerinden davranışçı eğitim tekniklerini kullanın. Öğrencinin yakınının sınıf dışında beklemesi gibi düzenlenmelerle, okula uyumunu sağlayın. Otizmi olan öğrencilerin küçük grup çalışmaları sırasında ya da serbest etkinliklerde sınıf arkadaşlarıyla birlikte oynaması destekleyin. Öğrencinizin nesnelere dokunma, nesneyi elinden bırakmama gibi takıntılı davranışlarını azaltmak için bu nesneler bir kutuya konularak dersin sonunda ya da günün sonunda alabilmesine yönelik düzenleme yapın. 6/9 Okul ve aile iş birliğinin sağlamak ve öğrencin düzenli izlenmesi amacıyla günlük ve haftalık davranış bildirim kartları hazırlayın. Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. DESTEK EĞİTİM ODASI Destek eğitim odası; kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri alabilmesine yönelik düzenlenmiş ortamlardır. Destek eğitim odalarında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmenleri ve alan öğretmenleri görev alır. Destek eğitim odasında öğrenciye sunulan eğitim hizmetleri, öğrencilerin akademik performansı, becerileri, bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) belirlenen hedefler doğrultusunda yapılmalıdır. Grup eğitimi veya birebir olarak sunulan bu eğitim hizmetleri okul veya kurumun ders saatleri içinde yapılmalıdır. Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı ders saati, haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanmalıdır. Destek eğitim odasında grup eğitimi alması uygun görülen öğrenciler yönelik oluşturulan gruptaki öğrenci sayısı 6 kişiyi geçmemelidir. Destek eğitim odasından eğitim hizmeti alınması karar verilen öğrencilerin BEP’i temel alınarak, devam ettiği sınıfta öğretime katılımın sağlanması için haftalık zaman çizelgesi hazırlanarak ve bu öğrencilerin eğitim hizmetinden ne ölçüde yararlandığı izlenmelidir. Destek eğitim odası düzenlenirken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir; Oda öğrencinin güvenli ve rahatça hareket edebileceği şekilde düzenlemelidir. Isı, havalandırma, ışık düzeni, ses yalıtımı ve ortam düzenlemesi konularında etkili bir eğitim ortamı oluşturulması açısından dikkat edilmelidir. Destek eğitim odası lavabo vb. gürültünün yoğun olduğu mekânlardan uzak olmalıdır. Odada birebir eğitim için ayrılan kısmın 2×2 metrekarelik bir alandan az olmamasına dikkat edilmelidir. Ancak ortopedik yetersizliği olan öğrenciler için masa ve öğrencinin oturacağı sıra alanı daha geniş tutulmalıdır. Oda içinde yer alan tahtanın, masa gibi malzemeler yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Odada kullanılacak eğitim araç ve gereçleri öğrencinin yaşına performansına ve yetersizliğin türüne gör çeşitlendirilmelidir. Örnek: dil kartları, üzerinde harflerin bulunduğu kartlar, hikâye anlatan resimli kartlar, üç boyutlu görsel malzemeler, hikâye kitapları, sesli hikâye kitapları, eğitim yazılımları … vb. Öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeye yönelik öğrencinin özelliklerine uygun çalışma kâğıtları vb. hazırlanmalıdır. 7/9 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Kaynaştırma Yoluyla Eğitimlerinde Kullanılabilecek Araç ve Gereçler Listesi Görme Yetersizliği Öğrencilerin EğitimindeKullanılabilecek Araç ve Gereçler * Sesli ekran okuyucu programlarladesteklenmiş bilgisayar ve bilgisayar masası * Çeşitli nesnelerin kabartma üç boyutlu resimleri* Tarayıcı* Sesli hikâye kitapları* Braille (Kabartma yazı) tablet, kalemi vebraille yazı kartonu * Abaküs* Kabartma alfabe kılavuzu* Küp taş* Kabartma yazıyı tanıtmak için 6 noktatakozu, bilye * Kasa takımı* Kabartma yazıcı* Çizim lastiği* Bağımsız hareket öğretimi için beyaz baston* İletki* Kabartma Daktilo* Gönye* Kabartma yazı ders kitapları* Cetvel* Kabartma yazı hikâye kitapları* Rulet* Kabartma yazı romanlar* Pergel* Şekilleri kabartılmış hikâye kitapları* Geometrik şekilleri yapabilmek için takılıpçıkarılabilen çubuklar * Maketler ve figürler ( Takılıp çıkarılabilenvücut maketi, hayvan, nesne maketleri, bitki figürleri vb.) * Kesirleri öğretmek için takılıp çıkarılabilenbütün çeyrek, yarım, geometrik şekiller * Zilli top* Kabartma saat* Kabartma haritalar (Türkiye, Dünya vb.)* Kabartma çizilmiş üç boyutlu vücut resimleri* Kabartma atlas* Kabartma yerküre* Okuma ve yazma becerilerini geliştirmekiçin uyarlanmış sembol kartları … vb. Az Gören Öğrencilerin EğitimindeKullanılabilecek Araç ve Gereçler * Büyük puntolu basılmış kitaplar* Bilgisayar ve ekran büyütücü program, CCTV* Masa lambası* Büyüteçler,* Portatif yazı tahtası ve kalemleri* Ders kitapları, yardımcı ders kitapları* Okuma ve yazma becerilerini geliştirmekiçin uyarlanmış sembol kartları vb. * Çalışma kâğıtlarıİşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin EğitimindeKullanılabilecek Araç ve Gereçler * Sınıf içi veya grup FM sistem* Tepegöz vb. yansıtma araçları* Bireysel işitme cihazları* Ayna* Bireysel dinleme cihazları (mp3 çalar,İ-pod, walkman) * Resimli kartlar,* Ses kayıt cihazı* Resimli hikâye kitaplar* Bilgisayar ve bilgisayar programları* Eşleme kartları* Sıralama kartları* Olay kartları* Resimli afişler, panolar* Ders kitapları, yardımcı ders kitapları* Hesap Makinesi* Ev-okul iletişim defteri* Ajanda* Çalışma kâğıtları* Alt yazılı ve görüntülü eğitim videoları* Elektronik ajanda* Işıklı veya titreşimle işaret veren cihazlar* Elektronik sözlük* Maketler (Takılıp çıkarılabilen vücut maketivb.) * Okuma ve yazma becerilerini geliştirmekiçin uyarlanmış sembol kartları vb. 8/9 Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrencilerin EğitimindeKullanılabilecek Araç ve Gereçler * Öğrenciye göre ayarlanabilir masa vesandalye * Ajanda* Kolu destekleyecek araçlar* Eşleme kartları* Televizyon ve VCD* Olay kartları* Okuma ayaklığı* Ders kitapları, yardımcı ders kitapları* Öğrencinin kullanımını kolaylaştıracakşekilde uyarlanmış kalemler, makas vb. * El göz koordinasyonu için geliştirilmişkartlar * Bilgisayar ve öğrencinin kullanımınıkolaylaştıracak şekilde uyarlanmış diğer bilgisayar ekipmanları (fare, ekran klavyesi vb) * Öz bakım becerilerini desteklemeyeyönelik materyaller (Elastik ayakkabı bağları, düğme kancaları, yükseltilmiş WC oturakları) * Konuşan saatler* Sesli kitaplar.* Maketler (Takılıp çıkarılabilen vücut maketivb.) * Okuma ve yazma becerilerinigeliştirmek için uyarlanmış sembol kartları… vb Öğrenme Güçlüğü, Zihinsel Yetersizliği ve Otizmi Olan Öğrencilerin Eğitiminde Kullanılabilecek Araç ve Gereçler* Ses kayıt cihazı,* Eşleme kartları,* Resimli kartlar,* Olay kartları,* Hikâye kitapları,* Ders kitapları, yardımcı ders kitapları* Olay kartları* El göz koordinasyonu için geliştirilmişkartlar * Abaküs* Çalışma kâğıtları* Bilgisayar ve öğrencinin kullanımınıkolaylaştıracak şekilde uyarlanmış diğer bilgisayar ekipmanları * Televizyon ve VCD/DVD gösterici* Hesap makinesi (büyük ekranı ve tuşlarıolan, konuşan hesap makinesi) * Kavramların öğretimi için nesneler veresimli kartlar * Okuma ve yazma becerilerini geliştirmekiçin uyarlanmış sembol kartları * Öz bakım becerilerini desteklemeyeyönelik materyaller ( elastik ayakkabı bağları, düğme kancaları, yükseltilmiş WC oturakları) … vb. * Maketler (Takılıp çıkarılabilen vücut maketivb.) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrencilerin EğitimindeKullanılabilecek Araç ve Gereçler * Fosforlu kalemler* Ajanda* Renkli etiketler* Elektronik hatırlatma cihazları* Ev-okul iletişim defteri* Bilgisayar* Eğitim yazılımları* Bireysel dinleme cihazları (mp3 çalar,İ-pod, walkman) * Çalışma kâğıtları* Kayıt cihazı ( farklı hızlarda dinlemeyeelverişli) * Ekran okuyucu bilgisayar programı* Tarayıcı* Hesap makinesi ( büyük ekranı ve tuşlarıolan, konuşan hesap makinesi) * Hafıza kartları* Abaküs* Konuşan saatler 9/9 25 Temmuz, 2019
Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamları ek 2008/60_ek-Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamlarında Öğretmenlere Öneriler KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM UYGULAMLARINDA ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER (02/9/2008 tarihli ve 3601 sayılı Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu 2008/60 numaralı Genelgenin ekidir.) Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamasıdır. Bu uygulamalar kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler; kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılmaktadır. Öğretim yöntem ve teknikleri açısından genel ve özel eğitim birbirine benzemekle birlikte, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmeyle ilgili konularda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; akademik performansı öğretim amaçları, yararlanacakları özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerinin türü ve süresi, eğitim programına ilişkin uyarlamalar ile değerlendirme süreci belirlenerek “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” hazırlanmalıdır. Hazırlanan BEP doğrultusunda öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve tekniklerinin uyarlanması, problem davranışların ortaya çıkmadan önlenmesi bu bireylerde öğrenmenin etkili ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. Aşağıda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimleri ile ilgili yetersizliklerinin türüne göre öneriler yer almaktadır. Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin; • Az gören/görme engelli öğrencinizi sırasına kolaylıkla girip çıkabileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun. • Az gören öğrencinizi güneş ışınları arkadan gelecek şekilde sınıfta uygun sıraya oturtun. • Dersi açık ve anlaşılır bir ses tonuyla öğrenciye dönerek anlatın. • Öğrenciye okulun bölümleri ile sınıfı tanıtarak, bağımsız hareketini sağlayacak ipuçlarını belirleyin, gerekiyorsa belirlediğiniz bölümlere Braille kabartma yazı/kabartma sembol ile etiketler hazırlayarak yerleştirin. • Öğrenciye çevresini tanıtırken başlangıçta çocuğun elini, elinizi üzerine koyarak çevreyi ve nesneleri tanıtın, nesnelerin neye benzediğini ve nasıl kullanıldığını açıklayın. • Sınıftaki diğer öğrencilere görme engelli öğrencinizin özelliklerini anlatarak, görme engelli öğrencinizin bağımsız hareket etme becerilerini sağlayacak tedbirleri birlikte belirleyin. • Öğrencinin sınıf arkadaşlarının seslerini ayırt ederek isimleri ile tanıması için, etkinlikler düzenleyin. (Örnek: sorduğunuz soruya cevap veren öğrencinin adının söylenmesi, “Şimdi Zeynep cevap verecek.” denmesi veya “Ayşe soruma doğru cevap verdi.” denmesi gibi.) • Sınıftaki eşya, araç ve gereçlerin yerlerini sabit tutun, değişiklik yaptığınızda öğrencinizi haberdar edin. • Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. • Öğrencinizin sırasını paylaştığı arkadaşına uyumunu ve ona olan güvenini arttırmak için sıra arkadaşına görme engelli öğrencinize nasıl destek olacağına ilişkin bireysel olarak bilgi verin ve onun olumlu davranışlarını ve çabalarını ödüllendirin. • Az gören öğrencilere yönelik olarak ders materyallerini büyük punto ile hazırlayın. • Sınıfta görme güçlüğü olan öğrencinizle konuşurken kendisiyle konuştuğunu anlaması için adını söyleyin. • Öğrencinize isteklerinizi belirtirken “Şunu bana ver.” gibi görmeye dayalı cümlelerle ifade etmeyin, bunu yerine “Sağ elinin yanında duran kalemi bana ver.” şeklinde açık yönerge vermeye dikkate edin. • Ders sırasında tahtaya konuları yazarken, sözel olarak da ifade edin. • Öğrenciye uygulanacak sınavda sınav sorularını okuyan kişinin diksiyonunun düzgün olmasına dikkat edin. • Sınav sorularını okuyan kişinin sınav yapılan dersle ilgili bilgisi olmasına dikkat edin (Örnek: İngilizce dersi sınavında, soruları okuyan kişinin İngilizce bilmesi) • Sınav sırasında öğrencinin isteği doğrultusunda, soruların tekrar okunması için olanak sağlayın, • Öğrencinin sınav sürecinde soruların başka kişiye okutulması sırasında doğan zaman kaybını ek süre olarak sınava dahil edin. • Sınıf ortamında görme engelli veya az gören öğrencinin derse katılımını sağlamak için her derste ona en az bir iki soru sorun. • Öğrencinin sınıfta dersi takip edebilmesi için Braille olarak not tutabilmesine imkân tanıyın, gün içinde tuttuğu notları arkadaşıyla karşılaştırması için zaman verin. • Öğrenciye kabartma yazı ile tuttuğu notları okutun. • Sınavlarda cevabı karmaşık çizim ve şekillere dayanan sorular sormayın. • Öğrencinizin öğrenmesini destekleyecek araç ve gereçlerin (kabartma daktilo, masa tableti, kabartma yerküre vb.) sınıf içinde kullanımını destekleyin. • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. • Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. • Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin; • İşitme yetersizliği olan öğrencinizi tahtayı ve sizi rahat görebileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun. • Öğrencinizle konuşurken göz kontağı kurun. • Çok yüksek sesle veya fısıldayarak konuşmayın, ses tonunuzun ve konuşma hızınızın normal olmasına dikkat edin. • Konuşurken başka yönlere bakmayın. • Konuşurken anlaşılır ve kısa cümleler kurun. • Konunun açık ve anlaşılır olduğundan emin olun. • Konuşurken cümlelerinizi eksik bırakmayın, tamamlayın. • Konuştuğunuzda ortamın çok gürültülü olmamasına dikkat edin. • Konuşurken, ağzınızı elle veya kâğıt gibi her hangi bir şeyle kapatmayın. • Öğrencinizle konuşurken, onun dudak okumasına engel olacak unsurların (bıyık, göz alıcı mücevher gibi) bulunmamasına özen gösterin. • Konuşurken yüzünüzün öğrencinize dönük olmasına dikkat edin. • Tahtada yazı yazarken ya da arkanız öğrenciye dönükken konuşmamaya özen gösterin. • Çok abartılı jest ve mimiklerle konuşmaktan kaçının. • Konuşurken cümleyi bölecek şekilde duraklamalardan kaçının. • Öğrenciniz kullandığınız sözcüğü anlamadıysa yerine başka bir sözcük kullanın ya da mümkünse göstererek anlatın. • Öğrenciniz ile konuşurken dikkatinin sizde olduğundan emin olun, gerektiğinde omzuna dokunarak size bakmasını sağlayın. • Öğrencinin konuşmasını anlayamadığınızda öğrenciden söylediğini tekrarlamasını isteyin. • Ders sırasında öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak araç ve gereçler (yansıtıcı, ses kayıt cihazı vb) ve materyaller (sunumlar, filmler, vb) kullanın. • Ders esnasında öğrencinizin işitme cihazını düzenli ve etkin bir şekilde kullandığından emin olun. • Öğrencilerinizin tüm etkinliklere katılımını sağlayın. • Grup çalışmalarında öğrencinin diğer arkadaşlarını görebileceği şekilde oturmasını sağlayın ve grup içindeki diğer öğrencilerin de mümkün olduğunca görsel ipuçlarını kullanmalarını isteyin. • Öğrencilerin sözel ifadeleri yanlış anlamasını önlemek için yazılı ve görsel ipuçlarını birlikte kullanın. • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. • Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. • Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. • Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Ortopedik Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin; • Sınıfınızın okulun giriş katında olmasını ve öğrencinizin okul ve sınıfta olabildiğince bağımsız hareketini sağlayacak düzenlemeler yapılmasını sağlayın. (Örnek: Merdivenlere ve kapı eşiklerine uygun rampa yapılması, alafranga tuvaletler, dokunarak açılan musluklar vb.) • Öğrencinizi sınıf içinde kolaylıkla girip çıkabileceği bir yere oturtun. • Öğrencinin sıraya oturma, yürüme vb. bağımsız hareketlerini sağlayacak, tekerlekli sandalye, uyarlanmış kalem, vb. destek araç ve gereçleri kullanmasını sağlayın. • Sınıftaki diğer öğrencilere ortopedik yetersizliği olan öğrencinizin özelliklerini anlatarak, öğrencinizin olabildiğince bağımsız hareket etme becerilerini sağlayacak tedbirleri belirleyin. • Öğrencinize gerektiğinde nasıl yardım isteyebileceğini ve ihtiyacından fazla yardım etmek isteyenleri kibarca reddetmesini öğretin. • Öğrenciniz tekerlekli sandalyede oturuyorsa. yardım etmeniz gerektiğinde öğrencinizin göz hizasında oturmaya dikkat edin. • Öğrencinizin söylediklerini anlamadığınızda söylemek istediklerini tekrar etmesini isteyin. • Öğrenciniz yazmada güçlük çekiyorsa sözel olarak değerlendirin. • Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmek için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. • Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. • Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. • Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Öğrenciler İçin; • Öğrenciniz konuşurken sakin ve sabır olmaya özen gösterin. • Öğrencinizle iletişime her zaman hazır olduğunuzu hissettirin. • Öğrencinizin konuşmaya istekli olmadığı durumlarda konuşması için zorlamayın. • Öğrenciniz konuşurken sorun yaşadığında cümlesini onun yerine tamamlamayın ancak sözcük eklemeyin. • Öğrencinizin konuşmasına müdahale etmeden, göz kontağını sürdürün. • Konuşmaya uygun jest ve mimikler kullanın ancak bunların abartılı olmamasına dikkat edin. • Öğrencinizin ne söylediğine odaklanın ve onu sözel etkinliklere katılmasını sağlamak için cesaretlendirin. • Siz konuştuktan sonra öğrencinizin size cevap vermesi için yeterli zaman tanıyın. • Öğrencinin iletişimini kolaylaştıracak araç ve gereçler (bilgisayar, vb.) kullanmasını destekleyin. • Öğrencinizin olumlu davranışlarını ödüllendirin. • Öğrencinizin söylediklerini anlamadıysanız, söylediğini tekrar etmesini isteyin. • Öğrencinizin sınıf etkinliklerine katılmasını destekleyin, etkinlikleri tamamlayabilmesi için yeterli zaman verin. • Öğrenciniz etkinliklere katılmakta istekli olmadığında konuşması için zorlamayın öğrencinin kendini ifade etmesi olanak sağlayın. • Aile ve uzmanlarla iş birliği yaparak öğrencinizin dil ve konuşma güçlüğüne yönelik alınacak önlem ve stratejileri belirleyin. • Sınıftaki diğer öğrencilerle birlikte öğrencinizin dil ve konuşma becerileri ile güven duygusunu geliştirmesini sağlayacak tedbirleri belirleyin. • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. • Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. • Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler İçin; • Öğrencinizi tahtayı ve sizi rahat görebileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun. • Öğrenciye her dersin konusu, süreci, beklentilerinizi açık net olarak ifade edin. • Her dersin başında daha önce öğrenilen konuları kısaca tekrarlayın, dersin sonunda ise önemli konuları özetleyin. • Ders içeriğindeki teknik terimleri ve çocuk için yeni sözcükleri açıklayın, yeni terim ve sözcüklerin açıklamasının yer aldığı çalışma kâğıdını ders öncesinde öğrenciye vererek derse hazır olmasını sağlayın. • Sınıf kurallarını belirleyin, sınıf kurallarını tek tek öğretin ve kuralların yazılı/görsel olarak yer aldığı bir pano hazırlayın. • Öğrencinin çalışma gruplarına katılımını destekleyin. • Öğrenciye başarabileceği görev ve sorumluklar verin. • Öğrencinin soru sormasına, gerektiğinde konularının tekrar edilmesine fırsat tanıyın. • İşlenen konuların pekiştirilmesi ve öğrencinin sınava hazırlanmasını sağlamak amacıyla konu içeriğine uygun sorular hazırlayın. • Ders anlatımında jest ve mimikleri kullanın, abartılı jest ve mimiklerden kaçının. • Öğrenciniz etkinlik sırasında başarısızlık yaşadığında ya da verdiğiniz yönergeyi anlayamadığında verdiği tepkileri dikkate ederek gerekli önlemleri alın. • Dersi anlatırken çok uzun ve karmaşık cümlelerden kaçının. • Araştırma projesi, sınıf içi sunum, grup çalışması gibi farklı yöntem ve tekniklerle derste işlenen konuları daha iyi anlamasına imkân tanıyın. • Sınıf içinde öğretimi etkileyecek ses, ışık gibi uyaranların olmamasına dikkat edin. • Sınavlarda öğrencinize ek süre verin. • Öğrenciniz yazılı anlatımda güçlük yaşıyorsa sözlü sınavları, kısa yanıtlı ve boşluk doldurmalı sınavları tercih edin. • Öğrencinin sınavını gerekirse bireysel olarak yapın. • Sınava başlamadan önce öğrencinin sınav sorularını anlayıp anlamadığını kontrol edin, sınav sorularını kendi cümleleri ile ifade etmesine imkân tanıyın. • Matematik, fen ve teknoloji gibi derslerde sınav sonuçlarını değerlendirirken, yalnızca sonuca değil, yaptığı işlemlere de puan verin. • Öğrencinin ders sırasında konuyu anlayabilmesi için hesap makinesi, bilgisayar vb teknolojik aletleri kullanmasına imkân tanıyın. • Sınav sonrasında zaman kaybetmeden öğrenciye geri bildirim vermeye dikkat edin. • Öğrenci ile konuşurken olumsuzdan çok olumlu ifadeler kullanın. • Aile ve uzmanlarla iş birliği yaparak öğrencinize yönelik alınacak önlem ve stratejileri belirleyin. • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. • Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. • Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. • Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Öğrenciler İçin; • Öğrencinizi duvar tarafında olacak şekilde ön sıraya oturtun. • Öğrencinin sınıf içinde yakınında oturan öğrencilerin, öğrenciye uygun model olabilecek kişiler olmasına dikkat edin. • Daha önce işlenen konuları sık sık tekrar edin. • El yazısını geliştirici çalışmalar yapın. • Öğrencinin tutuğu ders notlarını kendi notlarınızdan ya da arkadaşının defterinden kontrol etmesine imkân tanıyın, gerekirse dersi ses kayıt cihazı ile kaydetmesine fırsat verin. • Ödevlerini hazırlarken bilgisayar ve internet kullanmasına izin verin. • Öğrencinin sınıf içinde belli zamanlarda hareket etmesini sağlayacak görevler verin. (Örnek: kalem açma, tahtayı silme) • Sınıf ortamında öğrencin dikkatini dağıtacak olan materyalleri sınıfın arka tarafına alın. • Sınıf içinde bireysel, grup çalışması ve bireysel ödüllendirmeler için köşeler oluşturun. • Yazı yazma problemi olan veya testte başarısız olan öğrencileri sözlü sınav ile değerlendirin. • Metni okuma ile ilgili stratejiler geliştirin. (Örnek: metni okurken önemli bölümlerini renkli kalemle işaretleme) • Sınıf kurallarını belirleyin, bu kuralları tek tek öğretin ve kuralların yazılı/görsel olarak yer aldığı bir pano hazırlayın. • Öğrencinin dürtüselliğini önlemek amacıyla 3D (Dur, Düşün, Davran) tekniğini kullanmasını sağlayın. • Okul ve aile iş birliğinin sağlamak ve öğrencin düzenli izlenmesi amacıyla günlük ve haftalık davranış bildirim kartları hazırlayın. • Sınava hazırlanma becerileri öğretin. (işlenen konuların sınav öncesi özetini yapma ve öncelikli konuları belirleme) • Ders sırasında öğrencinin dikkatinin artması için sözel uyaranlar verin ya da fiziksel etkinlikler planlayın. • Verdiğiniz yönergenin öğrenci tarafından anlaşılıp anlamadığı belirlemek için gerekirse yönergeyi tekrar etmesini isteyin. • Öğrencinin dağınıklığını önlemek amacıyla bölümlere ayrılmış tek ödev defteri kullanmasını sağlayın. • Ödevleri daha kolay yapılabilir parçalara ayırın her bir parçayı tamamladığında ödüllendirin, • Sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunda bunu belirten bir işaret seçin. (Örnek: beyaz bir kâğıdı havaya kaldırması, elini havaya kaldırması vb.) • Öğrencinin ödevlerini yapıp yapmadığını her gün kontrol edin ve geri bildirimler verin. • Akranlarının sosyal kabulünü sağlamak amacıyla öğrencinize özel sorumluluklar verin. • Teneffüslerde öğrencinin birlikte oynayıp dolaşabileceği arkadaşlar görevlendirin. • Sınıf içi etkinlikleri öğrencinin başarabileceği şekilde düzenleyin. • Öğrencinin grup çalışmalarına katılımını destekleyin. • Öğrencin uygun olmayan davranışını önlemek için yapmakta olduğu davranış yerine istenilen davranışa yönelik yönerge verin. (Örnek: Sürekli kalem çeviren öğrencinize kalemi çevirme demek yerine “Defterini aç.” denmesi gibi.) • Sınıf içinde öğrencinizin hareketliliğini kontrol altına tutmaya yönelik belli aralıklarla tüm sınıfın katılacağı gevşeme ve esneme egzersizleri yapın. • Sınavlarda dikkatinin dağılmaması için daha kısa sorulu ve cevaplı sorular sorun. • Sınavlarda küçük molalar ve ek zaman verin. • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. • Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. • Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Otizmi Olan Öğrenciler • Okula yeni başlayan öğrencinize sınıf ve okul ortamını tanıtın. • Sınıftaki diğer öğrencilere otizmi olan öğrencinize ilişkin bilgi verin, onun farklı davranışlarına verilecek tepkiye ilişkin ortak bir strateji belirleyin. • Öğrencinizi sınıfın ön tarafında oturtun ve sınıf içinde yakınında oturan öğrencilerin, öğrenciye uygun model olabilecek kişiler olmasına dikkat edin. • Sınıf kurallarını belirleyin, sınıf kurallarını tek tek öğretin ve kuralların yazılı/görsel olarak yer aldığı bir pano hazırlayın. • Otizmi olan çocukların bazı özel becerileri (erken okuma-yazma, zihinden matematik işlemlerini yapma… vb) olabilmektedir. Akran kabulünü sağlamak için öğrencinin bu özelliklerini ön plana çıkarın. • Öğrencinizin özelliğini dikkate alarak göz kontağı kurma, sınıfta uygun oturma, basit yönergelere uyma gibi becerilerin öğretimine öncelik verin. • Sınıf içinde öğrencinizin performansına uygun sorumluluklar verin. • Öğrencinizin olumlu davranışlarını ödüllendirin, uygun olmayan davranışlarını arkadaşlarına ve kendisine zarar verecek düzeyde değilse görmezden gelin. • Öğrencinizle iletişimizde olumsuz ifadelerden (hayır, yapma, dokunma gibi) mümkün olduğunca kaçının. • Öğrencinizin performansını akranlarıyla kıyaslamak yerine, bireysel gelişimini dikkate alarak değerlendirin. • Öğrenciniz yüksek ses ve gürültüden rahatsız olabileceği için sınıf içindeki gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmaya dikkat edin. • Öğrenciye öğretilecek becerilerin basitten karmaşığa doğru sıra izlemesine dikkat edin, • Sınıf içinde yaptığınız eylemleri, sözel olarak da ifade edin. (Örnek: tebeşiri alıyorum ve tahtaya yatay bir çizgi çiziyorum gibi) • Kullandığınız cümlelerin basit kısa olmasına dikkat ederek jest ve mimiklerle daha dikkat çekici hale getirin. • Yönerge ve sorularınızın öğrencinin özelliğini dikkate alarak kısa olmasına özen gösterin. • Okuma ve yazma çalışmalarında nesnenin kendisi ile birlikte ismini yazma daha sonra nesne resmi ile yazma sonrasında yalnızca ismini yazmaya yönelik çalışmalar yapın. • Öğrencinin sebep-sonuç ilişkilerini kurmasını desteklemek amacıyla eylem ve resimleri içeren kart ve fotoğrafları göstererek hikâyeleri anlatın ve öğrencinizden aynı şekilde anlatmasını isteyin. • Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın. • Öğrencinin okulun kantini, market gibi yerlere götürerek sınıf dışındaki çevre ile ilişki içinde olmasını sağlayın. • Tekrarlayıcı veya yıkıcı olumsuz davranışlarını azaltmaya yönelik özel eğitim yöntemlerinden davranışçı eğitim tekniklerini kullanın. • Öğrencinin yakınının sınıf dışında beklemesi gibi düzenlenmelerle, okula uyumunu sağlayın. • Otizmi olan öğrencilerin küçük grup çalışmaları sırasında ya da serbest etkinliklerde sınıf arkadaşlarıyla birlikte oynaması destekleyin. • Öğrencinizin nesnelere dokunma, nesneyi elinden bırakmama gibi takıntılı davranışlarını azaltmak için bu nesneler bir kutuya konularak dersin sonunda ya da günün sonunda alabilmesine yönelik düzenleme yapın. • Okul ve aile iş birliğinin sağlamak ve öğrencin düzenli izlenmesi amacıyla günlük ve haftalık davranış bildirim kartları hazırlayın. • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın. • Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin. • Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin. Destek Eğitim Odası Destek eğitim odası; kaynaştırma yoluyla eğitimine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri alabilmesine yönelik düzenlenmiş ortamlardır. Destek eğitim odalarında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmenleri ve alan öğretmenleri görev alır. Destek eğitim odasında öğrenciye sunulan eğitim hizmetleri, öğrencilerin akademik performansı, becerileri, bireysel özellikleri dikkate alınarak hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) belirlenen hedefler doğrultusunda yapılmalıdır. Grup eğitimi veya birebir olarak sunulan bu eğitim hizmetleri okul veya kurumun ders saatleri içinde yapılmalıdır. Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı ders saati, haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanmalıdır. Destek eğitim odasında grup eğitimi alması uygun görülen öğrenciler yönelik oluşturulan gruptaki öğrenci sayısı 6 kişiyi geçmemelidir. Destek eğitim odasından eğitim hizmeti alınması karar verilen öğrencilerin BEP’i temel alınarak, devam ettiği sınıfta öğretime katılımın sağlanması için haftalık zaman çizelgesi hazırlanarak ve bu öğrencilerin eğitim hizmetinden ne ölçüde yararlandığı izlenmelidir. Destek eğitim odası düzenlenirken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir; • Oda öğrencinin güvenli ve rahatça hareket edebileceği şekilde düzenlemelidir. • Isı, havalandırma, ışık düzeni, ses yalıtımı ve ortam düzenlemesi konularında etkili bir eğitim ortamı oluşturulması açısından dikkat edilmelidir. • Destek eğitim odası lavabo vb. gürültünün yoğun olduğu mekânlardan uzak olmalıdır. • Odada birebir eğitim için ayrılan kısmın 2×2 metrekarelik bir alandan az olmamasına dikkat edilmelidir. Ancak ortopedik yetersizliği olan öğrenciler için masa ve öğrencinin oturacağı sıra alanı daha geniş tutulmalıdır. • Oda içinde yer alan tahtanın, masa gibi malzemeler yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. • Odada kullanılacak eğitim araç ve gereçleri öğrencinin yaşına performansına ve yetersizliğin türüne gör çeşitlendirilmelidir. Örnek: dil kartları, üzerinde harflerin bulunduğu kartlar, hikâye anlatan resimli kartlar, üç boyutlu görsel malzemeler, hikâye kitapları, sesli hikâye kitapları, eğitim yazılımları… vb. • Öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeye yönelik öğrencinin özelliklerine uygun çalışma kâğıtları vb. hazırlanmalıdır. 25 Temmuz, 2019
Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Eğitimleri Mercek Altında Disleksili (öğrenme güçlüğü bulunan) çocukların eğitildiği rehabilitasyon merkezlerinin verimlilikleri ve ailelerin beklentilerini mercek altına alan çalışma tamamlanarak “referans kitapçık” haline getirildi. Araştırma sonuçları, disleksili çocukların haftada 2 saat ders gördüğü rehabilitasyon merkezlerinin eğitim kalitesini sürdürmekte zorlandığını, aile beklentilerinin çocuğun kurumda bulunma süresi uzadıkça karşılanmadığını ortaya koydu. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara Kalkınma Ajansı ve Gazi Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen ortak çalışmayla hazırlanan “Rehabilitasyon merkezlerinin disleksili bireylere katkısı, velilerin beklentileri ve bu kuruluşların verimlilik analizi” çalışmasının sonuçları, 128 sayfalık “referans kitapçık” oluşturuldu. Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rüya Özmen başkanlığındaki ekibin akademik danışmanlığını yürüttüğü çalışma, Ankara’nın Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde üçer, Altındağ ve Mamak ilçelerinde ise birer kurumda olmak üzere öğrenme güçlüğü çeken çocuklara hizmet veren toplam 20 rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirildi. Söz konusu merkezlerde görev yapan 150 uzman ve 150 aile ile yüz yüze anketlerin gerçekleştirildiği araştırma, bu alanda Türkiye’de yapılan ilk saha çalışması oldu. Çalışma kapsamında hazırlanan kitapçıkta, meslek elemanları bulguları, meslek elemanlarının modül kullanımına ilişkin bilgiler, mekansal eğitsel ve materyal ihtiyaç tespiti, denetim mekanizmaları, aile, çocukların eğitimi ile ilgili öneriler, disleksili çocuğun eğitimden yararlanma açısından ailenin memnuniyetine ilişkin bulgular, ailelerin rehabilitasyon merkezleri hakkında kanaatlerine yönelik bilgiler, öğretmenlerin kullanılan modüller hakkında yorumu gibi verilere yer verildi. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar da AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın getireceği sonuçlardan ümitli olduğunu söyledi. Disleksi konusunda rehabilitasyon merkezleri ile alakalı ilk ve tek saha çalışması olan bu çalışmada, yüzde yüz fon desteği veren Ankara Kalkınma Ajansına teşekkür eden Tokar, “Sahadan veriler geldiğinde ise çok sıkıntılı rakamlar, oranlar ortaya çıktı. Şimdi bunları politika yapıcılar ile görüşüyoruz. Kısaca ameliyat masasındaki hastaya pansuman yapacağız, bu durum çok önemli.” diye konuştu. – “Merkezlerde çalışanların mesleki deneyimi az” Kitapçıktan derlenen bilgilere göre, Türkiye’de yaşayan 35 bin 500 disleksili çocuktan, yüzde 87.3’ü rehabilitasyon merkezlerinden destek eğitim hizmeti alıyor. Bu merkezlerde görev yapan meslek elemanlarının özel eğitim ve öğrenim güçlüğü alanında mesleki deneyiminin yeterli olmadığı, daha çok yeni mezun ya da 40 yaş üstünün çalıştığı, bunların ancak yüzde 15’inin özel eğitimci olduğu belirlendi. Ailelerin rehabilitasyon merkezlerini değiştirme oranın düşük olduğu ve çocukların yüzde 54’ünün yaklaşık 2 yıldır aynı rehabilitasyon merkezine gittiği belirlendi. Ailelerin, çocuklarının merkezlerden aldıkları eğitime bağlı olarak ilerlemeleri ile ilgili görüşleri incelendiğinde ise “okuma, yazma, öğrenmeye hazırlık becerileri bakımından gelişim sağlandığı” kanaati taşıdıkları ortaya çıktı. Kitapçıkta ayrıca, şu görüşlere yer verildi: “Öğrenme güçlüğü olan çocukların kurumda hizmet alma süreleri arttıkça, ailelerin rehabilitasyon merkezlerine yönelik kanaatleri de düşmektedir. Bu bulgular da rehabilitasyon merkezlerinin eğitimde kaliteyi sürdürmekte zorlandıklarını veya aile beklentilerinin çocuğun kurumda bulunma süresi uzadıkça karşılanmadığını göstermektedir. Diğer bir önemli nokta ise çocukların yaşları ve sınıf düzeyleri ilerledikçe, aile eğitimi, ortam ve eğitim araç gereçleri, personel niteliği ve çeşitliliği ile personel eğitimi bakımından aile kanaatlerinin düşmesidir. Özellikle öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sınıf düzeyi ilerledikçe birçok zor akademik kavram ve beceri ile başetmek zorundadırlar. Bu nedenle merkezlerin çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılaşmak zorlandığını bu bulgular göstermektedir.” 25 Temmuz, 2019
Öğrenme Güçlüğüne Etkin Yaklaşımlar Projesi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında disleksili çocukların doğru eğitilmeleri amacıyla farkındalık oluşturmak için işbirliği protokolü imzalanan “Öğrenme Güçlüğüne Etkin Yaklaşımlar” projesinin açılış toplantısı ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görevli öğretmenlere yönelik ilk eğitim semineri MÜSİAD Antalya Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programın açılışında bir konuşma gerçekleştiren MÜSİAD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Turgut, geçtiğimiz yıl gelen bir teklif doğrultusunda gündeme alıp önemseyerek hayata geçirmek istedikleri bu projenin henüz startı verilmeden çok olumlu tepkiler aldığını belirterek, bugün Türkiye’ye örnek olacak bu projenin başlangıcını yapıyor olmaktan gurur duyduğunu belirtti. İşbirliklerinden ve konuyu sahiplenişlerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ve MÜSİAD Antalya Hizmetler Sektör Kurulu’na teşekkür etti. Daha Sonra söz alan Antalya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Sarıgöl de bu tarz projelerde sivil toplum desteğinin önemine vurgu yaptı ve böyle bir projeyi kendilerine sunup hayata geçirdikleri için MÜSİAD Antalya Şubesi Yönetimine teşekkür edip bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olacak potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyelin gerçeğe dönüştüğünü göreceklerine de inandığını sözlerine ekledi. Eğitim semineri kapsamında ilk söz alan Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar, katılımcılara derneğin kuruluş öyküsünü, amaçlarını ve disleksinin tanımını anlatarak nasıl farkedilebileceğiyle ilgili bilgiler verdi. Daha sonra söz alan Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Üyesi ve Ankara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müberra Özyılmaz Oğuz da Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ve Süreçleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Daha sonra söz alan Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Akar Muratoğlu da disleksili çocukların yasal hakları ve okullarda yapılması gerekn yasal düzenlemeler konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Program sonunda MÜSİAD Antalya Şubesi Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Cephanecioğlu, projenin tüm okullara yayılması ve Türkiye genelinde farkındalık oluşturulması amacıyla hem eğitim çalışmalarına devam edileceği, hem de broşürler hazırlanması ve kamu spotu yaptırılması yoluyla devam edeceğini belirterek hem katılımcılara hem de eğitimcilere teşekkür etti. Program, MÜSİAD Antalya Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Cephanecioğlu’nun Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği’nden Atıf Tokar, Müberra Özyılmaz Oğuz ve Burcu Akar Muratoğlu’na kendi adlarına dikilmiş 10’ar adet fidan sertifikası takdim etmesiyle sona erdi. 25 Temmuz, 2019
Keçiören Koram Akademi Keçiören RAM'ın kurmuş olduğu KORAM AKADEMİ'nin bu ayki konuğu bizdik. Her ay bir konuda konferans düzenleyen Koram Akademi, Disleksi konusunda bir konferans düzenledi. Bu ayki konuk Derneğimizdi. Keçiören ilçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'de ilçedeki tüm resmi ve özel okullara birer yazı yazarak Okul idaresi ve rehber öğretmenleri konferansımız hakkında bilgilendirdi. Konferansa ev sahipliği yapan İlçe Meb Şube Müdürümüz açılış konuşmasını yaptıktan sonra KORAM AKADEMİ Başkanı ve Keçiören Ram Müdürü Sn Mesut TORAMAN Akademinin faaliyetleri ve RAM faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konferans konuşmacılarından Dernek Başkanımız Atıf Tokar, ÖÖG konusunda hem saha çalışmalarından hem de disleksili çocukların genel özelliklerinden ve bu çocuklarla çalışırken öğretmenler için ihtiyaç duydukları stratejiler hakkında bilgiler verdi. Son olarak Yönetim Kurulu Üyemiz ve Ankara İl Milli Eğitim Şube Müdürü Müberra Özyılmaz, kaynaştırma eğitimi hakkında bilgilendirmeler yaptı. Keyifli ve bol içerikli bir konferansımız hakkında Koram Akademi adına Ram Müdür Yrd. Gönül Akgül katılımcılara internet üzerinden sontest yaptırdı. Konferansımız ardından gerek öğretmenler gerekse de aileler tarafından derneğimize yoğun başvurular gelmeye başladı. Neredeyse boş koltuk kalmayan salonda Disleksi konusunda keyif verici bir konferansa ev sahipliği yapan başta Keçiören ilçe MEB Şube müdürümüze, Keçiören Ram Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız, İlçe Özel Eğitim Üst Kurul Başkanımıza ve Ram personeline ve emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. 25 Temmuz, 2019
2-7 Temmuz 2017 Disleksi Eğitici Eğitimi Kursu Öğrenme Güçlüğü Çocukların Eğitimi Hizmet İçi Programımız başarıyla tamamlandı Programımız 6 gün, toplam 30 saatte tamamlandı. Bu programın amacı; eğitime katılan uzmanların öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanması, sınıfta alınacak tedbirler, etkili öğretimsel düzenlemeler, akıcı okuma, okuduğunu anlama, çalışma becerileri hakkında bilgilendirmek ve bu stratejilerin uygulanması konusunda yeterlikler kazandırmaktı. Öğretim Üyemiz: Prof. Dr. E. Rüya Özmen (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü) Kimler başvurabildi: Lisans ya da yüksek lisansı; * Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin) * Sınıf öğretmenliği * Psikoloji, Psikyatri, PDR * Türkçe öğretmenliği * Dil ve konuşma terapisi bölümü * Okul öncesi öğretmenliği * Çocuk gelişimi * Türkçe öğretmenliği * BU BÖLÜMLERDE OKUYAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ DE KATILABİLİRLERDİ Başlama ve bitiş tarihi: 02 Temmuz – 07 Temmuz 2018 Eğitim süresi: 30 saat Devam zorunluluğu: En az 27 saat Kurs saatleri: 10.00-13.00 14.00-16.00 Ücret: 1450 ₺ Yer: Albatros Özel Eğitim Merkezi Ders Programımız: 02 Temmuz Pazartesi Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin belirlenmesi: Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanmaya göndermeden önce sınıfta alınacak tedbirler ve etkili öğretimsel düzenlemeler sunuldu. 03 Temmuz Salı Öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik başarılarını etkilen özellikleri: Öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik başarısızlıkların üstesinden gelinmesi için yapılacaklar ve etkili öğretimsel düzenlemeler 04 Temmuz Çarşamba Okuma Hızının Artırılması ve Okuma Hatalarının Düzeltilmesi: Okuma hızı performansının belirlenmesi, akıcı okuma ve okuma hatalarının düzeltilmesi; performans ve beceri temelli teknikler ve uygulama basamakları. 05 Temmuz Perşembe Okuduğunu anlama öğretimi: Okuduğunu anlama öğretiminde kullanılan metinler ve yapıları, metin yapısı öğretimi 06 Temmuz Cuma Okuduğunu anlama öğretimi: Okuduğunu anlama öğretiminde kullanılan okuma öncesi, sırası ve sonrası stratejiler ve strateji paketleri 07 Temmuz Cumartesi Çalışma becerilerinin kazandırılması: Kişisel organizasyon ve ev ödevi becerilerinin kazandırılması. anlatıldı. 25 Temmuz, 2019
Dünya Disleksi Haftasında Samsundaydık 1-7 Kasım Dünya Disleksi haftası Farkındalık Haftası öncesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Samsun Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Canik Kültür Merkezi’nde dolu dolu bir farkındalık semineri gerçekleştirdik. Öğretmenlerin ve ailelerin katılımı yüksek olduğu seminerde 600 kişilik salon tamamen doldu ve dışarda kalan misafirlerimiz vardı. İl Temsilcimiz Buket Alkaş, Samsun’da tanılanmış 2 bin çocuğu ve aileyi ilgilendiren böyle önemli bir konuda yapmayı hedeflediğimiz birçok çalışma olduğunu belirtti. ÖNEMLİ KONULAR TARTIŞILDI Dernek Başkanı Atıf Tokar, Dernek Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Akar Muratoğlu, İl Temsilcisi Uzman Psikolojik Danışman/Psikoterapist Buket Alkaş, İl Yönetim Kurulu üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Melih Nuri Karakurt ve Vezirköprü İlçe temsilcisi Hatice Tarkan Doğanay katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, “Özgül Öğrenme Güçlüğü nedir? Nasıl tanılanır? Bu çocukların eğitim süreçlerinde neler yapılabilir? Nasıl tedbirler alınabilir? Yasal hakları nelerdir?” konuları üzerinde duruldu. Seminer sonunda Samsun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Özdemir ve Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, önemli bir konuda öğretmenlere ve ailelere farkındalık kazandırdıkları için memnun olduklarını belirterek, konuşmacılara çiçek sundu. 25 Temmuz, 2019
25 Ekim 2017 Samsun Programı Canik Kültür Merkezinde MEB Samsun İl Müdürlüğü ile ortaklaşa program düzenledik. Özgül Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Haftası öncesinde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Samsun Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Canik Kültür Merkezinde dolu dolu bir farkındalık semineri gerçekleştirdik Öğretmenlerin ve ailelerin katılımı yüksek olduğu seminerde İl Temsilcisi Buket Alkaş Samsun’da tanılanmış 2 bin çocuğu ve aileyi ilgilendiren böyle önemli bir konuda yapmayı hedefledikleri birçok çalışma olduğunu belirtti. SEMİNERDE BÜYÜK KONULARIN ÜZERİNDE DURULDU Dernek Başkanımız Atıf Tokar, Dernek Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Akar Muratoğlu, İl Temsilcisi Uzman Psikolojik Danışman/Psikoterapist Buket Alkaş, İl Yönetim Kurulu üyesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Melih Nuri Karakurt ve Hatice Tarkan Doğanay katılımıyla gerçekleştirilen seminerde Özgül Öğrenme Güçlüğü nedir? Nasıl tanılanır? Bu çocukların eğitim süreçlerinde neler yapılabilir? Nasıl tedbirler alınabilir? Yasal hakları nelerdir? Konuları üzerinde duruldu. PROĞRAMIN SONUNDA ÇİÇEK TAKTİM EDİLDİ Seminer sonunda Samsun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Özdemir ve Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Alicengiz Ciğerci önemli bir konuda öğretmenlere ve ailelere farkındalık kazandırdıkları için memnun olduklarını belirterek konuşmacılara çiçek sundular. 25 Temmuz, 2019
AB Disleksi Konseyinde Sunum Yaptık Avrupa Disleksi Birliği (EDA) Konsey Toplantısı 6-8 Ekim 2017 tarihleri ​​arasında Münih'te yapıldı. Ülkemizin Konseydeki resmi temsilcisi sıfatıyla Disleksi Hedef Güçlüğü Derneği Başkanı Dernek başkanımız Atıf Tokar katıldı. 26 üye devletin temsilcisinin katıldığı toplantıda Oxford gibi üniversitelerden hocalar gelerek çeşitli sunumlar yaptılar. 2017 yılında resmi üye olarak tanınan ülkemiz temsilciliği iki yıl sonra asil üye olarak devam ediyor. Konseyin önünde olduğu bir kararlar; üye devletlerde ve AB Parlementosunda Lobi'de iyileştirilmesi disleksili çocukların yaşamlarını kolaylaştıracak, kaliteli eğitim almalarını sağlayacak yasal düzenlemeleri içeriyor. Dernek Başkanımız konseyde 2.ci gün Konsey Başkanı Sn. Michael Kalmar tarafından kürsüye davet edilir hoşgeldin konuışması yapıldı, orada derneğimizin bugüne kadar orada çalışmaların özetini içeren bir video görsel sunuldu. ilgili video için tıklayınız; https://www.youtube.com/watch?v=9IPPLpouj_0&feature=youtu.be MÜNİH PROGRAMI ŞÖYLE GERÇEKLEŞMİŞTİR. zamanEtkinlikyerBaşkan: Michael Kalmàr11.30 - 13.00Kayıt ve içecekler13.00 - 14.00Açılış töreni· Michael Kalmár (EDA Başkanı) ve Prof. Dr. Barbara Conradt'ın (LMU Araştırma Başkan Yardımcısı ) hoş geldiniz konuşmaları · EDA organizasyonunun tanıtımı · EDA Akademik Danışma Komitesinin Sunumu · EDA üyeleri: “Farklı Ülkelerde ve AB Kuruluşlarında Disleksi Politikası” Konferans Salonu, Nußbaumstr. 7 14.00 - 15.001. Açılış KonuşmasıMAGGIE SNOWLING (St John Koleji Oxford, İngiltere) Disleksi ve Dil Bozukluğu - aynı mı yoksa farklı mı? Konferans Salonu, Nußbaumstr. 715.00 - 15.30Kahve Molası15.30 - 16.00Sunum No 1JACQUELINE VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, SEBASTIÁN ARAVENA & JURGEN TIJMS (Rudolf Berlin Merkezi, Amsterdam Üniversitesi, Hollanda) Yapay mektup konuşma ses disleksi bir marker olarak öğrenilebilir. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 716.00 - 16.30Sunum No 2ANN-KATRINE RISBERG (Niilo Mäki Enstitüsü, Jyväskylä Üniversitesi, Finlandiya) Tek dilli ve iki dilli öğrencilerin erken okuma ve yazma güçlüğü belirtileri ile tanımlanması. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 716.30 - 17.00Sunum No 3MIIA RONIMUS (Niilo Mäki Enstitüsü, Jyväskylä Üniversitesi, Finlandiya) Disleksi: genler, beyin fonksiyonları ve girişimleri (DYSGEBRA). Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 717.00 - 19.00Genel Kurul EDA Yalnızca EDA üyeleri Konferans Salonu, Nußbaumstr. 719.30Sosyal Akşam YemeğiSadece ön kayıt için ( konferans ücretine dahil olmayan akşam yemeği için 20 €. İçecekler dahil değildir. ) Löwenbräu Keller, Münih, Nymphenburger Str. 2Uling yönünde Olympia-Zentrum (Sendlinger Tor) ile Stiglmaier Platz arasında (5 dakika yürüme mesafesinde). 7 Ekim Cumartesi zamanEtkinlikyerBaşkan: Giannis Karagiannakis9.00 - 10.002. Açılış KonuşmasıFRANCK RAMUS (Ecole Normale Supérieure, Paris, Fransa) Bazı disleksi vakalarında görsel problemler var mı? Konferans Salonu, Nußbaumstr. 710.00 - 10.30Kahve Molası10.30 - 11.00Sunum No 4KRISTINA MOLL (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Psikosomatik ve Psikoterapi Bölümü, Üniversite Hastanesi, LMU Münih, Almanya) Öğrenme bozuklukları arasındaki komorbidite: Disleksi ve diskalculi neden sıklıkla birlikte ortaya çıkar? Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 711.00 - 11.30Sunum No 5GIANNIS KARAGIANNAKIS (Louvain Üniversitesi, Atina, Yunanistan) Zeki Matematik projesi: matematiksel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin heterojen matematiksel bilişsel profillerinin tartışılması. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 711:30 - 12:00Sunum No 6MIRTHE STOOP & JURGEN TIJMS (Rudolf Berlin Merkezi, Amsterdam Üniversitesi, Hollanda) Matematiksel güçlüğü olan çocuklar için tablet destekli bir müdahale: İki RKÇ'nin sonuçları. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 712.00 - 14.00Ağ öğle yemeği molası ve Etkileşimli Poster oturumuAşağıdaki etkileşimli posterleri görüntüleyin Başkan: Pernilla Söderberg14.00 14.30Sunum No 7JAMIE SMITH-SPARK (Londra Güney Bankası Üniversitesi, İngiltere) Dislekside olası bellek: Hatırlamayı hatırlamayı unutmak. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 714.30 - 15.00Sunum No 8DOMINIC GRIFFITHS & KATH KELLY (Manchester Metropolitan Üniversitesi, İngiltere) Nöroçeşitlilik için Öğretim: Etiketlerin ötesini görmek için öğretmenleri eğitin. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 715.00 - 15.30Sunum No 9EMMA LINDEBLAD (Linnaeus Üniversitesi, İsveç) İsveçli öğrencilerde öz-kavramlar ve psikolojik sağlık ile okuma güçlüğü var. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 715.30 - 16.00Kahve Molası16.00 17.00Keynote 3MARA WESTLING ALLODI (Stockholm Üniversitesi, İsveç) Disleksi ve özel ihtiyaçları olan öğrencilere destek ve katılım konusunda uluslararası bakış açıları. Konferans Salonu, Nußbaumstr. 7 8 Ekim Pazar zamanEtkinlikyerAM Başkanı: Rosie Bisset9.00 - 10.00Keynote 4KARIN LANDERL (Graz Üniversitesi, Avusturya) Dislekside leksik işlem Konferans Salonu, Nußbaumstr. 710.00 - 10.30Sunum No 10NADIA TAIBAH (Dar Al-Hekma Üniversitesi, Kuveyt) Arapça konuşan çocuklar arasında morfolojik becerilerin gelişmesini ve dinlemesini anlama. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 710.30 - 11.00Sunum No 11CATHERINE MCBRIDE (Hong Kong Çin Üniversitesi ve Freiburg Üniversitesi) Kültürler arası Disleksi: Güncel Gözlemler ve gelecek yönleri. Özet indir Konferans Salonu, Nußbaumstr. 711.00 - 11.30Kahve Molası11.30 - 12.30Açılış Konuşması 5GERD SCHULTE-KÖRNE (Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Psikosomatik ve Psikoterapi, LMU Münih) Okuma ve heceleme bozukluklarında kanıta dayalı müdahale. Konferans Salonu, Nußbaumstr. 712.30 - 13.00EDA-Akademik Danışma Kurulu ile panel tartışmaAraştırma, politika ve uygulama arasındaki boşluğu nasıl azaltabiliriz? Konferans Salonu, Nußbaumstr. 713.00 - 13:30Kapanış töreni Konferans Salonu, Nußbaumstr. 7 25 Temmuz, 2019
Türkiye Disleksi Meclisi Ülkemizin dört bir yanından katılımcıların geldiği meclisimiz toplandı. TÜRKİYE DİSLEKSİ MECLİSİ; Mayıs 2016 tarihi ile ilgili yerlerle resmi yazışmaları tamamlanmış ve onaylanmış RESMİ bir hüviyete sahiptir. TÜRKİYE DİSLEKSİ MECLİSİ’NİN Kurucusu DİSLEKSİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DERNEĞİ’dir. Paydaşları; Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve Kurucu üyeleridir. Türkiye Disleksi Meclisi ilk toplantısında bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve Bir Genel Sekreterini seçmiştir. Meclis Başkanı: Suna Varol CÖRÜT – İstanbul Başkan Yardımcısı: Hatice Tarkan DOĞANAY -Samsun Genel Sekreter: Hilmi ÇİL -Adapazarı Kurucu Üyeler; Yeşim Ertürk KÜÇÜKDAĞ ADANA Selda süren TEYMÜR AMASYA Psk Dr. Bahadır BİLGİN GAZİANTEP Doç Dr. Ayşegül ÖZ HATAY Naciyenur Zeybek BALIKESİR Faruk ÖZHAN BATMAN Zeliha ÇAĞLAR BODRUM Mevlüde KUVRAĞ BOLU Mesude TOSUN BURSA Serdar AKAY DİYARBAKIR Betül GÜN İSTANBUL Suna Varol CÖRÜT İSTANBUL Tülin ACAR İZMİR Ümit DEMİRCAN ORDU Hatice Tarkan DOĞANAY SAMSUN Öğrt. Grvl. Hakan ÖZAK BOLU Psk İrem ALTAN ZONGULDAK Hilmi ÇİL ADAPAZARI İlknur DOĞAN KONYA Erkan YAŞAR KONYA Dr Mediha ELDEM MERSİN Psk. M. Ail VURAL MERSİN Ceyhun YILMAZ ÇORLU Ali Rafet GÖÇER ANTALYA Savaş SESLİ KAYSERİ Doç. Dr Arzu KIŞ MALATYA Selen DEMİRDÖĞENLER MERSİN İlayda YÜKSEKTEPE İZMİR TÜRKİYE DİSLEKSİ MECLİSİ’nin 12-13 KASIM 2016 tarihinde Ankara Yenimahalle RAM Salonunda yapmış olduğu toplantıya; Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü – Hatay Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü – Ankara Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü – Ankara Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fk – Ankara Öğretim Üyeleri resmi görevli olarak katılarak çeşitli alanlarda sunumlar yapmıştır. Bu toplantıya; Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı GÖZLEMCİ Sıfatında Uzmanlar göndermiş, Meclis çalışmasını izlemişlerdir. Ayrıca RAM Müdiremiz Semra Apakkan EŞ hocam açılış/protokol konuşmasını yaparak heyetimizi şereflendirmiştir. MECLİS PROGRAMI ; TÜRKİYE DİSLEKSİ MECLİSİ; yapılan sunumların ardından oylamaya geçmiş ve her sunumu ayrı ayrı oylayarak 1 Ocak-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında kurulacak komisyonların konusunu seçmişlerdir. Buna göre; 1ci İhtisas Komisyonu: – Erken Okuryazarlık ve Risk Grubunun Erken Dönemde belirlenmesi 2 ci İhtisas Komisyonu: – RAM’lar ve RAM Modülleri konularında çalışma kararı almıştır. Komisyonlarımıza Türkiye’nin her yerinden çeşitli üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz, STK’lar, Uzmanlar ve Kamu görevlileri gönüllü olarak katılım sağlayacaklar ve Politika Yapıcılara sunulacak Bilimsel ve yol haritaları içeren RAPORLAR hazırlayacaklardır. Meclis Başkanlığı, yukarıda anılan tüm birimlere şuan resmi yazışmalarını yapmaktadır. MECLİSİMİZDEN KARELER 25 Temmuz, 2019
Yılın Büroktlarını Seçtik 2016-2017 Yılın Bürokratlarını seçtik … Tek kriterimiz Disleksili Meleklerimize en iyi hizmetin gitmesi için çalışmak. Seçilen kişilerin isimlerini iyi hatırlayın lütfen. Onları tertemiz dualarınıza ortak edin. Onlar bize devletin şevkatli elini uzatan, gece gündüz çalışan ve tüm imkansızlıklara rağmen insiyatif alan kişiler… Seçilen kişileri hem kendisine hem de seçildikleri için bağlı oldukları Bakanlarına hatta Cumhurbaşkanlığına da bir mektupla bildirdik. Bilinsin istedik, iyiler kaybetmesin, artık iyi olanların değeri bilinsin istedik. Biz Disleksiliyiz…Teşekkür etmesini biliriz… Vefalıyızdır biz, dostuz yani… Bize yapılan iyilikleri unutmayız… İşte o Bürokratlar; Bürokratlar neye göre seçildi; Biz disleksililer için politika yapıcılar ve üretilen politikalarla alakalı izleme kurulumuzun raporu üzerine 1 yılın bilançosu çıkarıldı. Buna göre bizlere hizmet edenler içinden yılın bürokratlarını seçtik. Seçilen kişilere bir mektup ile bildirdik.İyiler bilinsin istediğimiz için de bu durumu bağlı bulundukları Bakanlarına ve cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğine de mektupla bildirdik. Yılın Bürokratı olarak seçtiğimiz kişilerin Disleksili bireyler için geliştirdikleri politikalar 1 yıl boyunca izleme komisyonumuzca incelenmiş ve rapor halinde Dernek Başkanlığımıza sunulmuştur. Yılın Bürokratlarının bizler için yapmış oldukları hizmetleri kendilerine bildirdiğimiz mektuptan özetler halinde şu şekilde sunabiliriz; Yılın Bürokratı olarak seçilen kişilere tanı almış 41.500 çocuk adına teşekkür ediyoruz. 25 Temmuz, 2019
23 Aralık 2018 Erot Kursumuz Açıldı rken Dönem Okuryazarlık test Bataryası EROT UYGULAYICI SERTİFİKA KURSUMUZ AÇILDI… SİZ’DE TÜRKİYE’NİN İLK YETİŞTİRDİĞİ TESTÖRÜ OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ? KURSUMUZ 23 Aralık’ta Vakıf Genel Merkezimiz, ANKARA’DA OLACAKTIR. Kontenjanımız 30 kişi ile sınırlıdır. “Erken Okuryazarlık Testi (EROT)”dir. EROT, erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir. EROT; anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Bu boyutlar, 1. Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, 2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, 3. İşlev Bilgisi, 4. Genel İsimlendirme, 5. Harf Bilgisi, 6. Sesbilgisel Farkındalık ve 7. Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir.; EROT SERTİFİKA KURSUNU BİTİREN TESTÖRLER ile Derneğimiz ortaklığında Tarama ekibi oluşturulacak ve çeşitli projelerde ülkemizin ilk testörleri olarak çalışmalar yapacağız. Kurs ücreti: 950 Tl dir. KURSA KAYIT OLMAK İÇİN Kurs ücreti olan 950TL’yi DİSLEKSİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DERNEĞİnin Ziraat Bankası Bilkent Şb. TR47 0001 0017 6271 6461 4350 01 iban hesabına EFT ile yada Havale için Bilkent 1762 şube kodlu 7164 6143 5001 hesap numarasına adınızı ve soyadınızı belirterek yaptığınız ödeme dekontunu bilgi@disleksidernegi.com adresine mail atmanız yeterlidir. Ücrete EROT Kitapçık setleri, test bataryaları ve sertifikalarınız dahildir. Dernek telefonumuz: 0312 481 3 773 EROT NEDİR? NE YAPAR? Okula başlama tüm çocuklar için önemli bir geçiş basamağıdır. Okulla birlikte çocukların pek çok bilgi ve beceri kazanmaları beklenir. Bu becerilerin başında ise okumayı öğrenme gelir ve okuma, birinci sınıfın en önemli amacıdır. Çocukların okula başladıklarında okumayı öğrenmede karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlükleri belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçları, çocuklar daha okul öncesi dönemdeyken okumaya hazırlık becerilerinin geliştirilmesi konusunu ve ardından da “erken okuryazarlık” kavramını gündeme getirmiştir. Bu kavram, her ne kadar okuma kazanımının ilkokul birinci sınıfın genel amacı olsa da aslında temellerinin okul öncesi dönemde atıldığını vurgulamaktadır. Okul öncesinde okuma becerisi için gerekli olan erken okuryazarlık becerilerini kazanan çocuklar, okulla birlikte okuma ediniminde daha az güçlükle karşı karşıya kalmaktadırlar. Belirtilen öneminden dolayı başta ABD olmak üzere birçok ülkede erken okuryazarlık becerilerini değerlendirmeye yönelik çeşitli standart değerlendirme araçlarının varlığı dikkati çekmektedir. Türkiye’de erken okuryazarlık açısından risk grubunda olan çocukları belirlemeye yönelik geliştirilmiş ölçme araçları sayıca çok sınırlıdır. Son dönemde Türk çocuklarının erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş en kapsamlı değerlendirme aracı ise “Erken Okuryazarlık Testi (EROT)”dir. EROT, erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir. EROT; anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Bu boyutlar, 1. Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, 2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, 3. İşlev Bilgisi, 4. Genel İsimlendirme, 5. Harf Bilgisi, 6. Sesbilgisel Farkındalık ve 7. Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir. Yapılması planlanan bu eğitim ile katılımcılara öncelikle erken okuryazarlık becerilerinin tanımı, içeriği ve okuma ile ilişkisi hakkında önemli bilgilerin sunulması, ardından erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan EROT’un uygulama, sonuçlarını değerlendirme, raporlaştırma konularında yeterlilik ve yetkinlik kazandırılması, son olarak ise erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesine yönelik pratik bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır Ders konu başlıkları: 1. Erken Okuryazarlık: Tanım ve İçerik 2. Erken Okuryazarlık ile Okuma Başarısı Arasındaki İlişki 3. EROT’un Tanıtımı, Kullanımı ve Uygulanmasına Yönelik Pratik Bilgiler 4. EROT’un Kullanıldığı Güncel Erken Okuryazarlık Araştırma Sonuçları 5. EROT’a İlişkin Katılımcı Deneme Uygulamaları 6. Erken Okuryazarlık Becerilerinin Desteklenmesine Yönelik Pratik Bilgiler 25 Temmuz, 2019
Cumhurbaşkanlığı Eğitim Kurul Toplantısındaydık 16 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikalar Kurulu Başkanlığınca Özel Eğitim ile alakalı olarak Disleksili Çocuklarımızın eğitim hayatındaki sorunlar ve çözüm önerilerimiz konusunda istişare amacıyla davet edildik. Özel eğitim ve sorunları, çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda bu alanda hizmet alan ve hizmet veren paydaşlar ve akademisyenler katılım sağladı. Sn. Prof. Dr. Yavuz ATAR ve eğitim politikaları kurul üyesi Sn. Kemal ŞAMLIOĞLU başkanlığında yapılan toplantıda; Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ve Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Başkanı olan kurumumuzu temsilen Başkanımız Atıf Tokar, Otizm Vakfı, 6 nokta körler Derneği, FTR derneği, Odyologlar derneği, DKT derneği, Spastik Çocuklar Derneği, Biyonik kulaklıklı çocuklar derneği, Down sendromlu çocuklar derneği, Türk PDR Derneği, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Ziçev, Zihinsel Engelliler Federasyonu, Özel Eğitim Kuru mları derneği, Özel Eğitimciler derneği, Özel eğitim ve rehabilitasyon dernekleri katılım sağladılar. Toplantıda Disleksi nedir, Disleksili çocukların genel özellikleri ve sorunlarımız ile çözüm önerilerimizi anlattık. Yaptığımız sunumda tanı alma sürecinden Ram’lara, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden okullara kadar yaşadığımız sorunları tek tek konu başlıkları ile anlatıp çözüm önerilerimizi arz ettik. Rehabilitasyon merkezlerinin kapatılmasına dönük son dönemde aldığımız duyumlardan yaşadığımız rahatsızlığı dile getirirken aynı travmayı 2007-2009 döneminde yaşadığımızı örneklendirerek anlattık. Rehabilitasyon merkezlerinde kamera uygulamasının doğru bir karar olduğunu, bunun alanda bir güven tazeleme olduğunu belirttik. Rehabilitasyon merkezlerine verilen 68 liralık seans ücreti ile bu kurumların bu hizmeti nasıl karşıladıklarını aslında düşünmemiz gerektiğini, bu ücretle bu merkezleri ayakta tutan kurumların aslında bir kahraman olduğunu, hırsızlık suçlaması ile yaftalanan bu kurumların bu duruma aslında bu ücret politikasının ittiğini işin içinde olduğumuz için iyi bildiğimizi belirttik. Bankalarda da hırsızlık yapıldığını ama devletin bankayı kapatmadığını örnek olarak belirttik. Seans ücretini 250 liraya çıkarılırsa sınıflarda doktora öğrencilerinin derse girebileceğini, dolayısıyla kurumların önce değersizleştirilip sonra hırsızlıkla yaftalanmasının yanlış olduğunu anlattık. Bu açıklamayı “disleksili çocuklar eğitimini destek eğitiminden alır, okullara sosyalleşmek için gider” sözümüz gereği RM’lerin ıslah edilmesini ama disleksili çocukların bu merkezlerden hizmet alımlarının durdurulmaması için anlattık ve çözüm önerisi olarak RM’lerin Akredite edilerek düzeleceğini bildirdik. Ram personelinin uzmanlık esasına göre seçilmesini ve buraya atanan uzmanların süreç içerisinde başka görevler yüklenmemesini, aile iletişimi açısından hizmetiçi eğitim verilmesini test bataryalarının zenginleştirilmesini önerdik. Toplantı boyunca tüm engellilik alanlarında konuşan herkesin Okul Öncesinde tanılanması önerileri için ise dünyanın yapamadığını yapan Türk Bilim İnsanlarına sahip çıkılarak EROT test bataryasını geliştiren hocalarımızın taltif ettirilmesini ve EROT, Çalışma Belleği ve Hızlı isimlendirme test bataryalarının acilen RAM Envanterine alınması gerektiğini, bu sayede okul öncesi dönemdeki çocukların bu test ile taranmasını önerdik. EROT, Çalışma Belleği ve Hızlı İsimlendirme test bataryalarının okul öncesi çocukların neredeyse Anayasal hakları olduğunu belirttik. Disleksili çocukların RM’lerde ve okul destek odalarında ilkokul 3.cü sınıfa kadar hiç vakit kaybetmeden Dil Konuşma Uzmanı ile buluşturulmasını, bunun hayati derecede önemli olduğunu belirttik. YÖK mevzuatlarında değişiklik talep ettiğimizi, öğretmen yetiştirme programlarında ÖÖGnin zorunlu ders olmasını istedik. Acilen, hiç vakit kaybetmeden bir MİLLİ TANI BATARYASI geliştirmemiz gerektiğini, bunun için hem dernek hemde Vakıf olarak hazır olduğumuzu belirttik, Öğretmen eğitimlerine hızla başlanmasını, okullarda Destek Eğitim için ÖĞRETMENLERİN GÖNÜLLÜLÜK ESASININ ACİLEN DEĞİŞTİRİLEREK ZORUNLU HALE GETİRİLMESİNİ belirttik. Ramlarda kesilen grup eğitiminin anayasaya aykırı olduğunu bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini söyledik,Son dönemde özel eğitimci yetiştiren programlardan mezun olanların teorik yetiştirildiğini, verim düşüklüğü yaşandığını bu anlamda özel eğitim derslerinin gözden geçirilmesini istedik, hepsinden öte 21.ci yüzyılda tüm dünya Disleksi ile çalışırken, ilim-bilim, üniversiteler, devletler disleksi ile çalışırken Milli Eğitim Bakanlığının 2018 temmuz ayında KOCA BİR ALANI YOK SAYARAK DİSLEKSİLİ ÇOCUKLARI ÖZEL EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE YOK SAYDIĞINI VE TANIMLARDAN ÇIKARDIĞINI, bunu kime nasıl anlatacağımızı arz ettik. Tanıya ihtiyaç olmadığı halde hastanelerde tanıya zorlanmamız ve verilen %20 engelli raporunu çocuklarımızın hayatını etkilediğini işe alımda istihdam dışı kalmamızı isim ism örnekledndirdik ve bu durumun Dünya Sağlık Örgütünün açıklamasına ters bir uygulama olduğu için Avrupa Konseyinde ülkemizi ağır eleştirilere tabi tuttuğunu, bu durumu AB Disleksi Konseyi ülke temsilcisi olarak anlatamadığımızı beyan ettik. Yaklaşık 25-30 konu başlığı halinde yaptığımız sunumumuzu şimdi bir rapor halinde Kurul Başkanlığına arz edeceğiz. Çok değerli kurul üyesi olan Kemal Şamlıoğlu bey’in Genel Müdürlüğü döneminde nefes aldığımızı ve hizmete ulaştığımızı ama o ayrılır ayrılmaz önce yönetmelikten şimdi de RM’lerde hizmet almaktan mahrum bırakılmakla karşı karşıya olduğumuzu, bu felakete acilen el konulmasını talep ettik. Şimdi kurul başkanlığına rapor hazırlamak üzere ev ödevimizi yazıyoruz. Özet halinde sunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu toplantısı yukarıda belirttiğimiz minvalde gerçekleşmiştir. İlgilenen paydaşlarımıza ve ailelerimize duyurulur. 25 Temmuz, 2019
Şubat Tatili Çalışma Kursu Sevgili Ailelerimiz, Öğretmenlerimiz, Psikologlar, Psikyatristler ve PDR’lerimiz, Rehber Öğretmenlerimiz, Uzmanlarımız; Sizde Türkiye’nin İLK TESTÖRÜ OLMAYA ve Disleksili çocukların can damarı olan Çalışma Belleği konusunda Sertifikalı testör ve eğitmen olmaya ne dersiniz? Kursumuz 1 günlüktür. 3 Şubat Pazar günü kursu için ücreti yatırdıktan sonra dekontu mail ortamında bilgi@disleksidernegi.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Çalışma Belleği ve Hızlı İsimlendirme kursları ülkemizde yeni yapılmaktadır. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimin sonunda TESTÖR OLDUKLARI için Sertifikalandırılacak ve adları ile sertifika numaraları (sertifika güvenliği için) web sayfamızda yer alacaktır. Derslerimiz 1 gün sürmektedir. Çalışma Belleği için 6 saat, Hızlı İsimlendirme için 2 saatlik kurs verilecektir. Bu kurslara kursiyerler ayrı ayrı katılabilirler. Kursiyerlerimiz Çalışma Belleği için 900 TL, Hızlı İsimlendirme için 250Tl ödeyeceklerdir. İki kursuda almak istediklerinde 1150 TL ücret ödeyeceklerdir. Kursa katılan kursiyerlere ÇALIŞMA BELLEĞİ SETİ ( 4 test, 1 Kullanma Kılavuzu ve 4 set test bataryası) verilecektir. Hızlı isimlendirme için 1 test bataryası ve 1 kullanma Kılavuzu verilecektir. (Bu testler ve kitapçıklar ÜCRETE DAHİLDİR) Eğitimlerimiz Dernek Genel Merkezimizde (adres bilgilerimizi ve konum bilgilerimizi iletişim sayfamızdan alabilirsiniz) verilecek olup aralarda coffee-break verilecektir. Çalışma Belleği İçeriği Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır. ÇBÖ’e yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Hızlı isimlendirme İçeriği; Hızlı İsimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir. Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır. HİT’e yönelik eğitim kursunda katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır. Sevgili Öğretmenlerimiz, Uzmanlarımız; Çocuğunuz veya Öğrenciniz; * Yapmasını söylediğiniz şeyleri hep eksik yapıyorsa, * Konuşurken söyleyeceği şeyi sık sık unutuyorsa, * Bir görev/ödev istendiğinde işe başlamakta ve işi tamamlamakta zorlanıyorsa, * Öğrendiklerini kısa bir süre sonra unutuyorsa, * Tahtadan yazıyı defterine geçirmekte yavaşsa/zorlanıyorsa, * Dikkatini iş üzerinde sürdüremiyorsa, * Okurken metnin sonuna gelmeden daha başındakileri unutuyorsa, * Olayları sıralı ve organize bir şekilde anlatıldığı kısa bir yazı bile yazamıyorsa, * Matematikte özellikle zihinden işlem yapamıyorsa, * Sınıfta soruları cevaplamakta çekingen davranıyorsa, * Derste not almakta zorlanıyorsa, çalışma belleğinde önemli sınırlılıklar yaşıyor olabilir. Çalışma belleği çocukların bilgiyi kullanmasını ve kullanırken de ihtiyacı olduğu süre boyunca tutabilmesini sağlayan yapıdır. Örneğin, “16’yı 12 ile topla ve 5 çıkar” gibi zihinden bir işlem yapılması istendiğinde, bir taraftan işlem yapılırken işlem tamamlanana kadar tüm bu rakamların, sırasının ve işlem yaptıkça elde ettiğimiz rakamların da zihinde tutulmaya devam edilmesi çalışma belleğinde gerçekleşen bir süreçtir. Eğer işlem sırasında herhangi bir rakam veya işlem sırası unutulursa, bu da çalışma belleğinin sınırlılığını gösteren bir durum olmaktadır. Bilginin kullanılması farklı kaynaklardan bilgilerin bir araya getirilip yeni bilgi oluşturulmasını ifade etmektedir. Öğrenme dediğimiz süreç de tam da budur. Eğer bilgiler kullanılırken bir kısmı unutuluyorsa/kaybediliyorsa yeni bilginin tam ve doğru bir şekilde oluşması da beklenemez. Bu nedenle, çocukların ne düzeyde öğrenebildiği çalışma belleği kapasitesi ile yakından ilişkilidir. Çocukların okuma, yazma, matematik gibi tüm akademik alanlardaki başarısı çok büyük oranda çalışma belleği kapasitesi tarafından belirlenir. Araştırmalar çocukların okuma, yazma ve matematik başarısının yarısının çalışma belleği kapasitesi ile açıklanabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, çalışma belleğinin kapasitesindeki sınırlılıklar okuma becerileri başta olmak üzere tüm akademik alanlarda öğrenmeyi olumsuz etkilemekte, akademik başarısızlık riskini artırmakta ve öğrenme güçlüğü yaşanmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların normal gelişim gösteren akranlarına göre çalışma belleği kapasitelerinin çok daha sınırlı olduğu ve bilgiyi çok daha yavaş ve yetersiz bir şekilde işlemleyebildikleri bulunmuştur. Çalışmalar ayrıca erken yaşlarda değerlendirilen çalışma belleği performansının ileriki akademik başarıyı güçlü bir şekilde yordadığını göstermektedir. Bu nedenle, öğrenme güçlüğü olan çocukların erken dönemde belirlenebilmeleri için çalışma belleği performansının değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca çocukların çalışma belleği kapasitelerinin belirlenmesi, öğretimi planlarken ve yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve öğrenmenin nasıl destekleneceği konusunda eğitimcilere ve ailelere son derece önemli bilgiler sağlamaktadır. Çalışma Belleği Ölçeği; Çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek için 1494 çocuk ile geçerlik ve güvenirliği incelenmiş ve Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları oluşturulmuştur. Çalışma Belleği Ölçeği; Sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik olarak sözel/görsel kısa süreli bellek ve sözel/görsel çalışma belleği olarak toplam dört boyutta değerlendirme yapmaktadır. Sözel kısa süreli bellek boyutu; Rakam Hatırlama, Sözcük Hatırlama ve Anlamsız Sözcük Hatırlama olarak üç alt test, Görsel kısa süreli bellek boyutu; Desen Matrisi ve Blok Hatırlama, Sözel Çalışma Belleği boyutu; Geriye Rakam Hatırlama ve İlk Sözcüğü Hatırlama, Görsel Çalışma belleği boyutu ise; Farklı Olanı Seçme ve Mekansal Ayırt Etme olarak ikişer alt test ile değerlendirilmektedir. Çalışma Belleği Ölçeği, Sözel Bellek ve Görsel Bellek alt alanlarına ve genel toplam puanlarına ilişkin standart puanlar ve standart puanların sınıf düzeyine göre nerede olduğu bilgisini (çok düşük, düşük, orta, yüksek veya çok yüksek) sunmaktadır. SERTİFİKA KURSUMUZA KATILIM ŞARTLARI 25 Temmuz, 2019
Balıkesir EROT Kursumuz Tamamlandı Balıkesir ALTIEYLÜL RAM uzmanlarınca hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının fonladığı EROT Kursumuz tamamlandı. EROT Test bataryasının üreticisi ve eğitimcisi olan Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cevriye ERGÜL hocamızın eğitimini verdiği kursumuza 16 testörümüz katıldı ve 7-8 Şubat 2019 tarihleri arasında yapıldı. Türkiye’nin 16 testörüne sahip olan tek ili olan ;Balıkesir’de ilçe Milli eğitim Müdürümüz ve ;Ram Müdiremiz hemen 60-72 aylık çocuklarımızın taranması için çalışmalara başladılar. EROT, erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir. EROT; anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Bu boyutlar, Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, 2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, 3. İşlev Bilgisi, 4. Genel İsimlendirme, 5. Harf Bilgisi, 6. Sesbilgisel Farkındalık ve 7. Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir. Okul, Ram veya il/ilçe Milli Eğitimde çalışan dostlarımız eğer kendi bulundukları ildeki Kalkınma Ajansına onaylanmış örneği olan bu kurs için başvurmak isterlerse derneğimiz ile temasa geçebilirler. Dernek iletişim telefonumuz 0312 481 3 773’tür. 25 Temmuz, 2019
Disleksi Eğitici Eğitimi Kursu- 28 Ocak- 1 Şubat 2019 DİSLEKSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ ŞUBAT TATİLİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇILDI… Program 28 Ocak – 01 Şubat 2019 tarihleri arasında toplam 5 gün, 30 saat olup, 27 saat devam zorunluluğu vardır. Bu programla öğretmenlerimize Disleksili çocukların eğitimi için ihtiyaç duydukları beceriler kazandırılmaktadır. Kontenjanımız 30 kişi ile sınırlıdır. Sertifika Gazi Üniversitesi ve Derneğimiz logolu olup Uluslararası geçerliliği vardır. Sertifika Programında Üniversite olduğu için MEB onayına ihtiyaç duyulmamıştır. Bu programın amacı; Eğitime katılan uzmanların Okul öncesi dönem öğrenme güçlüğü riski olan çocuklarda erken okur yazarlık, akıcı okuma, okuma hatalarının düzeltilmesi, okuduğunu anlama ve Diskalkulinin erken belirtisi sayı hissi ve sayı kavramı hakkında bilgilendirmek ve bu stratejilerin uygulanması konusunda yeterlilikler kazandırmaktır. Kimler başvurabilir : Lisans ya da yüksek lisansı; Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin) Sınıf öğretmenliği PDR – Psikoloji Türkçe öğretmenliği Dil ve konuşma terapisi bölümü Okul öncesi öğretmenliği Çocuk gelişim bölümü Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.) Aileler haricinde üstteki ölçütleri karşılayan branş öğretmenliği katılımcılarına eğitim sertifikası verilecektir. Başlama ve bitiş tarihi : 28 Ocak – 1 Şubat 2019 Eğitim süresi : 30 saat (en az 27 saat devam zorunluluğu vardır) Kurs saatleri : 9.30-12.30 13.30-16.30 Ücret : 1.550TL Yer : Dernek Genel Merkezi/Ankara (Mutlukent mahallesi 1979 sokak 15/2 Ümitköy-Çankaya/Ankara) Kayıt için : 1.550 TL (Kursumuzda önkayıt veya taksitli ödeme yoktur) Kayıt için: 1.550TL ÜCRETİN TAMAMINI YATIRIP Dekontunun bilgi@disleksidernegi.com mail adresine KENDİ MAİL HESABINIZDAN gönderilmesi gereklidir. (İsminizin sınıf listesine alındığınız ve kurs bilgilerinin cevaben gönderilmesi için kendi Mail adresinizden gönderilmesi gereklidir) Hesap adı : Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başka Bankadan EFT için Iban No : TR47 0001 0017 6271 6461 4350 01 Ziraat Bankasından Havale için : Ziraat Bankası Bilkent Şubesi (Şube kod:17632) Hesap No : 7164 6143 5001 Hesap adı : Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği DİKKAT : Ödeme yaptıktan sonra kurs iptali olmaz, ücreti iade edilmez, Kurs yarım bırakılamaz, bırakılsa da ücret iadesi yapılmaz. NEDEN KATILMALISINIZ? Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek üniversite ve dernek logolu sertifikanızı CV’nize altın harflerle yazdırın. İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun. İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın. P R O G R A M 28 OCAK Okul öncesi dönem öğrenme güçlüğü riski olan çocuklarda erken okuryazarlık: Erken okuryazarlık becerileri tanıtılarak okuma yazma becerileri ile ilişkileri üzerinde durulacak ve bu becerilerinin öğretiminde kullanılan etkileşimli kitap okuma, yazıca zenginleştirilmiş oyun gibi temel yöntemler ve bu yöntemlerde yer alan stratejiler tanıtılacaktır. 29 OCAK Okuma Hızının Artırılması ve Okuma Hatalarının Düzeltilmesi: Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızı ve hatası performansının belirlenmesi, akıcı okumanın kazandırılmasının ve okuma hatalarının düzeltilmesinde kullanılacak teknikler sunulacak ve videolarla örneklendirilecektir. 30 OCAK Okuduğunu Anlama Öğretiminde Bir Yöntem, Metin Yapısı Öğretimi: Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere okuduğunu anlama öğretiminde kullanılan metinlerin hazırlanmasında dikkat edilecekler açıklanacaktır. Metin yapıları örneklendirilecek ve metin yapısı öğretiminde kullanılacak etkinlikler tanıtılacaktır. Sunumun sonunda metin yapısı öğretimi etkinlikleri hazırlatılacaktır. 31 OCAK Okuduğunu Anlama Öğretimde Stratejiler: Okuduğunu anlama öğretiminde kullanılan okuma öncesi, sırası ve sonrası stratejiler ve strateji paketleri tanıtılacak ve videolarla örneklendirilecektir. Sunumun sonunda strateji paketleri hazırlatılacaktır. 1 ŞUBAT Diskalkulinin Erken Belirtisi Sayı Hissi ve Sayı Kavramı: Erken dönemde sayı hissi ve ileri dönem matematik becerileri üzerindeki etkileri üzerinde durulacak, sayı kavramı ve sayma becerilerinin kazandırılmasında kullanılan öğretimsel stratejiler tanıtılacak, sunu öğretim videoları ile desteklenerek sayı kavramı ve sayma becerilerinin öğretiminde yapılan hatalar ve düzeltme stratejileri üzerine çalışmalar yapılacaktır. 24 Temmuz, 2019
Header
Content