Bu program toplam 12 saatte tamamlanacaktır.

Programda; Otizm Spektrum Bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, dikkat bozukluğu gibi birçok yetersizlik grubunun problemi olan Bellek, Dikkat ve Görsel Algının güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve ilkokul döneminde yapılacaklar hakkında bilgi verilecek ve stratejilerin uygulanması konusunda yeterlilikler kazandırılacaktır.

Kurs Hocamızı: Prof. Dr. Emine Rüya Özmen (Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü)

Kimler başvurabilir:

Lisans ya da yüksek lisansı;

Öğretmenlik Alanı Tüm Branşlar

Özel Eğitim Bölümü (işitme-görme- zihin-üstün)

Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi

PDR/ Psikoloji

Dil Konuşma Terapisti 

Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.)

Aileler haricinde yukardaki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim 

sertifikası verilecektir.

Günlük Katılım ücreti 150 tldir. Günlük katılımlar için sadece katılım 

belgesi verilecektir.

Eğitim günleri: 4 Haziran- 7 Haziran 2020

Eğitim saatleri: 11.00-12.30 13.30-15.00

Ücret: 600 TL

PROGRAM

 • Bellek stratejileri: Kısa süreli bellek, çalışan bellek ve uzun süreli bellekte depolama için

gerekli stratejiler (tekrar stratejileri, ilişkisel stratejiler, hatırlatıcılar) açıklanacak ve

örneklendirilecektir. (3 saat)

 • Bellek stratejilerin akademik öğretimlerde kullanımı: Bellek stratejilerin akademik
 • öğrenme alanlarına (matematik hayat bilgisi fen bilgisi sosyal bilgiler okuma yazma) nasıl

  yerleştirileceği (ör: kümülatif anlatımlar, hatırlatıcılar, şematik düzenleyicilerle sunum)

  açıklanacak ve örneklendirilecektir. (3 saat)

 • Dikkat: Farklı dikkat türleri örneklenecek ve bu dikkat türlerini geliştirmek için yapılacaklar
 • açıklanacaktır. (3 saat)

 • Görsel algı: Görsel algıyı (eşleme, ayırt etme, sınıflama ve örüntü) desteklemek için
 • becerilerin nasıl analiz edileceği ölçü araçlarının nasıl hazırlanacağı ve öğretimin nasıl

  yapılacağı üzerinde durulacaktır. (4 saat)

  Header
  Content