Proje Ortaklarımız

Temsilciliklerimiz

Son Paylaşılan Yazılar

Disleksi Eğitici Eğitimi Disleksi Eğitici Eğitimi Bu programın 12.cisi yapılmaktadır... Kurs sonunda Gazi Üniversitesi ve EDA (Avrupa Disleksi Birliği) Üyesi olan Derneğimizin logoları eşliğinde ingilizce ve Türkçe hazırlanmış Uluslararası geçerliği olan Sertifika verilecektir. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi Hizmet İçi Programı Bu program toplam 28 ders saatti tamamlanacaktır. Bu programın amacı; Eğitime katılan uzmanların öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik başarılarını etkileyen özellikler, sınıfta alınacak tedbirler, etkili öğretimsel düzenlemeler, akıcı okuma, okuma hatalarının düzeltilmesi, okuduğunu anlama ve Diskalkulinin erken belirtisi sayı hissi ve sayı kavramı hakkında bilgilendirmek ve bu stratejilerin uygulanması konusunda yeterlilikler kazandırmaktır. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. E. Rüya Özmen (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü) Öğrt. Gr. Dr. Arzu Doğanay Bilgi (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü) Kimler başvurabilir: Lisans ya da yüksek lisansı;  Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin)  Sınıf öğretmenliği  PDR  Dil ve konuşma terapisi bölümü  Okul öncesi öğretmenliği  Psikoloji  Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.) Aileler haricinde üstteki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir. Yukardaki ölçütleri karşılamayan kişiler kursa katılabilir. Onlara katılım sertifikası verilecektir. Program: Cumartesi: Öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik başarılarını etkileyen özellikleri: Öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik başarısızlıkların üstesinden gelinmesi için yapılacaklar ve etkili öğretimsel düzenlemeler Pazar: Diskalkulinin Erken Belirtisi Sayı Hissi ve Sayı Kavramı: Erken dönemde sayı hissi ve ileri dönem matematik becerileri üzerindeki etkileri üzerinde durulacak, sayı kavramı ve sayma becerilerinin kazandırılmasında kullanılan öğretimsel stratejiler tanıtılacak, sunu öğretim videoları ile desteklenerek sayı kavramı ve sayma becerilerinin öğretiminde yapılan hatalar ve düzeltme stratejileri üzerine çalışmalar yapılacaktır. Pazartesi: Okuma Hızının Artırılması ve Okuma Hatalarının Düzeltilmesi: Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızı ve hatası performansının belirlenmesi, akıcı okumanın kazandırılmasının ve okuma hatalarının düzeltilmesinde kullanılacak teknikler sunulacak ve örneklendirilecektir. Salı: Okuduğunu Anlama Öğretimde Stratejiler: Okuduğunu anlama öğretiminde kullanılan okuma öncesi, sırası ve sonrası stratejiler ve strateji paketleri tanıtılacak ve örneklendirilecektir. Sunumun sonunda strateji paketleri hazırlatılacaktır. Başlama ve bitiş tarihi: 16 Kasım– 19 Kasım 2019 (4 gün) Eğitim süresi: 28 ders saati Devam zorunluluğu: En az 26 saat Kurs saatleri: 10.00-13.00 14.00-18.00 Ücret:1100 TL ÖDEME BİLGİSİ: Hesap Numarası: DİSLEKSİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DERNEĞİ IBAN NO: TR4700 0100 1762 7164 6143 5001 BİLKENT SUBESİ SUBE KODU:1762 HESAP NO: 7164 6143 5001 Yer:Mutlukent Mah. 1979. Sok no:15/2 Ümitköy-Çankaya ANKARA Detaylı bilgi için: 0 (312) 481 3 773 dernek telefonumuzu arayabilirsiniz. www.disleksidernegi.com 30 Ekim, 2019
Uygulayıcı Eğitim Programlarımız Açılmıştır! Uygulayıcı Eğitim Programlarımız Açılmıştır! EROT: Erken Okuryazarlık Testi, ÇBÖ: Çalışma Belleği Ölçeği Testi, HİT; Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programımız Açıldı! Sizde Türkiye'deki ilk testörlerimizden olmak ister misiniz? Bakanlıklar ile veya DİSLEV ile yaptığımız çalışma üzerine bulunduğunuz ildeki sayılı testörümüz olmak ve EROT TEAM takımımız içinde yer alabilirsiniz. Doç. Dr. Cevriye Ergül hocamız tarafından 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Erken Okuryazarlık Testi, Çalışma Belleği Ölçeği ve Hızlı İsimlendirme Testi Sertifikasyon Programı Uygulayıcı Eğitimi Dernek Genel Merkezimizde yapılacaktır. Aday testörlerimiz test eğitimlerini ayrı ayrı veya tamamını birlikte alabilirler. Başvuru koşullarımız aşağıdaki görselde yazılmıştır. Ödeme yaptıktan sonra KENDİ MAİLİNİZDEN DEKONT GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ! Eğitim sonuda ULUSLARARASI geçerliği olan sertifika alacak, testör olarak adınızı derneğimiz ve DİSLEV'in web sayfalarındaki SERTİFİKALI TESTÖRLERİMİZ sayfasına kaydedeceğiz. Eğitime ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir. 17 Kasım 2019 Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi (EROT) Eğitimin İçeriği: Erken Okuryazarlık Testi (EROT) erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine ve okuma yazma güçlükleri açısından risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesine yönelik standart bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Risk grubunda olan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve güçlük alanlarının belirlenmesi bu çocukların erken dönemde desteklenebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu amaçla geliştirilen EROT erken okuryazarlık becerilerini Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, Genel İsimlendirme, İşlev Bilgisi, Harf Bilgisi, Ses Bilgisel Farkındalık ve Dinlediğini Anlama olmak üzere yedi boyutta değerlendirmektedir. EROT’a yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde erken okuryazarlığın ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde EROT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Saat: 10.00-17.00 Kontenjan: 25 kişi Ücret: Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL 16 Kasım 2019 Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin İçeriği: Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır. ÇBÖ’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Saat: 09.30-16.30 Kontenjan: 25 kişi Ücret: *Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin İçeriği: Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir. Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır. HİT’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır. *Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 250 TL 19 Eylül, 2019
Header
Content