Proje Ortaklarımız

Temsilciliklerimiz

Son Paylaşılan Yazılar

Özel Eğitimde Bellek, Dikkat ve Görsel Algının Güçlendirilmesi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Özel Eğitimde Bellek, Dikkat ve Görsel Algının Güçlendirilmesi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Bu program toplam 13 saatte tamamlanacaktır. Programda; Otizm Spektrum Bozukluğu, zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, dikkat bozukluğu gibi birçok yetersizlik grubunun problemi olan Bellek, Dikkat ve Görsel Algının güçlendirilmesi amacıyla okul öncesi ve ilkokul döneminde yapılacaklar hakkında bilgi verilecek ve stratejilerin uygulanması konusunda yeterlilikler kazandırılacaktır. Öğretim elemanı: Prof. Dr. Emine Rüya Özmen (Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü) Kimler başvurabilir: Lisans ya da yüksek lisansı; Öğretmenlik Alanı Tüm Branşlar Özel Eğitim Bölümü (işitme-görme- zihin-üstün) Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi PDR/ Psikoloji Dil Konuşma Terapisti Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.) Aileler haricinde yukardaki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir. Günlük Katılım ücreti 150 tldir. Günlük katılımlar için sadece katılım belgesi verilecektir. Eğitim günleri: 4 Haziran- 7 Haziran 2020 Eğitim saatleri: 11.00-12.30 13.30-15.00 Ücret: 600 TL PROGRAM Bellek stratejileri: Kısa süreli bellek, çalışan bellek ve uzun süreli bellekte depolama için gerekli stratejiler (tekrar stratejileri, ilişkisel stratejiler, hatırlatıcılar) açıklanacak ve örneklendirilecektir. (3 saat) Bellek stratejilerin akademik öğretimlerde kullanımı: Bellek stratejilerin akademik öğrenme alanlarına (matematik hayat bilgisi fen bilgisi sosyal bilgiler okuma yazma) nasıl yerleştirileceği (ör: kümülatif anlatımlar, hatırlatıcılar, şematik düzenleyicilerle sunum) açıklanacak ve örneklendirilecektir. (3 saat) Dikkat: Farklı dikkat türleri örneklenecek ve bu dikkat türlerini geliştirmek için yapılacaklar açıklanacaktır. (3 saat) Görsel algı: Görsel algıyı (eşleme, ayırt etme, sınıflama ve örüntü) desteklemek için becerilerin nasıl analiz edileceği ölçü araçlarının nasıl hazırlanacağı ve öğretimin nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır. (4 saat) 14 Mayıs, 2020
Okul Öncesi Dönem Öğrenme Güçlüğüne Müdahale Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Okul Öncesi Dönem Öğrenme Güçlüğüne Müdahale Uzaktan Eğitim Sertifika Programı Bu program toplam 15 saatte tamamlanacaktır. Bu programın amacı; eğitime katılan uzmanların öğrenme güçlüğü olan okul öncesi çocukların belirtileri, algı, dikkat, bellek becerilerini geliştirme, erken okur yazarlık becerileri, dil becerilerini ve erken matematik becerilerini geliştirme hakkında bilgilendirmek ve stratejilerin uygulanması konusunda yeterlilikler kazandırmaktır. Öğretim elemanları Prof. Dr. Emine Rüya Özmen Öğr. Gör. Dr. Arzu Doğanay Bilgi Arş. Gör. Gökhan Açıkgöz Kimler başvurabilir: Lisans ya da yüksek lisansı; Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin-üstün) Okul öncesi öğretmenliği Çocuk Gelişimi Dil konuşma terapisi PDR Psikoloji Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.) Aileler haricinde yukardaki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir. Yukardaki ölçütleri karşılamayan kişiler kursa katılabilir. Onlara katılım sertifikası verilecektir. ***Aşağıdaki programda günlük katılımlar sağlanabilir. Günlük katılımlar için sadece katılım belgesi verilecektir. Eğitim günleri: 21, 22,23, 24,25 Haziran 2020 Eğitim saatleri: 19:00-22:00 Ücret: 1000 tl Tek günlük katılım ücreti: 200 tl dir. 1.Gün Okul öncesi dönem öğrenme güçlüğü belirtileri: Okul öncesi dönem öğrenme güçlüğünün belirtileri tanıtılacaktır. Okul öncesi dönemde çocuklarda görülen belirtiler gelişim alanlarına göre ele anılıp dikkat edilecek önemli göstergeler sunulacaktır. 2.gün Algı, dikkat, bellek becerilerini geliştirme: Okul öncesi dönem dikkat ve belleği geliştirmede kullanılan stratejiler tanıtılacak ve algı çalışmaları sıralanacaktır. 3 gün Okul Öncesi Dönem Öğrenme Güçlüğü Riski Olan Çocuklarda Erken Okuryazarlık: Erken okuryazarlık becerileri tanıtılarak okuma yazma becerileri ile ilişkileri üzerinde durulacak ve bu becerilerinin öğretiminde kullanılan etkileşimli kitap okuma, yazıca zenginleştirilmiş oyun gibi temel yöntemler ve bu yöntemlerde yer alan stratejiler tanıtılacaktır. 4 gün Erken matematik: Okul öncesi dönemde sayı hissi ve sayma becerilerinin gelişimi üzerinde durulacak ve bu temel matematik becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretimsel stratejiler örnek materyaller sunulacaktır. 5 gün Dil çalışmaları: Okul öncesi dönem öğrenme güçlüğü riski olan çocukların dilin kullanım gelişimi amacıyla yapılacaklar tanıtılacaktır. Başvuru koşullarımız ve kurs içeriklerimiz aşağıda detaylıca yazılmıştır. Ödemelerin aşağıdaki hesap numaramıza TAMAMI PEŞİN OLARAK yatırılması gereklidir. ; Ödemenizi yaptıktan sonra KENDİ MAİLİNİZDEN hangi kurs için yatırdığınızı belirten DEKONTU bilgi@disleksidernegi.com mailine veya 0534593 6 777 watsapp numaramıza GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ! 3 Mayıs, 2020
Erot, Çalışma Belleği ve Hızlı İsimlendirme Kurs Programları Açıldı! Erot, Çalışma Belleği ve Hızlı İsimlendirme Kurs Programları Açıldı! EROT: Erken Okuryazarlık Testi, ÇBÖ: Çalışma Belleği Ölçeği Testi, HİT; Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programımız Açıldı! Sizde Türkiye'nin az sayıda yetiştirdiği testörlerimizden olmak ister misiniz? Kurs sonunda il ve ülkelerde açacağımız EROT TEAM takımımız içinde yer alabilir, AB Projesi dahil Bakanlıklarla yapacağımız protokolle projelerimizde testörümüz olarak yer alabilirsiniz. Prof. Dr. Cevriye Ergül hocamız tarafından 18, 19, 20 Temmuz 2020 tarihlerinde Erken Okuryazarlık Testi, Çalışma Belleği Ölçeği ve Hızlı İsimlendirme Testi Sertifikasyon Programı Uygulayıcı Eğitimi artık on-line ve Dünyanın her yerinden kursiyerlerimize açıktır... Aday testörlerimiz test eğitimlerini ayrı ayrı veya tamamını birlikte alabilirler. Başvuru koşullarımız ve kurs içeriklerimiz aşağıda detaylıca yazılmıştır. Ödemelerin aşağıdaki hesap numaramıza TAMAMI PEŞİN OLARAK yatırılması gereklidir. ; Ödemenizi yaptıktan sonra KENDİ MAİLİNİZDEN hangi kurs için yatırdığınızı belirten DEKONTU bilgi@disleksidernegi.com mailine veya 0534593 6 777 watsapp numaramıza GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ! Eğitim sonuda ULUSLARARASI geçerliği olan sertifika alacak, testör olarak adınızı derneğimiz ve DİSLEV'in web sayfalarındaki SERTİFİKALI TESTÖRLERİMİZ sayfasına kaydedeceğiz. Eğitime ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir. 18 TEMMUZ 2020 Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi (EROT) Eğitimin İçeriği: Erken Okuryazarlık Testi (EROT) erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine ve okuma yazma güçlükleri açısından risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesine yönelik standart bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Risk grubunda olan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve güçlük alanlarının belirlenmesi bu çocukların erken dönemde desteklenebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu amaçla geliştirilen EROT erken okuryazarlık becerilerini Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, Genel İsimlendirme, İşlev Bilgisi, Harf Bilgisi, Ses Bilgisel Farkındalık ve Dinlediğini Anlama olmak üzere yedi boyutta değerlendirmektedir. EROT’a yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde erken okuryazarlığın ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde EROT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Erot Testi Eğitimini Avantajlı Şekilde Sizlere Sunuyoruz. Dilerseniz eğitim materyalini 650₺ ücretle Dijital E-kopyasını alarak katılabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise 950₺ ödeyerek kutu test bataryası materyalinede sahip olabilirsiniz. Saat: 15:00- 21:00 Kontenjan: 40 kişi Ücret: Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL Erot testi Eğitimi Dijital Materyal= 650 TL Saat: 15:00- 21:00 19 TEMMUZ 2020 Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin İçeriği: Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır. ÇBÖ’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Saat: 20:00-22:00 20 TEMMUZ 2020 Kontenjan: 40 kişi Ücret: Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin İçeriği: Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir. Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır. HİT’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır. *Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 250 TL Kurs sonunda uluslararası geçerliği olan sertifikalarınız ve test bataryalarınız, kitapçıklarınız ve test yapraklarınız anlaşmalı kargo şirketi Yurtiçi Kargo ile adresinze gönderilecektir.Yurtdışından katılan kursiyerlerimize Yurtiçi Kargonun gitmediği yerlere dlh gibi uluslararaası kargo ile gönderilecektir. Sertifikalarınız : Her türlü sorularınız için lütfen Dernek Genel Merkez telefonumuz 0312481 3 773 arayınız. Ya da bilgi@disleksidernegi.com adresimize mail gönderiniz 2 Mayıs, 2020
Header
Content