EROT: Erken Okuryazarlık Testi, ÇBÖ: Çalışma Belleği Ölçeği Testi, HİT; Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programımız Açıldı!

Sizde Türkiye'deki ilk testörlerimizden olmak ister misiniz?

Bakanlıklar ile veya DİSLEV ile yaptığımız çalışma üzerine bulunduğunuz ildeki sayılı testörümüz olmak ve EROT TEAM takımımız içinde yer alabilirsiniz.

Doç. Dr. Cevriye Ergül hocamız tarafından 04-05 Nisan2020 tarihlerinde Erken Okuryazarlık Testi, Çalışma Belleği Ölçeği ve Hızlı İsimlendirme Testi Sertifikasyon Programı Uygulayıcı Eğitimi Dernek Genel Merkezimizde yapılacaktır.

Aday testörlerimiz test eğitimlerini ayrı ayrı veya tamamını birlikte alabilirler.

Başvuru koşullarımız aşağıdaki görselde yazılmıştır. Ödeme yaptıktan sonra

KENDİ MAİLİNİZDEN DEKONT GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ!


Eğitim sonuda ULUSLARARASI geçerliği olan sertifika alacak, testör olarak adınızı derneğimiz ve DİSLEV'in web sayfalarındaki SERTİFİKALI TESTÖRLERİMİZ sayfasına kaydedeceğiz.

Eğitime ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir.


04 Nisan 2020

Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi (EROT)

Eğitimin İçeriği:

Erken Okuryazarlık Testi (EROT) erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine ve okuma yazma güçlükleri açısından risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesine yönelik standart bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Risk grubunda olan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve güçlük alanlarının belirlenmesi bu çocukların erken dönemde desteklenebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu amaçla geliştirilen EROT erken okuryazarlık becerilerini

  1. Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi,
  2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi,
  3. Genel İsimlendirme,
  4. İşlev Bilgisi,
  5. Harf Bilgisi,
  6. Ses Bilgisel Farkındalık ve
  7. Dinlediğini Anlama olmak üzere yedi boyutta değerlendirmektedir.

EROT’a yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir.

Bu eğitimin ilk bölümünde erken okuryazarlığın ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır.

İkinci bölümde EROT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir.

Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir.

Saat: 10.00-17.00

Kontenjan: 25 kişi

Ücret: Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL


05 Nisan 2020

Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır.

ÇBÖ’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır.

İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir.

Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir.

Saat: 09.30-16.30

Kontenjan: 25 kişi

Ücret:

*Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL

 Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi

Eğitimin İçeriği:

Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir.

Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır.

HİT’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir.

Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır.

İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir.

Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır.

*Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 250 TL

 

 


Header
Content