Erken Okuryazarlık Testi (EROT)

Erken okur yazarlık kavramı, okuma- yazma öğretimine başlamadan önceki dönemde, okuma yazmaya ilişkin kazanımları beklenen ön koşullar sayesinde tamamlamaktır. Erken okuryazarlık, çocuğa sadece harf becerisi değil, bütün bir dil becerisi, konuşma, öğrenme ve iletişim kurma kolaylığı da sağlar.

Çocuklar için okula başlama önemli bir süreçtir. Özellikle okul öncesi dönemi bilgi ve becerileri öğrenmek için atılan ilk adımdır. Bu adımda okul öncesi kurumlarında ses farkındalığı oluşturmak adına çocuklara sesler öğretilmekte ve ilk okula geçtiğinde sesleri birleştirerek okuma ve yazma adımları başlatılmaktadır. Fakat bu süreçte seslerin öğrenilememesi, karıştırılması (b, d, p, m,n vb.), kendini ifade edememe, okuduğunu anlayamama, tersten okuma gibi süreçlerle karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda ebeveynin aklında çocuklarının ilkokula hazır olup olmadığı hakkında soru işaretleri kalır, bu süreçleri gidermek amacı ile çocuklara EROT testi yapılmalıdır.

EROT testi ile erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir. Bu test ile, erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilebilmesi için öncelikle çocukların gereksinimleri belirlenmeli, çocukların ihtiyacına göre eğitime nereden başlanacağına karar verilmelidir.

EROT testi, anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır.

Bu boyutlar,

1.Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi,

2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi,

3. İşlev Bilgisi,

4. Genel İsimlendirme,

5. Harf Bilgisi,

6. Ses bilgisel Farkındalık

7. Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir.

 


Erken okuryazarlık becerileri arasında sıralanan bu beceri çocukların ilkokuldaki okuma performansları için güçlü bir belirleyicidir. Bu becerilerin değerlendirilmesi ile risk grubunda olan çocuklar tespit edilip erken müdahale ile ilkokulda yaşanabilecek sorunlar ortadan kaldırılabilir.

Unutmayalım ki, erken okuryazarlık okumayı erken öğrenmek değildir.

Okuma yazma öğrenmek için okul öncesinde çocuk yeterince desteklenmemişse okul travması oluşmakta ve okul travması yaşayan çocuklarda tikler, davranış problemleri ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte erken müdahale önemlidir.


Header
Content