03 Haziran EROT Kursu yapıldı

erot kapak

 

Dün (03Haziran2018) EROT Kursumuz vardı. Prof. Dr. Tevhide KARGIN hocamız ve Doç.Dr.Birkan GÜLDENOĞLU hocalarımızla. Mersin, Konya, İstanbul, Malatya, Muğla'dan geldi kursiyer dostlarımız. Keyifli ve ÇOK VERİMLİ bir kurs geçirdik dün…Türkiye yeni testörlerine kavuştu çok şükür… Bir an önce EROT testörlerimiz artmalı ve bu memleketin çocukları hakettikleri şekilde okul öncesinde taranmalıdır. Bu onların insanlık hakkı, bizimde borcumuzdur…Sayımız yeterli değil henüz, ancak kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve MEB ile ortak çalışmalarla OKUL ÖNCESİNDEKİ BÜTÜN ÇOCUKLARIN TARANDIĞI projeler geliştireceğiz bu testörlerimizle … Onlar şimdi hiç vakit kaybetmeden bulundukları ilde ulaşabildikleri bütün kreş ve anaokullarını taramaya gittiler…Bütük kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz.

3 HAZİRAN 2018 tarihine yapılan kursumuzda;

 

 

ERKEN DÖNEM ÇOCUKLARIN RİSK ALTINDA OLUP OLMADIKLARINI TARAYAN EROT TEST BATARYASI SERTİFİKA PROGRAMI eğitimi yapıldı.

 

EROT  ERKEN OKURYAZARLIK TESTİ  UYGULAYICI SERTİFİKA PROGRAMI NE YAPAR?

Okula başlama tüm çocuklar için önemli bir geçiş basamağıdır. Okulla birlikte çocukların pek çok bilgi ve beceri kazanmaları beklenir. Bu becerilerin başında ise okumayı öğrenme gelir ve okuma, birinci sınıfın en önemli amacıdır. Çocukların okula başladıklarında okumayı öğrenmede karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlükleri belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçları, çocuklar daha okul öncesi dönemdeyken okumaya hazırlık becerilerinin geliştirilmesi konusunu ve ardından da "erken okuryazarlık" kavramını gündeme getirmiştir. Bu kavram, her ne kadar okuma kazanımının ilkokul birinci sınıfın genel amacı olsa da aslında temellerinin okul öncesi dönemde atıldığını vurgulamaktadır. Okul öncesinde okuma becerisi için gerekli olan erken okuryazarlık becerilerini kazanan çocuklar, okulla birlikte okuma ediniminde daha az güçlükle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Belirtilen öneminden dolayı başta ABD olmak üzere birçok ülkede erken okuryazarlık becerilerini değerlendirmeye yönelik çeşitli standart değerlendirme araçlarının varlığı dikkati çekmektedir. Türkiye’de erken okuryazarlık açısından risk grubunda olan çocukları belirlemeye yönelik geliştirilmiş ölçme araçları sayıca çok sınırlıdır. Son dönemde Türk çocuklarının erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş en kapsamlı değerlendirme aracı ise "Erken Okuryazarlık Testi (EROT)"dir. EROT, erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir.

EROT; anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Bu boyutlar, 1. Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, 2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, 3. İşlev Bilgisi, 4. Genel İsimlendirme, 5. Harf Bilgisi, 6. Sesbilgisel Farkındalık ve 7. Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir.

Yapılması planlanan bu eğitim ile katılımcılara öncelikle erken okuryazarlık becerilerinin tanımı, içeriği ve okuma ile ilişkisi hakkında önemli bilgilerin sunulması, ardından erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan EROT'un uygulama, sonuçlarını değerlendirme, raporlaştırma konularında yeterlilik ve yetkinlik kazandırılması, son olarak ise erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesine yönelik pratik bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır

Öğretim Üyesi: PROF . DR. TEVHIDE KARGIN & DOÇ. DR. BIRKAN GÜLDENOĞLU

Kimler başvurabildi:

Lisans ya da yüksek lisansı;

*  Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin)
*  Sınıf öğretmenliği
*  PDR, Psikoloji, Psikyatri
*  Türkçe öğretmenliği
*  Dil ve konuşma terapisi bölümü
*  Okul öncesi öğretmenliği
*  Çocuk gelişimi
*  Okulların rehber öğretmenleri

 

Yer: Albatros Özel Eğitim Merkezi – Ümitköy/Ankara (Adres bilgisi için linke tıklayınız; http://www.albatrosozelegitim.com/iletisim/ )

 

Ders Programı:

Ders konu başlıkları:
1.
 Erken Okuryazarlık: Tanım ve İçerik
2. Erken Okuryazarlık ile Okuma Başarısı Arasındaki İlişki
3. EROT'un Tanıtımı, Kullanımı ve Uygulanmasına Yönelik Pratik Bilgiler
4. EROT'un Kullanıldığı Güncel Erken Okuryazarlık Araştırma Sonuçları
5. EROT'a İlişkin Katılımcı Deneme Uygulamaları
6. Erken Okuryazarlık Becerilerinin Desteklenmesine Yönelik Pratik Bilgiler

 

KURSUMUZDAN GÖRÜNTÜLER

erot1234erot12

erot1

erot123456

erot12345

erot123

 

 

 

 

 

 

1

 

Sertifika örneği; 

2 3 

 

 

 

www.disleksidernegi.com