Ankara Kent konseyine Dernek ve Vakfımız üye olarak seçildi.

Ankara genelinde Konsey üzerinden çalışmalarımızı aktarmak için çalışıyoruz şimdi.

Amacımız disleksili meleklerimiz için kazanımlar sağlamaktır.
Header
Content