Prof. Dr. Rüya ÖZMEN, Doç. Dr. Cevriye ERGÜL, Seyfettin TORAMAN, Atıf TOKAR`ın katılımıyla Gazi Üniversitesi` nde yapılan öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanımlanması, sorunlar ve çözüm önerileri paneli gerçekleşti.Header
Content