Prof. Dr. E. Rüya Özmen Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hakan SARI Necmettin Erbakan Üni. Özel Eğitim Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şükrü TORUN Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Oya ÖZKARDEŞ İstanbul Ticaret Üni. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hatice Gülsen ERDEN Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tevhide KARGIN Hasan Kalyoncu Ünv. Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi, Ank. Üni. Özel Eğt. Bölümü Eski Ana Bilim Dalı Bşk.
Prof. Dr. Serap BUYURGAN Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Birkan GÜLDENOĞLU Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğr. Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Yahya ÇAKILI Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi