Proje Ortaklarımız

Temsilciliklerimiz

Son Paylaşılan Yazılar

Etkileşimli Kitap Okuma Uygulayıcı Eğitimi Açıldı! Etkileşimli Kitap Okuma Uygulayıcı Eğitimi Açıldı! Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Çok ama çok değerli bir eğitim... Anlatılanları özetleyen kitapçıklar, Eğitime ait formlar ve Videolarınıza ait geri bildirim raporları eğitimin içeriğinde var... Bilimsel temeli olan eğitimleri açan derneğimizin eğitim sepetine aldığımız bu eğitim "Normal" ve "Dezavantajlı" çocuklarımızın eğitimlerini kapsıyor... On-line ortamda yapılacak olan eğitimimizi kaçırmayın... Dil ve Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Etkinlikleri ve Etkileşimli Kitap Okuma Uygulayıcı Eğitimi Hem özel gereksinimli çocuklar hem de normal gelişim gösteren çocuklarda dil ve erken okuryazarlık becerileri (sözcük bilgisi, sesbilgisel farkındalık, harf bilgisi ve yazı farkındalığı) onların okuma, yazma, okuduğunu anlama ve akademik başarılarının temelini oluşturur. Dil ve erken okuryazarlık becerilerini yeterince kazanamamış çocuklar okuma yazmayı öğrenme sürecinde büyük zorluklar yaşarlar ve tüm okul yaşamları boyunca da akranlarının gerisinde kalırlar. Benzer şekilde, bu becerileri kazanmış olan çocuklar okula başladıklarında akranlarına göre daha kolay ve hızlı bir şekilde okumayı öğrenir, okuduklarını daha iyi anlar ve daha yüksek bir akademik başarı gösterirler. Bu durum çoğunlukla tüm okul yılları boyunca da benzer şekilde devam eder. Özel gereksinimli çocuklarda da dil ve erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi, hem bilişsel hem de sosyal-duygusal gelişim açısından son derece önemlidir. Bu becerileri geliştirilmediği müddetçe okumayı yazmayı öğrenme veya okuduğunu anlama gibi en temel akademik becerileri kazanmaları pek mümkün değildir. Bu nedenle tüm çocuklarda dil ve erken okuryazarlık becerilerinin erken dönemde desteklenmeye başlanması, okul döneminde desteğin sürdürülmesi ve özel gereksinim durumlarında da desteğin daha uzun süreli olarak planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Böylece, olası başarısızlıkların en aza indirilmesi, akranlarla olan farkın kapatılması veya olası başarının en üst düzeye çıkarılması mümkün olabilmektedir. Etkileşimli Kitap Okuma, çocukların dil ve erken okuryazarlık becerilerini desteklemek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen, yetişkin ve çocuk arasında aktif bir etkileşime dayalı birlikte kitap okuma yöntemidir. Bir seri standart davranışın uygulanmasını gerektiren yöntemin kullanımı ile çocukların alıcı ve ifade edici dil becerileri ve sözcük dağarcıkları etkili bir şekilde geliştirilebilmektedir. Ayrıca bazı yardımcı stratejilerin bu sürece dahil edilmesiyle, özellikle okuma yazma ve ve akademik beceriler açısından büyük önem taşıyan sesbilgisel farkındalık, harf bilgisi ve yazı farkındalığı da geliştirilebilmekte, okuma ve genel olarak öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirilmesi kolaylaşmaktadır. Kitap okuma sırasında çocuğun etkin olarak rol aldığı bu yaklaşım eğitimcilere, çok sayıda araştırma ile etkililiği kanıtlanmış, kapsamlı ve sistematik bir uygulama fırsatı sunmaktadır. Düzenlenen uygulayıcı eğitiminde katılımcıların etkileşimli kitap okumanın içeriği, kullanılan teknikler ve uygulama planı hakkında yeterliklerinin artırılması ve bu alanda çalışan araştırmacılar aracılığıyla ilk elden bilgi ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir. Yapılacak eğitimde dil ve erken okuryazarlık becerilerinin önemi hakkında bilgilerin sunulmasının ardından etkileşimli kitap okuma yöntemi ve kullanılan teknikler ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Çeşitli görseller ve videolar ile desteklenecek eğitimde bir öykü kitabı üzerinden etkileşimli kitap okuma yöntemi örneklendirilecek, okuma sırasında uygulamanın nasıl bireyselleştirilebileceği ve özel gereksinimli çocuklar için ne tür uyarlamaların yapılabileceği açıklanacak, katılımcıların konuyla ilgili soruları yanıtlanacaktır. Ayrıca, katılımcıların eğitim sonrasında bir uygulama yapmaları ve bu uygulamalarını video kaydını eğitimcilere göndermeleri istenecek, videodaki uygulamalarına yönelik kendilerine geribildirim verilecektir. Ayrıca bu eğitimde çocukların dil, sesbilgisel farkındalık, harf bilgisi ve yazı farkındalığı becerilerinin desteklenmesi amacıyla etkileşimli kitap okumaya ek olarak sürdürülecek bir eğitim programının içeriği hakkında bilgiler sunulacaktır. Bu eğitim programının öğelerinin neler olacağı ve her bir beceriye yönelik eğitimin hangi ilkeler çerçevesinde nasıl sürdürüleceği konusunda da temel bilgiler verilerek çok sayıda bireysel ve grup etkinliği örneği paylaşılacaktır. 31 Mart, 2020
EROT, ÇB ve HİT KURSU AÇILDI EROT, ÇB ve HİT KURSU AÇILDI Online Uygulayıcı Eğitim Sertifika Programları Açıldı! EROT: Erken Okuryazarlık Testi, ÇBÖ: Çalışma Belleği Ölçeği Testi, HİT; Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Sertifika Programımız Açıldı! Sizde Türkiye'nin az sayıda yetiştirdiği testörlerimizden olmak ister misiniz? Kurs sonunda il ve ülkelerde açacağımız EROT TEAM takımımız içinde yer alabilir, AB Projesi dahil Bakanlıklarla yapacağımız protokolle projelerimizde testörümüz olarak yer alabilirsiniz. Doç. Dr. Cevriye Ergül hocamız tarafından 10-11 Nisan 2020 tarihlerinde Erken Okuryazarlık Testi, Çalışma Belleği Ölçeği ve Hızlı İsimlendirme Testi Sertifikasyon Programı Uygulayıcı Eğitimi artık on-line ve Dünyanın her yerinden kursiyerlerimize açıktır... Aday testörlerimiz test eğitimlerini ayrı ayrı veya tamamını birlikte alabilirler. Başvuru koşullarımız ve kurs içeriklerimiz aşağıda detaylıca yazılmıştır. Ödemelerin aşağıdaki hesap numaramıza TAMAMI PEŞİN OLARAK yatırılması gereklidir. ; Ödemenizi yaptıktan sonra KENDİ MAİLİNİZDEN hangi kurs için yatırdığınızı belirten DEKONTU bilgi@disleksidernegi.com mailine veya 0534593 6 777 watsapp numaramıza GÖNDERMEYİ UNUTMAYINIZ! Eğitim sonuda ULUSLARARASI geçerliği olan sertifika alacak, testör olarak adınızı derneğimiz ve DİSLEV'in web sayfalarındaki SERTİFİKALI TESTÖRLERİMİZ sayfasına kaydedeceğiz. Eğitime ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir. 10 Nisan 2020 Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi (EROT) Eğitimin İçeriği: Erken Okuryazarlık Testi (EROT) erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine ve okuma yazma güçlükleri açısından risk grubunda yer alan çocukların belirlenmesine yönelik standart bir değerlendirme aracı olarak geliştirilmiştir. Risk grubunda olan çocukların erken dönemde fark edilmesi ve güçlük alanlarının belirlenmesi bu çocukların erken dönemde desteklenebilmeleri açısından son derece önemlidir. Bu amaçla geliştirilen EROT erken okuryazarlık becerilerini Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, Genel İsimlendirme, İşlev Bilgisi, Harf Bilgisi, Ses Bilgisel Farkındalık ve Dinlediğini Anlama olmak üzere yedi boyutta değerlendirmektedir. EROT’a yönelik eğitim programında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde erken okuryazarlığın ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde EROT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Saat: 10.00-17.00 Kontenjan: 40 kişi Ücret: Erken Okuryazarlık Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL 11 Nisan 2020 Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin İçeriği: Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve öğrenme güçlükleri ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ölçeğin Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde standart puanları ve normları bulunmaktadır. ÇBÖ’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 6 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde çalışma belleğinin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde Çalışma Belleği Ölçeği, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, standart puanlara dönüştürülmesi ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise elde edilen puanlar hakkında bilgi sunularak katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanacaktır. Uygulamaları ise eğitim sürecini yöneten uzman tarafından izlenerek geribildirim verilecektir. Saat: 09.30-16.30 Kontenjan: 40 kişi Ücret: Çalışma Belleği Ölçeği Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 950 TL Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi Eğitimin İçeriği: Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir. Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır. Ankara ili örneğinde anasınıfından 4. sınıfa kadar olan sınıf düzeylerinde normları bulunmaktadır. HİT’e yönelik eğitim çalıştayında katılımcılara 2 saat süren bir eğitim verilecektir. Bu eğitimin ilk bölümünde hızlı isimlendirmenin ne olduğu, önemi ve diğer gelişim alanları ve akademik beceriler ile ilişkisi hakkında bilgiler sunulacaktır. İkinci bölümde HİT, içeriği, uygulama süreci, puanlanması, sınıf düzeyi normları ile karşılaştırılması ve raporlaştırılması süreci tanıtılacak ve nasıl uygulandığını gösteren bir video gösterilecektir. Üçüncü bölümde ise katılımcıların kendi aralarında uygulamalar yapmaları sağlanarak uygulama yeterliği kazandırılacaktır. Saat: 17.00-18.30 Kontenjan: 40 kişi *Hızlı İsimlendirme Testi Uygulayıcı Eğitimi + Uygulama Materyali= 250 TL Kurs sonunda uluslararası geçerliği olan sertifikalarınız ve test bataryalarınız, kitapçıklarınız ve test yapraklarınız anlaşmalı kargo şirketi Yurtiçi Kargo ile adresinze gönderilecektir.Yurtdışından katılan kursiyerlerimize Yurtiçi Kargonun gitmediği yerlere dlh gibi uluslararaası kargo ile gönderilecektir. Sertifikalarınız : Her türlü sorularınız için lütfen Dernek Genel Merkez telefonumuz 0312481 3 773 arayınız. Ya da bilgi@disleksidernegi.com adresimize mail gönderiniz 26 Mart, 2020
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Uzaktan Eğitim Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Uzaktan Eğitim Hizmet İçi Programı Açıldı! Değerli katılımcılar, Kurumumuz ilk defa uzaktan eğitim modeli ile kısa bir süreliğine eğitimlerini açmıştır. Dünya genelinde ölümcül etkiler bırakan Covit-19 pandemi sonrası sınıf içi yüzyüze eğitimlerimize dönüş yapacağız. ON-LİNE EĞİTİM SİZE BÜYÜK FIRSAT SAĞLAMAKTADIR... 5 gün süren eğitimimiz için yol masrafı, konaklama ücreti ve yeme-içme gibi büyük bir masraflardan avantaj yaşadığınızı gözardı etmemenizi hatırlatmak isteriz. ÜSTELİK 1.550 LİRALIK EĞİTİM ŞU AN 1.000TL Kurs sonunda Kursiyerlerimize SERTİFİKALARI ve KURS KİTAPÇIĞI, anlaşmalı kurum olan Yurtiçi Kargo firması ile adresine gönderilecektir. Yurtdışından katılan katılımcılarımıza Yurtiçi Kargo yoksa DLH gibi uluslararası kargo firması ile gönderilecektir. Kıymetli hocalarımız/uzmanlarımız; Bu program on-line olarak toplam 15 ders saatte tamamlanacaktır. Ancak aldığınız eğitim 30 saatlik programa denk kabul edilmektedir. Çünkü on-line eğitimlerde 60 Dakikalık eğitim sınıf içi eğitimdeki 4 saatlik eğitime on-line eğitimlerde 50 Dakikalık eğitim sınıf içi eğitimdeki 3 saatlik eğitime on-line eğitimlerde 40 Dakikalık eğitim sınıf içi eğitimdeki 2 saatlik eğitime denk kabul edilmektedir. Bugünlerde MEB'in eğitimlerinin de 20 dakika aralıklarla yapılmasının sebebi budur. Dolayısıyl sertifikalarınızda 30 saatlik eğitim alacağınız yazılacak olup herhangi bir hak kaybı yaşamış olmayacaksınız. Kıymetli katılımcılarımız; Bu uzaktan eğitim programının amacı; eğitime katılan uzmanlara öğrenme güçlüğü olan çocukları erken okur yazarlık becerileri bakımından okumaya ve yazmaya hazırlama, akıcı ve doğru okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade becerilerinin desteklenmesi konusunda yeterlilikler kazandırmaktır. Öğretim Üyelerimiz : Prof. Dr. E. Rüya Özmen (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü) Öğrt. Gr. Dr. Arzu Doğanay Bilgi (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü) Kimler başvurabilir: Lisans ya da yüksek lisansı; *Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin) *Sınıf öğretmenliği * PDR * Çocuk gelişimi * Okul öncesi öğretmenliği *Psikoloji/Psikyatri * Türkçe öğretmenliği * Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.) Aileler haricinde yukardaki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir. Yukardaki ölçütleri karşılamayan kişiler kursa katılabilir. Onlara katılım sertifikası verilecektir. ***Aşağıdaki programda günlük katılımlar sağlanabilir. Günlük katılımlar için sadece katılım belgesi verilecektir. Sertifika sadece 15 saati tamamlayanlara verilecektir. Eğitim günleri : 13 Nisan- 17 Nisan 2020 (5 gün) Eğitim süresi : 15 ders saati Devam zorunluluğu : 15 ders saati Kurs saatleri : 9.30-11.00 12.00-13.30 Kurs Ücreti : 1.000TL Günlük katılım : 200 TL Ödeme : Ödemeler derneğimizin adına açılan hesap adına EFT veya HAVALE yoluyla TAMAMI PEŞİN OLARAK yatırılacaktır. Ziraat Bankası Bilkent Şubesi Hesap Adı : Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği EFT İçin TR47 0001 0017 6271 6461 4350 01 Havale için Şube kodu : 1762 Hesap No :7164 6143 5001 Hangi gün hangi konular işlenecek; 13 Nisan: Okul Öncesi Dönem Öğrenme Güçlüğü Riski Olan Çocuklarda Erken Okuryazarlık Öğrt. Gr. Dr. Arzu Doğanay Bilgi Erken okuryazarlık becerileri tanıtılarak okuma yazma becerileri ile ilişkileri üzerinde durulacak ve bu becerilerinin öğretiminde kullanılan temel yöntemler ve bu yöntemlerde yer alan stratejiler tanıtılacaktır. Verilecek materyaller: Sunum notları, yazı farkındalığı ölçeği, dinlediğini anlama öykü kontrol listesi, etkinlik örnekleri 14 Nisan: Okuma Hızının Artırılması ve Okuma Hatalarının Düzeltilmesi Prof. Dr. Emine Rüya Özmen Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızı ve hatası performansının belirlenmesi, akıcı okumanın kazandırılmasının ve okuma hatalarının düzeltilmesinde kullanılacak teknikler sunulacak ve örneklendirilecektir. Verilecek materyaller: Sunum notları, her bir tekniğin uygulama aşamaları, grafik örnekleri, ödül listesi örnekleri 15 Nisan: Şemalarla Okuduğunu Anlama Öğretimi Prof. Dr. Emine Rüya Özmen Bilgi veren ve öyküleyici metin yapıları tanıtılacaktır. Şemalarla okuduğunu anlama öğretimi sunulacaktır. Verilecek materyaller: Sunum notları, örnek metinler, örnek şemalar 16 Nisan Okuduğunu Anlama Öğretimde Stratejiler Prof. Dr. Emine Rüya Özmen Okuduğunu anlama öğretiminde kullanılan okuma öncesi, sırası ve sonrası stratejiler ve strateji paketleri tanıtılacak ve örneklendirilecektir. Verilecek materyaller: Sunum notları, örnek metinler, strateji paket örnekleri 17 Nisan: Yazılı İfade Öğretim Stratejisi: Prof. Dr. Emine Rüya Özmen Bilgi veren (tanımlama, karşılaştırma, problem çözüm vb.) metin yazma öğretim stratejileri tanıtılacaktır. Strateji paketleri örneklendirilecektir ör (POWER) Verilecek materyaller: Sunum notları, yazılı ifade konuları, düzeltme ve kontrol etme kontrol listeleri, strateji basamakları izleme kontrol listesi. Kurs sonunda edineceğiniz sertifikanız; Katılım Belgesi verilecek olanlara ait belge Önceki kurslarımızdan görüntüler; Her türlü sorularınız için lütfen Dernek Genel Merkezimizi arayınız, 0312 481 3 773 - bilgi@disleksidernegi.com 26 Mart, 2020
Genel Kurul Toplantısı 26 Ocak Pazar Günü Gerçekleşti! Genel Kurul Toplantısı 26 Ocak Pazar Günü Gerçekleşti! 2023’e bizi taşıyacak yeni Yönetim Kurulumuz; Derneğimizin en yüksek organı olan Genel Kurulumuz Yönetim Kurulumuzun 16 Aralık 2019 tarihinde almış olduğu karar gereği ikinci bir çağrıya gerek kalmaksızın 20 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00'da Dernek Genel Merkezimiz olan Mutlukent Mahallesi 1979 sokak 15/2 Ümitköy-Çankaya/Ankara adresinde toplandı. Toplantıya 50'nin üzerinde Genel Kurul Üyesi İzmir, İstanbul, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Afyon, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Ayvalık, Samsun, Urfa, Düzce, Aydın, Kayseri, Isparta, Konya,Ordu, Çanakkale, Zonguldak, Ordu, Edirne, Kırıkkale, Gaziantep Iğdır, Akhisar, Tuzla, Didim, Çorlu Vezirköprü, Karadeniz Ereğli, Fethiye, Sakarya ve Hatay'dan gelip katılım sağladılar. Organ seçimli ve tüzük tadilatını'da içeren Genel Kurulumuzda 2018-2020 faaliyetleri ve bütçeleri Genel Kurul üyelerimize aktarılarak oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2020-2023 dönemi için de tahmini bütçe oylanarak onaylandı. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulumuz için üyelerimizden gelen Önerge okunarak oylandı ve Derneğimizi 2023 yılına taşıyacak olan yeni kadrosu belirlendi. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanı: Atıf TOKAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Meral ŞAHİN Genel Sekreter: Fazilet TOKAR Üye: Tamer AYDEMİR Üye: Ekrem ÇALGIN bugun itibariyle goreve başlanmıştır. Denetim Kurulumuza ise; Barış ÖZDEMİR Zeliha ÇAĞLAR İlknur DOĞAN olarak seçilmiştir. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulumuza görevlerinde başarılar diliyoruz. 28 Ocak, 2020
Header
Content